Nieuwsbrief 4

Nieuws

nov 05

In de vorige nieuwsbrief konden we u nog melden, dat er in en om de school geen sprake was van coronabesmettingen. U heeft inmiddels begrepen, dat de situatie snel is veranderd in de afgelopen twee weken. Er is sprake van besmetting bij een leerkracht en ook bij diverse gezinnen. Daarmee is de situatie op school, net als in heel het land, een rede tot extra voorzichtigheid. U zult begrijpen, dat het soms een puzzel is om iedere dag een leerkracht voor de groep van uw kind te hebben staan. U wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden via mail als de situatie voor uw kind(eren) verandert. We willen u vragen goed te letten op de basisregels; en de gezondheid van uzelf en uw kind(eren) goed in de gaten te houden.

Wat nog steeds belangrijk is:

 • Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19. Bij twijfel: blijf thuis.  
 • Kinderen met verkoudheidsklachten (snottebellen, hoesten) komen (op dit moment) niet naar school als zij in groep 3/4a zitten. Dit vanwege de besmetting in deze groep. Ook voor de andere groepen geldt: bij twijfel, blijf thuis.
 • Heeft iemand in het gezin koorts of benauwdheidsklachten, dan blijft het hele gezin thuis.
 • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
 • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 
 • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 
 • Als er sprake is van één of meer bevestigde besmettingen zal de school contact opnemen met de GGD en u informeren over het vervolg.  
 • Aanwezigheid van ouder(s)/ verzorger(s), vrijwilligers en/of (externe) professionals is toegestaan mits de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen kunnen worden toegepast.  Bij binnenkomst vragen we u daarom de handen te desinfecteren en uw gegevens te noteren. 

Dankdag

Afgelopen woensdag hebben we met de kinderen dankdag gevierd. Dit jaar was het thema: ‘Dankend doorgaan’. We hebben geluisterd naar het verhaal van Noach. De boodschap van dit verhaal was dat wij steeds opnieuw mogen beginnen met God, net als Noach en zijn gezin. God zal voor ons blijven zorgen. Dat is een reden om steeds opnieuw te danken – en samen met God weer door te gaan. De kinderen hebben nagedacht waar zij allemaal dankbaar voor zijn. Van al die punten hebben we een slinger gemaakt en die hebben we opgehangen in de school. Op deze manier blijft het thema: ‘Dankend doorgaan’ zichtbaar in de school. Onderstaand een gedicht wat tijdens de viering voorbij kwam en ook in het gezinsdagboek staat:

Een grote ark moet Noach bouwen, want er komt straks een watervloed. Veel jaren werkt hij, vol vertrouwen. God zegt hem, hoe het worden moet.

Er komen heel veel dieren in. Ook Noach zelf, met zijn gezin. Wel veertig dagen stroomt de regen. God zorgt voor Noach al die tijd. Het water is wel hoog gestegen, maar in de ark is veiligheid.

En als de duif een takje haalt, weet Noach dat het water daalt. Na maanden gaat de deur weer open. Gods trouwe zorg is wonderbaar! De dieren zijn ook weggelopen, en Noach bouwt een dankaltaar.

Kijk jij eens vaker naar omhoog, dan zie je soms Gods regenboog! Ik mag met Noach dankend doorgaan. Gods zegen zie ik overal, en God beloofde dat Hij voortaan voor de seizoenen zorgen zal. Want God is trouw en Hij is goed, zodat ik vaker danken moet!

Vacature groepsleerkracht groep 7/8

We zijn nog steeds op zoek naar vervanging voor juf Agnes (groep 7/8). Wilt u de vacature delen? De omschrijving van de functie vindt u op de site onder ‘vacatures’. Kent of bent u iemand die ons team graag zou versterken en die voldoet aan de omschrijving, neem dan contact met ons op via: bestuur@cbssamenopweg.nl.

Vacature groepsleerkracht groep 7/8 – CBS Samen op weg

Vacature onderwijsassistent ingevuld!

Hoi! Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Mirthe van Elk, 19 jaar en ik kom uit het mooie Goudriaan. Dit jaar heb ik mijn
diploma behaald als Onderwijsassistente. Ik ben na de vakantie direct gestart met invalwerk. Hierdoor heb ik al veel ervaring opgedaan op verschillende scholen. Vanaf november ga ik aan de slag als onderwijsassistente bij jullie op de ’CBS Samen op weg’. Ik zal actief zijn in zowel de onderbouw als de bovenbouw. Ik ben aanwezig op alle dagen behalve de dinsdag. Op de dinsdag ben ik werkzaam op de ‘ Rehoboth’ in Groot Ammers. Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging bij jullie op school. Samen met het team en de kinderen gaan we er een mooi en leerzaam schooljaar van maken!

Klaswijs

Sinds dit schooljaar zijn we aangesloten bij klaswijs. Klaswijs is een christelijke invalpool. Als we zelf de vervanging niet in kunnen vullen, kunnen we een aanvraag indienen bij klaswijs. De afgelopen weken hebben we twee keer op woensdag iemand via deze pool op school gehad. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk de lessen door te laten gaan. Al is het tekort aan personeel ook bij de invalpool merkbaar, zijn we dankbaar dat dit al gelukt is. Er blijft een kans dat er geen invaller is, verdelen over andere groepen is niet mogelijk, vanwege de combinatiegroepen. Het kan dus zijn dat u tot uiterlijk 07.45 uur een bericht ontvangt (parro en per mail) over thuiswerken.

Overblijf

Het is ontzettend fijn dat er op maandag en vrijdag nu meerdere ouder(s)/verzorger(s) zich inzetten voor de overblijf. Daardoor zijn ze nu 1 keer in de 3 weken aan de beurt. Het zou fijn zijn als de ouder die nu op de donderdag staat ook deze frequentie kan aanhouden. Het is dan ook makkelijker om te kunnen ruilen bij een afspraak. Wie zou er op donderdag de overblijf op zich willen nemen? Het gaat om een uur van 12.00 tot 13.00 uur. Vraag gerust de huidige overblijfvrijwilligers hoe ze het ervaren.
Ook hebben we nog een aantal namen van ouder(s)/verzorger(s) die we bij nood mogen bellen op bepaalde dagen voor inval. Geesje de Leeuw, Annette van Oenen, Jocelyn Nobel, Esther van de Vlist, Marjoke den Toom, Monique Post, Dinie Haag, Mirthe Verspuij en onze vast krachten Wilma en Sheila.

Zendingsproject ‘stichting Jarige Job’

Het zendingsproject voor de eerste helft van dit schooljaar is ‘stichting Jarige Job’. Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor tienduizenden kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelfs ziek. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want ieder kind verdient een verjaardag! 

Spaart u mee? Iedere maandag wordt het geld ingezameld. U maakt er kinderen blij mee!

Schooldammen

ln november en december worden er weer voorronden georganiseerd voor het schooldamkampioenschap. Vorig jaar hebben enkele leerlingen enthousiast meegedaan, onder begeleiding van ouders. Om dit jaar weer mee te kunnen doen willen we graag uw hulp inroepen. Vindt u het leuk om met een groepje leerlingen te oefenen en hen te begeleiden bij de voorronde? Laat het ons dan weten. Kinderen die willen meedoen, geven zich op via de leerkracht. Op 12 november sluit de inschrijving.

Luizenbericht

In de periode na de herfstvakantie is er luizencontrole geweest. In meerdere groepen zijn kinderen met luizen of neten aangetroffen. Het is bijzonder fijn om te horen dat ouders zelf ook regelmatig controleren en als het nodig is hun kind(eren) behandelen. Juist daardoor kunnen we de onderlinge besmetting tegengaan. Wilt u ook de komende tijd uw kind regelmatig blijven controleren?

Partnerschap Marnix academie en AVG

Onze school is partnerschool van de Marnix Academie. Onze school biedt de studenten de mogelijkheid om de competenties van leraar basisonderwijs te ontwikkelen en dit leren in de praktijk is een essentieel onderdeel van het curriculum.

Op onze school maakt de student regelmatig beeldopnames ten behoeve van toetsing, beoordeling en begeleiding in het kader zijn opleiding tot leraar basisonderwijs. Het gaat hierbij om beeldopnames in de klas, zonder dat er één of een paar kinderen specifiek gevolgd en gefilmd worden en de student primair in beeld is. Dit beeldmateriaal wordt niet gepubliceerd en wordt bewaard op de Marnix Academie, volgens de in het HBO geldende bewaartermijnen, in een beveiligde omgeving. Het materiaal is niet toegankelijk voor onbevoegden en wordt na de bewaartermijn vernietigd.

Mocht u bezwaar hebben tegen opnames van de student in het kader van zijn opleiding kunt u dat aangeven bij de leerkracht van uw kind.

Open dagen VO

Voor groep 7 en 8 worden op dit moment veel opendagen en activiteiten georganiseerd om kennis te maken met het voortgezet onderwijs. Voor een overzicht van alle vo-scholen en activiteiten verwijzen we u naar: Alles over schoolkeuze middelbare school (devogids.nl).

Op 15 november wordt de jaarlijkse scholenmarkt georganiseerd in De Spil in Bleskensgraaf.

Goed gesprek NIX18

Op dinsdagavond 9 november 2021 om 20.00 uur organiseert de GGD Zuid-Holland Zuid een online ouderavond met het onderwerp ‘Goed Gesprek’ NIX18. Deze regionale informatieavond is speciaal bedoeld voor ouders van jongeren in de leeftijd 10-18 jaar en gaat over het puberbrein en NIX18. De norm is NIX18: niet roken, niet drinken voor je 18e.

voor meer informatie: www.goedgespreknix18.nl, hier kunnen ouders zich ook aanmelden voor de online informatieavond.

Jong Molenlanden:

– Meidenclub (10-16 jaar)

Jong Molenlanden heeft zich ingezet om te starten met een meidenclub voor meiden tussen de 10 en 16 jaar, vanaf donderdag 11 november. De meidenclub is special voor meiden tussen de 10 – 16 jaar die bijvoorbeeld moeite hebben met sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, weerbaarheid, voor zichzelf opkomen etc. Door middel van de meidenclub willen ze hen graag weerbaarder en sterker maken. Ze gaan niet alleen hieraan werken maar bijvoorbeeld ook kletsen over social media, groepsdruk en pesten. Natuurlijk gaan zij ook leuke dingen doen zoals knutselen, spelletjes en bijvoorbeeld nagels lakken.

Er zullen af en toe gasten aansluiten die iets komen vertellen, je kunt hierbij denken aan de politie maar ook bijvoorbeeld een schoonheidsspecialiste die met de meiden wat leuks gaat doen. Kortom; elke avond zal er anders uitzien. De meidenclub start om 18.30 uur en we sluiten rond 20.00 uur weer af. De meidenclub vindt plaats in het jeugdhonk in Nieuw-Lekkerland (Planetenlaan 78A).

Aanmelden of meer informatie aanvragen over de meidenclub kan via info@jongmolenlanden.nl of door te bellen/appen naar 06-34544641. Zie ook bijgevoegde flyer.

– Creatieve workshop acrylic pouring

Op dinsdag 16 november is de workshop acrylic pouring. Met deze techniek wordt er door middel van acrylic verf en een pouring middel een kunstwerk gemaakt. Deze workshop start om 18.30 uur en is om 20.30 uur afgelopen.
Deze workshops zijn helemaal gratis en speciaal voor jongeren tussen de 10 – 18 jaar. De workshop vindt plaats in het jeugdhonk in Nieuw-Lekkerland (Planetenlaan 78A). Opgeven kan door te mailen naar info@jongmolenlanden.nl. Zie bijgevoegde flyer

Passend onderwijs doen we samen!

Samenwerkingsverband Driegang organiseert samen met swv Pasvorm een avond voor ouders met vragen of ideeën over passend onderwijs, op 24 november. De avond wordt gehouden in Gorinchem van 20.00 – 21.30 uur.

Voor het einde van dit schooljaar wil swv Driegang een ‘oudersteunpunt’ instellen. Hoe dat eruit gaat zien is nog niet precies bekend. Wel dat de opbrengst van dit oudersteunpunt moet worden dat ouders met vragen over passend onderwijs (voor hun kind) de antwoorden zullen krijgen die ze nodig hebben. Als u hierover wilt meedenken, dan bent u hartelijk welkom. Voor meer info, zie de flyer.

Training voor angstige kinderen

Soms zijn kinderen angstig en/of somber en kunnen zij wat extra begeleiding gebruiken waardoor ze groeien in veerkracht en zelfvertrouwen. Daarom organiseert Sociaal team Molenlanden een interactieve en speelse groepstraining voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.

Startdatum is nog onbekend, maar tijd en locatie wel: 9 à 10 maandagen van 15.30 – 16.30 uur, in het speellokaal van de Lingewaard, in Arkel. Voor meer info, zie bijgevoegde flyer.

Avond-4-daagse Giessenlanden

De avond-4-daagse is nog even weg. Hopelijk lukt het om in het voorjaar van 2022 dit mooie evenement weer te organiseren. Toch nu alvast dit bericht, want vanwege het stoppen van een bestuurslid zijn we op zoek naar 1 of 2 nieuwe enthousiaste leden  die samen met ons een fantastische 4-daagse willen organiseren. Door een gezellige club ouders, wordt met veel plezier dit leuke sportieve evenement georganiseerd. Het gaat om een jaarlijks evenement (als er geen Corona heerst tenminste) wat meestal in mei gehouden wordt. Er wordt gelopen in Noordeloos, Hoornaar en Giessenburg. De taken zijn goed verdeeld, waardoor de werkzaamheden goed te doen zijn.
Meer informatie over de Avond4daagse is te vinden op www.avond-4-daagse.nl
Lijkt het u leuk?
Neem dan vrijblijvend contact op met Dinie Haag (06-48017471) of Miranda Slingerland (06-22577979) Mailen kan naar diniehaag@gmail.com of mirandasling@hotmail.com.

Data om te onthouden

 • 9 nov. Goed gesprek NIX18
 • 11 nov. meidenclub, Jong Molenlanden
 • 15 nov. scholenmarkt, De Spil, Bleskensgraaf
 • 16 nov. workshop acrylic pouring, Jong Molenlanden
 • 19 nov: volgende nieuwsbrief
 • 24 nov: ouderavond passend onderwijs