Nieuwsbrief 4

Nieuws

sep 06

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: God is mijn toevlucht, Opw 13 voor kinderen
Groep 6,7 en 8: Ps 25:2

Dochter geboren bij meester Govert en Annemieke


Maandagmorgen werden we gebeld door een blijde meester Govert. ’s Nachts werden Govert en Annemieke verblijd met de geboorte van hun 3e kindje Else Pauline. We wensen de fam. Bok veel geluk en wijsheid toe bij de opvoeding van de kleine meid. (Voor een vergroting van het geboortekaartje kunt u op het kaartje klikken)

Schoolreis groep 3 t/m 7

Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Hierbij willen we een ieder informeren over het schoolreisje dat a.s. maandag 17 september zal plaatsvinden, voor de groepen 3 t/m 7, naar het Dolfinarium. Om alles goed te laten verlopen hieronder een paar dingen die van belang zijn.

– We vertrekken om 08.45 uur met de bus, de kinderen (en ouders die meegaan als begeleiding) worden om 08.30 uur op school verwacht. Rond 17.00 uur hopen we weer te arriveren op school.

– De kinderen krijgen in het park 2x drinken van school. Wij willen u vragen om te zorgen voor een lunchpakketje en evt. wat extra drinken/eten.

– Verder willen we u erop wijzen dat het voor sommige kinderen misschien van belang is om een extra setje kleding mee te geven en misschien een washandje in een plastic zakje om je handen schoon te maken.

– Mocht uw kind last hebben van wagenziekte, wilt u hem of haar dan ook extra plastic tas meegeven?

– Als u, uw kinderen geld wilt meegeven, wilt u dan niet meer meegeven dan € 5,00?

– Wilt u, in geval van slecht weer, denken aan een regenjas o.i.d. ?

We hopen hiermee een ieder voldoende te hebben geïnformeerd, mochten er nog vragen zijn, dan horen we die graag.

Juf Ineke

Remedial Teaching

Ook dit jaar is er op school weer de mogelijkheid gecreëerd voor Remedial Teaching (in het vervolg afgekort tot RT). RT wil zeggen dat er buiten de klas, individueel of in een klein groepje, geoefend wordt met een bepaald vakgebied onder begeleiding van de Remedial Teacher. Dit wordt gedaan op donderdagochtend. U, als ouder/verzorger, wordt op de hoogte gesteld als uw kind daar gebruik van mag maken. Dit zal gedaan worden door middel van een brief die ondertekend weer terug naar school moet. Naast dat de Remedial Teacher RT geeft, zijn er ook een aantal leerkrachten die dat op vrijdagochtend doen. Er wordt dan namelijk computeren gegeven door vrijwilligers, waardoor de leerkrachten even hun handen vrij hebben.
Verder zijn ook dit jaar Pia Buizert, Alie Schilt en Toos Giethoorn weer op de school te vinden als vrijwilliger. Pia en Alie richten zich op het lezen en Toos zal vooral leerlingen begeleiden die op een eigen leerlijn werken. Juf Ineke zal ook RT werkzaamheden op zich nemen.
Mocht u hier nog vragen over hebben, loop gerust eens binnen.
Jolanda Mulder.

Klassenlijsten

Vandaag krijgen alle leerlingen de klassenlijst mee.

Open dagen voortgezet onderwijs

Van veel open dagen, kennismakingsmiddagen e.d. van het voortgezet onderwijs zijn de data inmiddels bekend. Onder “downloads” op de website vindt u een overzicht van deze dagen. Alle ouders van groep 8 hebben dit overzicht al per mail ontvangen van Juf Jolanda.

Schoolmelk

Op school bestaat de mogelijkheid om tijdens de ochtendpauze of lunchpauze gebruik te maken van campina schoolmelk.
Het assortiment bestaat uit melk, chocolademelk, yoghurtdrink of optimel. Meer informatie vindt u onder “downloads” op de website.

Informatieavond

De informatieavond is druk bezocht. Onder foto’s vindt u een foto-impressie van deze avond.

Studiemiddag 24 september

We maken u alvast attent op de studiemiddag op maandag 24 september. Alle kinderen zijn ’s middags vrij.


Data om te onthouden

13 september personeelsvergadering
14 september juf Marijke jarig
17 september schoolreis groep 3 t/m 7, leerlingen groep 1,2 en 8 gewoon naar school
24 september studiemiddag, alle leerlingen vrij

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security