Nieuwsbrief 40

Nieuws

jul 15

Lied van de eerste schoolweek

Groep 3 en 4: In het begin
Groep 5 t/m 8: Gez. 1:1

Vakantie

Na een week van bijzondere activiteiten, sluiten vandaag dan eindelijk de schooldeuren. We hopen te gaan genieten van een heerlijke lange zomervakantie. In de afgelopen week hebben we afscheid genomen van groep 8. Na een dag survivallen op de Notenhoeve, aten we als team en leerlingen gezellig met elkaar op school en hadden we aansluitend de afscheidsavond. Na een flitsende start met een voetbalwedstrijd tussen leerlingen en leerkrachten werd het ook tijd voor serieuze woorden. Na 8 jaar op de basisschool brak het moment aan om elkaar voor de laatste keer toe te spreken en het ophalen van herinneringen ging soms best eens gepaard met emoties. Gelukkig hebben we ook veel plezier gehad! Wij wensen deze leerlingen alle goeds toe op hun nieuwe school en Gods zegen voor hun verdere leven. Ook van sommige ouders namen we afscheid. Zij zagen hun jongste kind van schoolgaan. Wij bedanken hen voor hun vertrouwen in de school en de hulp die we kregen bij bijzondere activiteiten, excursies, schoonmaak etc.

Donderdag beleefden we ook nog een bijzondere dag. We kregen vuilnismannen op bezoek. Nee, niet om nu eens het plein lekker schoon te maken. Deze vuilnismannen konden trommelen op rommel. Na een spetterend openingsconcert, kreeg elke groep een workshop Trommelen. Dit resulteerde in een prachtig eindconcert voor alle ouders op het schoolplein. Wat een geweldig gezicht was het om 150 kinderen met elkaar te zien. Vol concentratie, in de hete zon, deden zij hun uiterste best om de maat te houden. Het was geweldig!

Daarmee sloten we ook het afgelopen schooljaar af. Vanmorgen nog even opruimen en gedag zeggen en de deuren gaan dicht. We mogen dankbaar terugzien op het jaar waarin we samen met de kinderen en de ouders mochten optrekken en mochten werken aan de ontwikkeling van talenten. Ook hebben we de aanwezigheid van God hierbij ervaren. In momenten van moeite, verdriet, zorgen, meningsverschillen maar ook vreugde, ontspanning weten we dat we Hij er bij is en ons wil leiden.
Wij wensen u allen een heerlijke vakantie toe en hopelijk kunnen we elkaar maandagmorgen 2 september weer begroeten!

Afscheid

Niet alleen de kinderen van groep 8 namen afscheid deze week. Twee andere leerlingen verlaten onze school ook. Maxim vertrekt naar het Tienercollege in Gorinchem en Murdo gaat naar de OBS De Klimop. We wensen ook deze kinderen alle goeds toe op hun nieuwe school. Verder neemt juf Carolien ook afscheid van onze school. Zij schrijft in deze nieuwsbrief zelf nog een aantal woorden. Pia Buizert, onze leeshulp, en Toos Giethoorn, onze invaljuf en RT- juf hebben ook aangegeven te willen stoppen met hun hulp aan de school. Tot slot zien wij juf Annelies, uit groep 1, ook voor het laatst op onze school. Zij heeft de groep 0-1 de laatste maanden geholpen. Wij nemen als team vanmiddag afscheid van deze collega’s.

Afscheid juf Carolien

Beste ouders,

De zomervakantie is aangebroken, en dat betekent een paar weken van welverdiende rust voor leerkrachten en leerlingen. Na de vakantie is het weer tijd voor een nieuwe uitdaging in – meestal – een andere groep en bij een andere leerkracht. Voor mij begint er na de zomervakantie ook een nieuwe uitdaging. Zoals ik al eerder schreef, hoop ik begin september voor een jaar naar Noord-Uganda te vertrekken. Ik ga daar zelf les geven, maar mijn grootste taak zal bestaan uit het opleiden van Ugandese leerkrachten en het oprichten van een nursery school.

Hoewel ik ernaar uitzie om in Afrika te gaan werken, brengt dat ook iets minder leuks met zich mee: afscheid nemen.. en dat doet altijd een beetje pijn! Ik werk sinds maart 2013 op de ‘Samen op weg’ en ik heb heel erg genoten van de afgelopen anderhalf jaar op deze mooie school. Hiervoor wil ik de leerlingen – maar ook u als ouders- bedanken. Ik zal, ook in Uganda, nog vaak terugdenken aan alle ervaringen die ik in Hoornaar opgedaan heb.

Ik hoop dat jullie (blijven) beseffen wat een voorrecht het is om in een westers land te leven en de zegeningen te ervaren van veiligheid, onderdak, vrijheid en goed onderwijs. Ik wens u allen een fijne zomervakantie en Gods onmisbare zegen toe!

Hartelijke groet,

Carolien de Groot

Schrijven

Afgelopen jaar zijn we in groep 3 gestart met een nieuwe schrijfmethode. Deze sluit beter aan bij de leesmethode. Vanaf het komend jaar zal dus ook groep 4 hiermee verder gaan. Bij deze schrijfmethode wordt aanbevolen om met vulpen te schrijven. We hebben ons hierin verdiept en geconcludeerd dat het voor de schrijfontwikkeling inderdaad beter is om met vulpen te schrijven. Met de komst van alle digitale hulpmiddelen lijkt het wat ouderwets maar schrijven is toch een vaardigheid die kinderen goed moeten aanleren, naast het typen en werken op de computer.
We kiezen er daarom voor om in alle groepen vanaf het nieuwe schooljaar met vulpen te gaan schrijven. De kinderen krijgen een nieuwe pen, die zij in het bezit houden tot groep 8. Uiteraard bieden we een nieuwe pen als deze aan vervanging toe is, bij normaal gebruik. Als kinderen door eigen toedoen aan een nieuwe pen toe zijn, vragen we een bijdrage van de ouders (€ 5,00).
In groep 3 wordt geschreven met potlood (i.v.m. motorische ontwikkeling).
Daarnaast willen we het gebruik en meenemen van eigen schrijfmaterialen naar school ook gaan beperken. Het komt nu veel voor dat kinderen hun hele laatje vol hebben met gelpennen, stiften, etc. De laatjes zijn vrij klein en bieden hiervoor geen ruimte. We zullen er voor zorgen dat er in elke klas goede viltstiften zijn en de kinderen krijgen van school een doos kleurpotloden, pen, potlood, gum, prittstift. Deze materialen passen in de bakjes die elke leerling in zijn laatje heeft. Wat hiernaast nog extra meegenomen wordt naar school, moet in dit bakje passen.
We hopen hiermee op wat nettere laatjes!

Groep 3

In de afgelopen jaren konden de leerlingen van groep 3 tot de herfstvakantie ’s morgens nog in de klas gebracht worden. We hebben gemerkt dat de kinderen juist de eerste maanden nog graag even buiten blijven spelen voor schooltijd. We hebben daarom afgesproken dat de kinderen de eerste schoolweek nog binnengebracht mogen worden, vanaf 8.15 uur. Vanaf de tweede schoolweek mogen ze buiten blijven tot de bel gaat. De juf komt dan de kinderen halen.
De kleuters mogen elke dag binnengebracht worden, ’s morgens vanaf 8.15 en ’s middags vanaf 13.00 uur.

Agenda

Vanaf volgend schooljaar gaan we in groep 7 en 8 het gebruik van een agenda oefenen met de leerlingen. Het is de bedoeling dat zij op 1 dag in de week hun agenda meenemen. Deze wordt dan klassikaal ingevuld. Verdere afspraken over het gebruik worden met de leerkracht gemaakt. De kinderen mogen zelf een agenda meenemen.

Gymrooster volgend schooljaar

Het gymrooster van volgend schooljaar is als volgt:
Maandag
11.00 –12.00 uur gr 3 en 4
13.10 – 14.15 uur gr 5 en 6
14.15 – 15.15 uur gr 7 en 8
Donderdag
8.30 – 9.30 uur gr. 4 en 7
9.45- 10.45 uur gr 6 en 8
11.00 – 12.00 uur gr 3 en 5
De kinderen moeten dan hun gymkleding bij zich hebben, een sportbroekje en shirt of gympakje en sportschoenen.

Kerstviering groep 3 t/m8

Op de kalender staat dat de Kerstviering op donderdag 18 december zou plaatsvinden, omdat de zaal niet beschikbaar was, is dit verzet naar dinsdag 16 december.

Website

Op de website vindt u verslagen van het bezoek van groep 6 aan slot Loevestein en de actie die zij gehouden hebben i.v.m. het wk. Ook staat er een verslag op van de picknick van groep 7, drummen in groep 1 en werken en spelen in groep 1. Ook vindt u onder ‘foto’s” een fotoalbum van het bezoek aan slot Loevestein, het bezoek van groep 4 aan de Koperen Knop, drummen in groep 1, werken en spelen in groep 1 en foto’s van het afscheid van groep 8.
Ook staat er een fotoalbum van het bezoek van de vuilnismannen aan onze school.


Data om te onthouden

21 juli t/m 29 augustus zomervakantie
31 juli Tineke jarig
1 aug juf Marleen jarig
13 aug juf Carolien jarig
28 aug meester Govert jarig
1 sept eerste schooldag
3 sept oud papier
14 sept juf Marijke jarig
18 sept informatieavond alle groepen

Groeten,
Inge Ros