Nieuwsbrief 42

Nieuws

jul 19

 

Flexibele verlofdag 2019/2020

Elk schooljaar komen er meerdere (malen) verzoeken voor verlof binnen, waarin onze verlofregeling voor toekenning geen ruimte biedt. Soms zijn het luxe aanvragen en soms zijn het aanvragen waarvoor begrip is, maar waarvoor geen toestemming verleend mag worden. Wederzijds leidt dit tot teleurstelling.
Komend schooljaar willen we proberen deze teleurstelling te voorkomen door voor elk gezin een flexibele verlofdag te reserveren. Dat houdt in dat elk gezin in het komende schooljaar één dag verlof mag/kan aanvragen met een verlofreden waarvoor volgens de geldende regels geen verlof mag worden gegeven.
Er zijn wel enkele voorwaarden, te weten:
– De dag kan niet worden opgenomen in de toets maanden januari en juni en in de twee eerste en twee laatste schoolweken.
– De dag kan niet in dagdelen worden opgenomen en dient voor alle schoolgaande kinderen in het gezin op dezelfde dag te worden opgenomen.
– Voor het aanvragen van deze verlofdag kunt u het standaard formulier ‘verlof aanvragen’ gebruiken (te vinden op de website of te verkrijgen bij de administratie).
– We willen u erop wijzen dat verlof minimaal 2 weken voor de verlofdatum aangevraagd moet worden.
Om de flexibele verlofdag te kunnen realiseren hebben we ervoor gekozen om de vrije middag voor de voorjaars- en kerstvakantie lesgebonden middagen te maken. De kinderen worden dan op school verwacht.
De laatste vrijdag voor de zomervakantie blijft wel een vrije middag voor de kinderen.

Biebouder (of opa / oma) gezocht!

Wij zoeken na de zomervakantie een ouder (of opa/oma) die het leuk vindt om ongeveer 1 x in de 3 weken op dinsdagmiddag of donderdagmiddag te komen helpen in de schoolbieb met het innemen en uitlenen van boeken. Op dinsdagmiddag lenen de kinderen van groep 1 t/m 4 boeken in de bibliotheek, op donderdag zijn dat de kinderen van de bovenbouw.
Vindt u het leuk om te helpen of kent u iemand die dit graag zou willen doen, dan kunt u dit doorgeven aan Tineke of Nicole van de administratie (administratie@cbssamenopweg.nl). Mocht u meer informatie willen hebben dan kunt u dit aan Marit Schippers of één van de andere biebmoeders vragen.

Luizenpluizer

Ben jij voorstander van het buiten de schooldeur houden van luizen? Heb je een goed signaleringsvermogen? Ben je beschikbaar op donderdagmiddag na elke vakantie en een enkele keer voor een hercontrole bij signalering op een samen gezocht passend moment? Meld je dan nu aan! Vragen en/of aanmelden? jolanda@cbssamenopweg.nl

Studiemiddagen schooljaar 2019-2020

We willen vast aan u doorgeven wanneer volgend schooljaar de studiemomenten voor de leerkrachten gepland staan. Wisselend zijn dat middagen of een hele dag:
dinsdag 1 oktober studieMIDDAG
donderdag 14 november studieMIDDAG
Maandag 3 februari studieMIDDAG
Woensdag 4 maart studiedag
Donderdag 14 mei studieMIDDAG
dinsdag 2 juni studiedag

Website

Er is nieuws bij groep 1 en 4. Van groep 3 is een filmpje ‘Schooljaar in 5 minuten’. En in het fotoalbum zijn de foto’s te vinden van de verjaardagen in groep 1.

Data om te onthouden

19 juli ’s middags vrij, begin zomervakantie.
2 september start schooljaar 2019-2020

Afscheid!

De afgelopen dagen stond in het teken van afsluiten en het nemen van afscheid. Afscheid van leerlingen, de kinderen van groep 8, afscheid van het leerjaar en de leerkracht (al ontmoeten sommige leerlingen en leerkrachten elkaar volgend jaar in een leerjaar hoger) en van collega’s. Goed om bij stil te staan, zowel met een lach als met een traan. Waar de weg ook heen gaat, we mogen weten dat Hij met ons mee gaat. Dat hebben we de kinderen van groep 8 toegezongen tijdens de afscheidsavond.

Wees gezegend (LEV)


De zegen van God zij met jou.
In het licht en het donker,
Hij blijft je trouw.
Elke stap van de weg
die je gaat in Zijn naam,
zal Hij leiden in liefde,
waar jij ook zult gaan.

Ontvang nu de zegen van Hem.
Durf te dromen, te leven,
vertrouw op Zijn stem.
In zijn kracht ben je sterk.
Wees vervuld met Zijn Geest
die je troost en je moed geeft,
vernieuwt en geneest.

Wees gezegend,
in de naam van de Vader;
gezegend,
in de naam van de Zoon.
Wees gezegend
met de Heilige Geest.
Wees krachtig en moedig
en wees niet bevreesd.

 

Namens het hele team, fijne vakantie!

Jolanda Mulder
directeur