Nieuwsbrief 5

Nieuws

sep 13

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: Lied 3:4a
Groep 6,7 en 8: Opw. 42

Schoolreis groep 3 t/m 7

Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Hierbij willen we een ieder informeren over het schoolreisje dat a.s. maandag 17 september zal plaatsvinden, voor de groepen 3 t/m 7, naar het Dolfinarium. Om alles goed te laten verlopen hieronder een paar dingen die van belang zijn.

– We vertrekken om 08.45 uur met de bus, de kinderen (en ouders die meegaan als begeleiding) worden om 08.30 uur op school verwacht. Rond 17.00 uur hopen we weer te arriveren op school.

– De kinderen krijgen in het park 2x drinken van school. Wij willen u vragen om te zorgen voor een lunchpakketje en evt. wat extra drinken/eten.

– Verder willen we u erop wijzen dat het voor sommige kinderen misschien van belang is om een extra setje kleding mee te geven en misschien een washandje in een plastic zakje om je handen schoon te maken.

– Mocht uw kind last hebben van wagenziekte, wilt u hem of haar dan ook extra plastic tas meegeven?

– Als u, uw kinderen geld wilt meegeven, wilt u dan niet meer meegeven dan € 5,00?

– Wilt u, in geval van slecht weer, denken aan een regenjas o.i.d. ?

We hopen hiermee een ieder voldoende te hebben geïnformeerd, mochten er nog vragen zijn, dan horen we die graag.

Juf Ineke

Uitleg logopediste groep 2

Maandagochtend 17 september geeft de logopediste een korte uitleg over het onderzoek bij de leerlingen van groep 2. Het tijdstip hiervan wordt iets later dan gepland i.v.m. het uitzwaaien van de kinderen die op schoolreis gaan. Zij zal tegen 9 uur beginnen.

Studiemiddag 24 september

Maandag 24 september is er een studiemiddag. Alle kinderen zijn ’s middags vrij.

Verplichte 10-minutengesprekken voor groep 7 op 1 en 2 oktober

De verplichte 10-minutengesprekken voor groep 7 zullen niet op dinsdag 9 oktober plaats vinden, maar op maandag 1 oktober en dinsdag 2 oktober. De verplichte gesprekken voor de ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 6 en groep 8 zullen wel op dinsdag 9 oktober gehouden worden.
De leerlingen van groep 7 krijgen vandaag de uitnodiging voor de spreekavond mee, de overige leerlingen krijgen deze uitnodiging volgende week mee naar huis.

Ouders gevraagd voor het plastificeren van boeken

Alle nieuwe boeken voor de bibliotheek en het documentatiecentrum worden eerst geplastificeerd voordat ze in de bieb en het documentatiecentrum komen. Dit gebeurt door ouders. We zijn nog op zoek naar meer ouders die dit af en toe willen doen. Dit kan gewoon thuis gebeuren en er wordt maar een paar keer per jaar een beroep op u gedaan. U kunt zich hiervoor opgeven bij Tineke of via tineke@cbssamenopweg.nl.

Onderzoek doen: gekleurde blokjes, handen en stuiterballen

Voor mijn onderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen bestudeer ik de ontwikkeling van motoriek en motorische inbeelding van kinderen. Motorisch inbeelden is het levendig inbeelden van een beweging, zonder dat er daadwerkelijk bewogen wordt.
Vóór de zomervakantie heb ik met 39 kinderen uit groep 2 tot en met 5 van “Samen op weg” een uurtje verschillende spelletjes gedaan, die iets met bewegen te maken hebben. Alle kinderen waren erg enthousiast om bijvoorbeeld te laten zien hoe snel zij blokjes konden verplaatsen van de ene bak naar de andere bak. Ook de “computerspelletjes” vielen goed in de smaak. Zo snel mogelijk beslissen of een afgebeelde hand een linker of een rechter hand was, dat was toch weer even wat anders dan de computerspelletjes die ze zelf wel eens speelden. En zo waren er nog veel meer verschillende spelletjes.
Hoewel ik nog druk bezig ben met het bestuderen van de resultaten, kan ik nu bijvoorbeeld al een verschil zien tussen kinderen die wat ouder zijn en de vijfjarige kinderen. Zo verplaatsten de oudere kinderen meer blokjes dan de jongere groep en waren ze sneller in de beslissing welke hand was afgebeeld.
Het was erg leuk om te zien dat iedereen met veel plezier meedeed, helemaal toen ze aan het eind als verrassing ook nog een grote stuiterbal mee naar huis kregen. Veel kinderen wilden direct nog wel een keertje meedoen! Dat kon helaas niet, maar ik hoop dat ze hun enthousiasme vasthouden tot volgend jaar, zodat ze kunnen laten zien dat ze nog beter zijn geworden.
Bedankt voor jullie deelname aan het onderzoek en ik kijk uit naar komend voorjaar om alle kinderen weer terug te zien.
Steffie Spruijt
(s.spruijt@pwo.ru.nl)


Data om te onthouden

17 september schoolreis groep 3 t/m 7, leerlingen groep 1,2 en 8 gewoon naar school
24 september studiemiddag, alle leerlingen ’s middags vrij
26 september start kinderpostzegels
1 oktober maandopening groep 2
1 oktober verplichte 10-min. gesprekken groep 7
2 oktober verplichte 10-min. gesprekken groep 7
9 oktober verplichte 10-min. gesprekken groep 1 t/m 6 en groep 8

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security