Nieuwsbrief 41

Nieuws

jul 09

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: Tim. Daniel vs 2
Groep 6,7 en 8: 78: Opwekking 185

Workshops 15 juli

De begeleiders van de workshops worden op maandag 15 juli om kwart over 12 op school verwacht. Dan kunnen de laatste voorbereidingen nog plaatsvinden, voordat de kinderen rond half 1 naar de workshops komen. De workshops duren tot half 2. Vervolgens opruimen en gezamenlijk afsluiten in de hal. Om 2 uur zijn de kinderen uit.

Afscheid

Volgende week zijn juf Elwiena, juf Tirza en juf Addie voor het laatst werkzaam op onze school. Wij nodigen u hierbij uit voor de afscheidsreceptie op maandag 15 juli a.s. U bent dan in de gelegenheid om de juffen Elwiena, Tirza en Addie gedag te zeggen. De receptie duurt van 17.00 uur tot 18.00 uur. U bent van harte welkom!

Bezoek moskee

Groep 8 bracht donderdagmiddag een bezoek aan de moskee. De kinderen kregen de gelegenheid vragen te stellen aan onze gids over de gewoonten en vieringen van de moslims en daar maakten zij volop gebruik van.

Rapporten

Op de laatste dag voor de zomervakantie, vrijdag 19 juli, worden de rapporten meegegeven.
Wilt u er voor zorgen dat het rapport van uw zoon/dochter zo spoedig mogelijk wordt ingeleverd als dit nog niet is gebeurd?
Verder wil ik u nog herinneren aan een bericht dat al eerder in de nieuwsbrief is verschenen over het becijferen van het oefenwerk. We zijn hier medio februari mee gestopt. Vanaf het tweede rapport bepalen alleen de toetsen/dictees de cijfers op het rapport. Dit kan er toe leiden dat de cijfers op het derde rapport iets hoger uitvallen dan op het eerste en tweede rapport.


Data om te onthouden

15 juli afscheid juffen, school 14.00 uur uit, 17.00 – 18.00 uur afscheidsreceptie
16 juli afscheidsavond groep 8
17 juli laatste schooldag gr.8
19 juli laatste schooldag, middag vrij

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security