Nieuwsbrief 5

Nieuws

sep 27

Lied van deze week

Groep 3 en 4: Psalm 136:1
Groep 5 t/m 8: Psalm 81:9

Schoolreis

Foto’s van de schoolreis naar de Efteling zijn op de website geplaatst.

Ouderpanel

Vorige week stond er in de nieuwsbrief een oproep om mee te doen in een ouderpanel. Daar zijn nog niet veel reacties op gekomen. Wilt u wel meepraten maar komt de dag u niet uit, stuurt u dan een mailtje met de voor u geschikte dag. Wellicht is het mogelijk een ander moment te kiezen.Vooralsnog is de eerste bijeenkomst op dinsdagmorgen 29 oktober van 8.30 uur tot 9.30 uur. U kunt zich aanmelden bij info@cbssamenopweg.nl.

Oudergespreksavond 1 oktober

Op dinsdagavond 1 oktober houden we de zogenaamde ‘oudervertelavond’. U heeft allen hiervoor een uitnodiging van de groepsleerkracht om 10 minuten te komen vertellen over uw kind. Het rooster is ook te vinden onder “downloads” op de website. We vinden het fijn en belangrijk om te horen hoe uw kind in elkaar steekt, met welke karaktereigenschappen we rekening kunnen houden, waar uw kind zich zorgen over maakt, welke vriendjes hij/zij heeft etc. Dit helpt ons om uw kind beter te begrijpen en te begeleiden. Op deze 10-minuten gesprekken is het dus echt de bedoeling dat u vertelt en de juf luistert. Er zal ook niet over resultaten gesproken worden. Dat komt pas in de 10 minuten gesprekken van december aan de orde.

Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek gaat starten! Vanaf woensdag 2 oktober zullen er op school activiteiten zijn die te maken hebben met het thema “Klaar voor de start”. We proberen die week veel aandacht te geven aan boeken en lezen. Dinsdagmiddag 2 oktober zal er een voorleesmiddag gehouden worden. Kinderen van groep 5 t/m 8 gaan voorlezen aan de kinderen van groep 1 t/m 4. Zij kunnen daarvoor gesponsord worden. Op donderdag 10 oktober wordt er een boekenmarkt gehouden. Hiervoor verzamelen we kinderboeken die de kinderen kunnen verkopen. Met de opbrengsten van de voorleesmiddag en de boekenmarkt hopen we weer extra boeken voor de bieb te kunnen kopen. Heeft u nog kinderboeken die al uitgelezen zijn, dan kunt u deze inleveren bij Tineke. U kunt natuurlijk u eigen verzameling dan weer aanvullen op de boekenmarkt!

Springtouw Spektakel op de Fokveedag Boerenlandfeest

Voor de basisschooljeugd organiseert het bestuur van de Fokveedag Boerenlandfeest onder het motto “Spannend en sportief – Gezellig en gezond” een Springtouw Spektakel tijdens de Fokveedag op zaterdag 5 oktober. De kinderen kunnen op de Fokveedag gratis een digitaal springtouw verkrijgen. Dit springtouw meet het aantal omwentelingen, maar ook het calorieverbruik. Om in aanmerking te komen voor een springtouw (zolang de voorraad strekt) hoeven de kinderen slechts een formulier in te leveren waarop ze een aantal vragen beantwoorden. Deze vragen staan inmiddels op de Fokveedagsite (www.fokveedag.nl), waarop ook de antwoorden te vinden zijn. Vanaf 09.00 uur zal er op de Fokveedag een speciaal springplein open zijn. De kinderen kunnen hier naar hartenlust springen. Hoogtepunt moet het optreden in de middagpauze worden. In de grote keuringsring, die door honderden toeschouwers zal worden omzoomd, gaan de kinderen onder leiding van een instructeur een gezamenlijk springoptreden verzorgen. Aan het Springtouw Spektakel zullen enkele leuke prijzen verbonden zijn.

Informatieverstrekking

Beste ouders/ verzorgers,
In februari en maart van dit jaar heeft u als ouders de gelegenheid gehad om een ouderenquête in te vullen. Hier hebben 68 ouders gehoor aan gegeven, waardoor we een respons hadden van 70%!
Daar waren en zijn we heel blij mee.
Tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben we ook al een aantal opvallende punten uit deze enquête besproken.
Eén van de punten waarop we niet zo hoog scoorden was de informatieverstrekking over hoe er binnen de school gewerkt wordt. Hier willen we graag wat mee doen.
Vandaar dat u vanaf heden regelmatig (minimaal 6x per jaar) een link in de nieuwsbrief kunt vinden naar een artikel op de website. Deze artikelen zullen gaan over allerlei (onderwijskundige) zaken die spelen binnen de school.
Het eerste artikel staat voor u klaar en gaat over het werken in 3 niveaugroepen bij het vak spelling.
We hopen op deze manier meer inzicht te verschaffen over wat wij als leerkrachten doen binnen de groep.
Ik wens u veel leesplezier!
Link: http://www.cbssamenopweg.nl/werken-drie-groepen
Hartelijke groeten, juf Agnes van Rijnsbergen
N.B. wanneer u als ouder een onderwerp heeft waarover u graag wat meer zou willen lezen, mail me dat dan gerust: agnes@cbssamenopweg.nl
Ik kan niet beloven dat er over ieder onderwerp een artikel wordt geschreven, maar vind het in ieder geval erg prettig van u te horen wat er leeft.

Vanuit de MR

Onderwijs staat nooit stil, zo ook nu niet met de komende invoer van “passend onderwijs”.
Met deze veranderingen is er ook ruimte voor ouders en onderwijzend personeel om hun inbreng te geven. Per samenwerkingsverband (alle scholen uit een regio) wordt er ook een OndersteuningsPlanRaad samengesteld van ouders en leerkrachten. Als het ware een soort MR over het samenwerkingsverband. Om deze raad nu samen te stellen zoeken ze mensen die:
 Bovenschools kunnen denken en handelen, en
 Ervaring hebben met medezeggenschap, of
 Kennis hebben op het gebied van financiën, of
 Onderwijsinhoudelijke kennis hebben (gericht op ondersteuning), en
 +/- 30 uur per jaar beschikbaar zijn om zich in te zetten voor de OPR, en
 Zich enthousiast en daadkrachtig willen inzetten voor het samenwerkingsverband 28.16.
Mocht u zich kandidaat willen stellen voor een plek in de raad dan kunt u contact opnemen met Judith Schut van de MR van onze school. Tot 7 oktober is er de mogelijkheid om je kandidaat te stellen. 11 en 18 oktober worden de leden gekozen.

Maandopening groep 2

Op dinsdag 8 oktober zullen de kinderen van groep 2 de maandopening verzorgen. Alle ouders van de leerlingen van groep 2 worden hiervoor uitgenodigd. De maandopening begint om 8.30 uur en zal ongeveer 9.00 uur afgelopen zijn.


Data om te onthouden

1 oktober oudervertelavond
2 oktober start kinderboekenweek
2 oktober ophalen oud papier
8 oktober maandopening groep 2
10 oktober kinderboekenmarkt

Groeten,
Inge Ros