Nieuwsbrief 5

Nieuws

nov 19

Ongetwijfeld heeft u meegekregen, dat in heel het land de besmettingscijfers weer gestegen zijn, vooral onder kinderen. Vorige week ontkwamen we er niet aan om met één groep in quarantaine te gaan. Gelukkig zijn er vooralsnog geen nieuwe besmettingen bijgekomen en was ook deze groep in de loop van de week weer compleet op school. Al met al mogen we blij en dankbaar zijn, dat de kinderen deze week ‘gewoon’ onderwijs hebben gekregen. Fijn voor de kinderen en leerkrachten!

U wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden via mail als de situatie voor uw kind(eren) verandert. We willen u vragen goed te letten op de basisregels; en de gezondheid van uzelf en uw kind(eren) goed in de gaten te houden.

Wat nog steeds belangrijk is:

 • Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19. Bij twijfel: blijf thuis.  
 • Heeft iemand in het gezin koorts of benauwdheidsklachten, laat uw kind dan thuis.
 • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
 • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school (uitgezonderd bij de 10 min. gesprekken).
 • Aanwezigheid van ouder(s)/ verzorger(s), vrijwilligers en/of (externe) professionals is toegestaan mits de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen kunnen worden toegepast.  Bij binnenkomst vragen we u daarom de handen te desinfecteren en uw gegevens te noteren. 
 • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
 • Als er sprake is van één of meer bevestigde besmettingen zal de school contact opnemen met de GGD en u informeren over het vervolg.  
 • Bijgesloten de actuele beslisboom voor groep 1 t/m 8

10 min. gesprekken 23 november

Afgelopen dagen heeft u zich kunnen inschrijven voor de 10 min. gesprekken van 23 november. Deze gesprekken zijn niet verplicht, maar geven u wel de gelegenheid om met de leerkracht te bespreken hoe het gaat met uw kind. U bent van harte welkom. Uiteraard vragen we u met klem te letten op het houden van anderhalve meter afstand. Daarnaast verzoeken we u vriendelijk een mondkapje te dragen als u zich beweegt door de school en bij binnenkomst uw handen te desinfecteren.

Inschrijven voor de gesprekken kan nog tot maandag 22 november, 12.00 uur.

Vacature groepsleerkracht groep 7/8

We zijn nog steeds op zoek naar vervanging voor juf Agnes (groep 7/8). Wilt u de vacature delen? De omschrijving van de functie vindt u op de site onder ‘vacatures’. Kent of bent u iemand die ons team graag zou versterken en die voldoet aan de omschrijving, neem dan contact met ons op via: bestuur@cbssamenopweg.nl.

Vacature groepsleerkracht groep 7/8 – CBS Samen op weg

Overblijf

Het is ontzettend fijn dat er op maandag en vrijdag nu meerdere ouder(s)/verzorger(s) zich inzetten voor de overblijf. Daardoor zijn ze nu 1 keer in de 3 weken aan de beurt. Het zou fijn zijn als de ouder die nu op de donderdag staat ook deze frequentie kan aanhouden. Het is dan ook makkelijker om te kunnen ruilen bij een afspraak. Wie zou er op donderdag de overblijf op zich willen nemen? Het gaat om een uur van 12.00 tot 13.00 uur. Vraag gerust de huidige overblijfvrijwilligers hoe ze het ervaren.
Ook hebben we nog een aantal namen van ouder(s)/verzorger(s) die we bij nood mogen bellen op bepaalde dagen voor inval. Geesje de Leeuw, Annette van Oenen, Jocelyn Nobel, Esther van de Vlist, Marjoke den Toom, Monique Post, Dinie Haag, Mirthe Verspuij en onze vast krachten Wilma en Sheila.

Open dagen VO

Voor groep 7 en 8 worden op dit moment veel opendagen en activiteiten georganiseerd om kennis te maken met het voortgezet onderwijs. Voor een overzicht van alle vo-scholen en activiteiten verwijzen we u naar: Alles over schoolkeuze middelbare school (devogids.nl).

Intocht Sinterklaas in Hoornaar

Morgen, 20 november, vieren we de intocht van Sinterklaas op een alternatieve manier. Alle kinderen in Hoornaar hebben daarover een brief in de brievenbus gekregen. De Sint en Pieten vinden het leuk om jullie weer te ontmoeten. Laat met een ballon aan je voordeur zien, dat je leuk vindt als Piet bij jou aan de deur komt. Wil je heel het huis versieren? dat mag natuurlijk ook! Je kunt er een mooie prijs mee winnen.

Voor meer info zie bijgevoegde flyer:

Pietengym met GiGa

Sinterklaas is weer in Nederland en dat betekent dat GiGa een Pietengym organiseert voor kinderen uit de groepen 1 t/m 4. Op woensdag 1 december van 15.15 – 16.00 uur is deze activiteit in het Bruisend Hart. De kinderen moeten zich wel even opgeven. Dat kan via: Activiteitenoverzicht (samenactiefinmolenlanden.nl) Let op: vol is vol!

Sint en Piet op bezoek in de klas

Op vrijdag 3 december hopen we Sint en Piet in de klas te verwelkomen. Altijd weer spannend, maar vooral ook heel leuk en gezellig! Door de huidige maatregelen kunnen we dit jaar Sint en zijn Pieten niet buiten verwelkomen. We zullen binnen in de klas vol verwachting uitkijken naar hun komst. Hoofdpiet is op de hoogte hiervan en heeft laten weten, dat hij niet ongemerkt aan onze schooldeur voorbij zal gaan…!

Kerstvieringen

De kerstvieringen zullen helaas ook dit schooljaar zonder ouders / verzorgers gehouden worden. Zowel voor de kleuters als voor de andere groepen zullen de vieringen in de klas of in de hal van de school plaatsvinden. Mogelijk wordt er nog wat geschoven met de datums van de vieringen. Zodra er meer bekend is, krijgt u hiervan bericht.

Passend onderwijs doen we samen!

Samenwerkingsverband Driegang organiseert samen met swv Pasvorm een avond voor ouders met vragen of ideeën over passend onderwijs, op 24 november. De avond wordt gehouden in Gorinchem van 20.00 – 21.30 uur.

Voor het einde van dit schooljaar wil swv Driegang een ‘oudersteunpunt’ instellen. Hoe dat eruit gaat zien is nog niet precies bekend. Wel dat de opbrengst van dit oudersteunpunt moet worden dat ouders met vragen over passend onderwijs (voor hun kind) de antwoorden zullen krijgen die ze nodig hebben. Als u hierover wilt meedenken, dan bent u hartelijk welkom. Voor meer info, zie de flyer.

Training voor angstige kinderen

Soms zijn kinderen angstig en/of somber en kunnen zij wat extra begeleiding gebruiken waardoor ze groeien in veerkracht en zelfvertrouwen. Daarom organiseert Sociaal team Molenlanden een interactieve en speelse groepstraining voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.

Startdatum is nog onbekend, maar tijd en locatie wel: 9 à 10 maandagen van 15.30 – 16.30 uur, in het speellokaal van de Lingewaard, in Arkel. Voor meer info, zie bijgevoegde flyer.

Data om te onthouden

 • 20 nov: Intocht Sint en Piet in Hoornaar
 • 23 nov: 10 min. gesprekken op school
 • 24 nov: ouderavond passend onderwijs
 • 1 dec: pietengym door GiGa
 • 3 dec: volgende nieuwsbrief