Nieuwsbrief 5

Nieuws

sep 25

Lied van de week

Groep 3 en 4: Psalm 105:3a
Groep 5 t/m 8: Psalm 98:3

Juf Anne stelt zich voor

Even voorstellen. Ik ben Anne de Wit-Altena en woon in Sliedrecht. Afgelopen juni ben ik afgestudeerd van de Pabo aan de Christelijke Hogeschool Ede. Op dit moment doe ik hier op school invalwerk totdat ik een vaste baan heb gevonden.

Afwezigheid juf Mariëtte

I.v.m. haar verhuizing zal juf Mariëtte op maandag 29 september en dinsdag 30 september niet aanwezig zijn op school. Ze wordt vervangen door onze invalkracht juf Anne.

Zending

Het komende jaar willen we geld inzamelen voor juf Carolien. Zij is afgelopen week naar Uganda afgereisd om daar een basisschool op te gaan zetten. Praktisch wordt het geld dan gebruikt om meubels, schoolboeken en andere materialen van te kopen. Tijdens de komende maandviering wordt het doel verder toegelicht aan de kinderen. Helpt u weer mee sparen?

Schoolreis groep 3 t/m 7

Dinsdag 30 september is het zover, dan gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. Dit jaar is de bestemming het Archeon. (Groep1, 2 en 8 hebben gewoon les.)
Om kwart voor 9 rijdt de bus voor en om 9 uur hopen we te vertrekken richting Alphen aan de Rijn. Rond 5 uur hopen we weer terug te zijn op school.
Wanneer u als ouder bent benaderd om mee te gaan, wilt u dan ook zorgen dat u uiterlijk om kwart voor 9 op school bent? De kinderen worden gewoon om half 9 verwacht.

De volgende zaken zijn belangrijk om mee te nemen:
– handige tas (liefst een rugzak).
– lunchpakket en voldoende drinken.
– bij slecht weer: regenkleding.
– indien nodig (wellicht bij de jongere kinderen): een verschoningssetje voor wanneer er een ‘ongelukje’ gebeurt.
– (evt.) zakgeld: liefst niet te veel. Het is niet de bedoeling dat de kinderen de hele dag in de winkeltjes vertoeven, dus geef vooral niet al te veel geld mee!
– voor wagenzieke kinderen: een plastic zak!

Tijdens de schoolreis is juf Inge Ros telefonisch te bereiken voor noodgevallen: 06-26788517
Mochten er nog vragen zijn, stel ze dan gerust.
We hopen op een hele gezellige en geslaagde dag!

Hartelijke groeten, team CBS Samen op Weg

Start Kinderboekenweek

Jaaaaaaaaaaaaaaa, volgende week is het zover! De start van de Kinderboekenweek. Wij zullen deze openen samen met OBS de Klim-op en peuterspeelzaal Trippel trappel en met bewoners van het WoZoCo op donderdag 2 oktober. De opening is om 10.45 uur op het schoolplein. Als u het leuk vindt mag u ook even komen kijken naar de feestelijke opening.
Verder ontvangen alle kinderen een uitnodiging met informatie over de activiteiten.
Intussen is de school al helemaal ‘in de wolken’ (met dank aan de ouderraad!) en hoor je veel kinderen zingen en dansen over ‘feest’.
Wij gaan voor een feestelijke Kinderboekenweek!

Oudergespreksavond 7 oktober

Op dinsdagavond 7 oktober wordt de oudergespreksavond gehouden. U krijgt hierover volgende week via een mail een uitnodiging met de tijd waarop u verwacht wordt. We vinden het fijn en belangrijk om te horen hoe uw kind in elkaar steekt, met welke karaktereigenschappen we rekening kunnen houden, waar uw kind zich zorgen over maakt, welke vriendjes hij/zij heeft etc. Dit helpt ons om uw kind beter te begrijpen en te begeleiden. Op deze 10-min gesprekken is het dus echt de bedoeling dat u vertelt en de juf/meester luistert. Er zal ook niet over resultaten gesproken worden.

Ouderraad

De ouderraad is weer druk bezig geweest in de school. Er zijn wolken genaaid, geplakt en geknipt voor de Kinderboekenweek en de school is weer in de herfstsfeer gebracht. Ouderraad, bedankt!

Website

Er is dit nieuwe schooljaar al veel nieuwe informatie op de website gekomen. Kijkt u maar eens onder “nieuws”.


Data om te onthouden

29 sept schoolreis groep 3 t/m 7
1 okt oud papier
2 okt opening Kinderboekenweek
2 okt PV
6 okt dag van de leerkracht
7 okt oudergespreksavond

Groeten,
Inge Ros