Nieuwsbrief 4

Nieuws

sep 17

Lied van deze week

Groep 3 en 4: Hoe kwam Mozes door de Rode Zee
Groep 5 t/m 8: ‘k Stel mijn vertrouwen (Opw. 42)

Schoolreis

Gisteren waren we met groep 3 t/m 7 op schoolreis in de Efteling. En wat hebben we genoten! Het weer was prima en de kinderen hebben zich uitstekend vermaakt. Van de jongste tot de oudste is er genoten van spannende, wilde, ontspannende attracties. De foto’s zullen binnenkort op de website geplaatst worden.

Ouderpanel

Vorige week ontving u een brief waarmee we willen inventariseren welke ouders er beschikbaar zijn voor hulp in en rond de school. We hebben al veel ingevulde formulieren teruggekregen, waarvoor onze dank.
Daarnaast willen we dit jaar ook beginnen met een ouderpanel. Hierbij is het de bedoeling dat er 10 ouders worden uitgenodigd om 3 x per schooljaar bij elkaar te komen en vrijblijvend te spreken over allerlei zaken aangaande school. Dit kan gaan over dingen die georganiseerd zijn op school, lesprogramma’s of dingen die gaan komen waarover we graag uw mening willen horen. U heeft als ouder dan de gelegenheid om uw vragen of opmerkingen te laten horen. Natuurlijk is er ook een medezeggenschapsraad waarin ouders schoolzaken aan de orde kunnen stellen maar het ouderpanel is meer een klankbordgroep.
De eerste bijeenkomst zal zijn op dinsdagmorgen 29 oktober van 8.30 uur tot 9.30 uur. Vindt u het leuk om mee te praten over de school en heeft u 3 x een uurtje over op dinsdagmorgen, dan kunt u zich aanmelden bij info@cbssamenopweg.nl.

Oudergespreksavond verzet van 8 oktober naar 1 oktober

Op dinsdagavond 1 oktober houden we de zogenaamde ‘oudervertelavond’. U krijgt allen hiervoor een uitnodiging van de groepsleerkracht om 10 minuten te komen vertellen over uw kind. We vinden het fijn en belangrijk om te horen hoe uw kind in elkaar steekt, met welke karaktereigenschappen we rekening kunnen houden, waar uw kind zich zorgen over maakt, welke vriendjes hij/zij heeft etc. Dit helpt ons om uw kind beter te begrijpen en te begeleiden. Op deze 10-minuten gesprekken is het dus echt de bedoeling dat u vertelt en de juf luistert. Er zal ook niet over resultaten gesproken worden. Dat komt pas in de 10 minuten gesprekken van december aan de orde. Een week van te voren ontvangt u een briefje met het tijdstip waarop u verwacht wordt.

Kinderboekenmarkt

Woensdag 2 oktober start de jaarlijkse Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema “Klaar voor de start”. Ook bij ons op school zal hier aandacht aan besteed worden. De ouderraad heeft een aantal activiteiten bedacht en georganiseerd waaronder een kinderboekenmarkt. Op donderdag 10 oktober wordt er een kinderboekenmarkt gehouden op school van 18.00 tot 20.00 uur. Twee jaar geleden was dit een groot succes. Nu zal de opzet iets anders zijn omdat we graag geld willen verdienen voor de aanvulling van de bibliotheek. We vragen u daarom al uw uitgelezen kinderboeken in te leveren, zodat we die kunnen verkopen op de boekenmarkt. U kunt dan vervolgens tegen leuke prijsjes weer nieuwe boeken aanschaffen! Misschien kent u ook andere mensen die geen jonge kinderen meer hebben maar nog wel boeken op zolder hebben staan die zij wel weg willen doen. Wij houden ons van harte aanbevolen. U kunt de boeken inleveren bij Tineke.

Springtouw Spektakel op de Fokveedag Boerenlandfeest

Voor de basisschooljeugd organiseert het bestuur van de Fokveedag Boerenlandfeest onder het motto “Spannend en sportief – Gezellig en gezond” een Springtouw Spektakel tijdens de Fokveedag op zaterdag 5 oktober. De kinderen kunnen op de Fokveedag gratis een digitaal springtouw verkrijgen. Dit springtouw meet het aantal omwentelingen, maar ook het calorieverbruik. Om in aanmerking te komen voor een springtouw (zolang de voorraad strekt) hoeven de kinderen slechts een formulier in te leveren waarop ze een aantal vragen beantwoorden. Deze vragen staan inmiddels op de Fokveedagsite (www.fokveedag.nl), waarop ook de antwoorden te vinden zijn. Vanaf 09.00 uur zal er op de Fokveedag een speciaal springplein open zijn. De kinderen kunnen hier naar hartenlust springen. Hoogtepunt moet het optreden in de middagpauze worden. In de grote keuringsring, die door honderden toeschouwers zal worden omzoomd, gaan de kinderen onder leiding van een instructeur een gezamenlijk springoptreden verzorgen. Aan het Springtouw Spektakel zullen enkele leuke prijzen verbonden zijn.


Data om te onthouden

1 oktober oudervertelavond
2 oktober start kinderboekenweek
2 oktober ophalen oud papier
8 oktober maandopening groep 2
10 oktober kinderboekenmarkt

Groeten,
Inge Ros