Nieuwsbrief 40

Nieuws

jul 05

groep 3 t/m 5 Psalm 1.
groep 6 t/m 8 Opw.v.k. 185 ‘De Here zegent jou’.

Zomerfeest

Groep 8 organiseert op dinsdag 16 juli een zomerfeest voor groep 0 t/m 7. Voor het zomerfeest zijn wij op zoek naar ouders die willen helpen. Het gaat om het begeleiden van een groepje. We hebben een ochtend- en een middagprogramma. Tijdens het ochtendprogramma zullen de kinderen in groepjes spelletjes doen op het plein en in de gymzaal en tijdens het middagprogramma is er een vossenjacht.

Wilt u helpen?
Ochtend: 9.00 – 12.00
Middag 12.45- 14.00

U krijgt dan een groepje onder uw hoede om te begeleiden. Als u wilt helpen, wilt u dit dan doorgeven en ook of u de ochtend, de middag of beide dagdelen wilt begeleiden? U kunt dit mailen naar gerlinde@cbssamenopweg.nl

Alle kinderen worden gewoon om 8.30 op school verwacht, maar er zal die dag een continu rooster zijn tot 14.00. Uw kind hoeft geen lunch mee te nemen, hier wordt door school voor gezorgd.

Overblijf betaalsysteem

Afgelopen week heeft u een mail ontvangen met het nieuwe incasso-formulier voor het overblijf betaalsysteem. Graag willen we dit formulier voor de zomervakantie retour. Heeft u het formulier nog niet geretourneerd, wilt u dit dan alsnog doen, zodat we alles op tijd in orde kunnen maken. Maakt u geen gebruik van het overblijven hoeft u uiteraard het formulier niet te retourneren. U vindt het formulier ook onder downloads op de website, of via Incasso toestemming

Flexibele verlofdag 2019/2020

Elk schooljaar komen er meerdere (malen) verzoeken voor verlof binnen, waarin onze verlofregeling voor toekenning geen ruimte biedt. Soms zijn het luxe aanvragen en soms zijn het aanvragen waarvoor begrip is, maar waarvoor geen toestemming verleend mag worden. Wederzijds leidt dit tot teleurstelling.
Komend schooljaar willen we proberen deze teleurstelling te voorkomen door voor elk gezin een flexibele verlofdag te reserveren. Dat houdt in dat elk gezin in het komende schooljaar één dag verlof mag/kan aanvragen met een verlofreden waarvoor volgens de geldende regels geen verlof mag worden gegeven.

Als voorbeeld:
U wilt een familielid dat na lange tijd van reizen weer terugkomt ophalen van de luchthaven óf er vindt een belangrijke gebeurtenis plaats, zoals een diploma-uitreiking waarbij het hele gezin aanwezig wil zijn. Door gebruik te maken van de eenmalige flexibele verlofdag kan dit.
Er zijn wel enkele voorwaarden, te weten:
– De dag kan niet worden opgenomen in de toets maanden januari en juni en in de twee eerste en twee laatste schoolweken.
– De dag kan niet in dagdelen worden opgenomen en dient voor alle schoolgaande kinderen in het gezin op dezelfde dag te worden opgenomen.
– Voor het aanvragen van deze verlofdag kunt u het standaard formulier ‘verlof aanvragen’ gebruiken (te vinden op de website of te verkrijgen bij de administratie).
– We willen u erop wijzen dat verlof minimaal 2 weken voor de verlofdatum aangevraagd moet worden.

Om de flexibele verlofdag te kunnen realiseren hebben we ervoor gekozen om de vrije middag voor de voorjaars- en kerstvakantie lesgebonden middagen te maken. De kinderen worden dan op school verwacht.
De laatste vrijdag voor de zomervakantie blijft wel een vrije middag voor de kinderen.

Biebouder (of opa / oma) gezocht!

Wij zoeken na de zomervakantie een ouder (of opa/oma) die het leuk vindt om ongeveer 1 x in de 3 weken op dinsdagmiddag of donderdagmiddag te komen helpen in de schoolbieb met het innemen en uitlenen van boeken. Op dinsdagmiddag lenen de kinderen van groep 1 t/m 4 boeken in de bibliotheek, op donderdag zijn dat de kinderen van de bovenbouw.
Vindt u het leuk om te helpen of kent u iemand die dit graag zou willen doen, dan kunt u dit doorgeven aan Tineke of Nicole van de administratie (administratie@cbssamenopweg.nl). Mocht u meer informatie willen hebben dan kunt u dit aan Marit Schippers of één van de andere biebmoeders vragen.

Stokke ‘Tripp-Trapp’ stoelen gezocht


Voor volgend schooljaar is juf Paula op zoek naar 2 Stokke ’tripp-trapp’ stoelen. Misschien staat er bij u één die niet meer gebruikt wordt. Laat het dan even weten, op school kan hij goed gebruikt worden. Bedankt alvast!

Gevonden voorwerpen

Er zijn de laatste tijd wat persoonlijke eigendommen op school achtergebleven. Ook na het waterfestijn van vorige week. Is er iets van uw kind bij, dan kan het opgehaald worden bij de adminstratie.

 

 

 

 

VakantieBieb voor het hele gezin

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb.
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.

Doetse Triathlon

Op zaterdag 13 juli organiseert GIGA met De Doetse Kom en andere partners de ‘Doetse Triathlon’.

Sportfanaat of niet…. dit spektakel wil je niet missen. Zwemmend, fietsend en rennend wordt een parcours afgelegd, met verschillende afstanden voor jeugd en volwassenen. Deelnemen voor jeugd is gratis.

Inschrijven kan via: dedoetsekom.nl/evenementen/doetse-triathlon.

 

Website

Er is nieuws bij groep 5 en een fotoalbum van de verjaardag van juf Gemma.

Data om te onthouden

6 juli juf Martine jarig
16 juli Zomerfeest
17 juli Musical en afscheid groep 8
19 juli ’s middags vrij, begin zomervakantie.

 

Namens het hele team wens ik u een goed weekend,
Jolanda Mulder
directeur

Malcare WordPress Security