Nieuwsbrief 5

Nieuws

okt 30

Gelukkig is er op dit moment geen sprake van besmettingen onder kinderen en personeel bij ons op school. Daar zijn we heel dankbaar voor. In de afgelopen week hebben we bericht gekregen van de PO-raad (overkoepelende organisatie voor primair onderwijs), omtrent het coronavirus. Er wordt ons op het hart gedrukt, dat we als team alleen het strikt noodzakelijke mogen doen en dat is lesgeven. Dit betekent, dat we al het andere (open dagen, vergaderingen, oudergesprekken, uitjes en vieringen) voorlopig niet mogen doen of, indien noodzakelijk, digitaal.

We zullen met elkaar de corona afspraken moeten blijven naleven. Samen zijn we verantwoordelijk voor de gezondheid van de kinderen en de leerkrachten. Daarom nog even op een rij:

Is uw kind niet lekker, laat het dan thuis!

  • Heeft iemand in het gezin koorts of benauwdheidsklachten, dan blijft het hele gezin thuis.
  • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
  • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 
  • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
  • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

Door het raadplegen van de bijgevoegde beslisboom kunt u beslissen of uw kind gewoon naar school kan.

Continurooster

Alle ouders / verzorgers van de kinderen hebben gisteren een mail gekregen met een informatiefilmpje over het continurooster, zoals dat nu gehanteerd wordt. Bij de mail is ook een enquête meegestuurd, waarin u kunt aangeven of u voor- of tegenstander bent van het doorvoeren van het continurooster. We vinden het belangrijk om uw stem te horen, dus vult u alstublieft uw enquête in! We hopen u binnenkort te informeren over de uitslag.

Kanjer

De afgelopen weken voor de herfstvakantie, is er in alle groepen veel aandacht besteed aan het vormen van een positieve groep. Door (bijna) dagelijks bezig te zijn met kanjerlessen, gesprekken en vertrouwensoefeningen proberen we een groep zo te vormen dat er een positieve sfeer ontstaat. Wanneer er in een groep een veilig klimaat heerst en iedere leerling het gevoel heeft dat hij of zij gezien wordt en er mag zijn, komen leerlingen het best tot leren. Eerst relatie, dan prestatie.  

De eerste 6 weken van het schooljaar zijn daarvoor heel belangrijk. Wanneer er in die periode duidelijke afspraken en routines worden gevormd, pluk je daar – als het goed is – het hele jaar de vruchten van! Maar natuurlijk stopt het niet na deze 6 (gouden) weken! De kanjerlessen en vertrouwensoefeningen blijven we geven, al is het iets minder frequent.  

Ouders en verzorgers zullen binnenkort uitgebreider worden geïnformeerd via mail, over wat er zoal besproken en geoefend wordt.

Zendingsproject: School in Angola

We gaan sparen voor een school in Angola. Angola is een groot land in Afrika. Het leven is daar anders dan hier. Het is in Angola niet vanzelfsprekend dat kinderen naar school kunnen. Priscilla, de moeder van Eljadah, Hadassa, Elisha en Nathanaël heeft een filmpje gemaakt om te laten zien hoe de kinderen daar leven en wat er nodig is om hen onderwijs te geven. Dit filmpje is deze week getoond aan de kinderen.

Helpt u mee om te sparen voor dit mooie project?

Schoolwebsite

Nu vrijwel alle ouders en verzorgers toegang hebben tot Parro, zal de functie van de schoolwebsite veranderen. Alle actuele nieuwsberichten en foto’s worden via Parro met u gedeeld. De website wordt hier niet langer voor gebruikt. Gelet op de privacy regels is Parro een veiliger omgeving om foto’s van leerlingen te delen. Mede om die rede zal de website in de komende maanden aangepast worden. Alle foto’s en nieuwsberichten zullen worden verwijderd. Mogelijk staan er nu nog leuke foto’s van uw kind op de website, die u graag voor u zelf wilt bewaren. Tot 1 november heeft u de tijd om deze foto’s van de website te downloaden. Dat betekent, dat vanaf volgende week berichten en foto’s verwijderd zullen worden.

De nieuwsbrieven zullen nog wel te vinden zijn op de website. Ook oudere nieuwsbrieven kunt u hier altijd terugvinden.

Sportparel van het Groene Hart

Gemeente Molenlanden en Giga Molenlanden hebben zich dit jaar ingezet om het sportakkoord tot stand te brengen met de ambitie om ‘dé sportparel van het Groene Hart’ te worden. Het doel hiervan is om nog meer jongeren en ouderen aan het sporten en bewegen te krijgen. Belangrijk daarbij is, dat niemand aan de kant staat, maar iedereen mee kan doen. Verschillende organisaties, verenigingen en scholen zijn hierbij betrokken en hebben hun handtekening gezet onder dit akkoord. Ook onze school heeft haar handtekening gezet en werkt hieraan mee. Er is op dit moment geen mogelijkheid om dit te vieren met een feestje. Maar u gaat er zeker meer van horen in de komende tijd.

Vrijwilligers gezocht:

Ouderpanel: We zoeken nieuwe enthousiaste, meedenkende en positief kritische ouder(s)/verzorger(s) die het leuk vinden om ongeveer drie keer per schooljaar (afwisselend ma, di of do onder schooltijd) mee te denken over uiteenlopende onderwerpen, de gang van zaken op school, het boven water krijgen van verbeterpunten, etc. Ben jij die persoon die we zoeken en zou jij je in willen zetten voor de school op deze manier. Laat dat dan weten via jolanda@cbssamenopweg.nl. Meer informatie? Sandra Slob, Monique Boer, Elizabeth Zwakhals en Jonneke Verhaar.

Bibliotheek: De bieb-ouders zijn nog op zoek naar versterking. Vindt u het leuk om kinderen te stimuleren met lezen en bent u in de gelegenheid om op vrijdagochtend te helpen? Meldt u zich dan via: administratie@cbssamenopweg.nl.

Data om te onthouden

  • 4 nov. dankdagviering in de klas
  • 13 nov. volgende nieuwsbrief