Nieuwsbrief 4

Nieuws

okt 16

De herfstvakantie breekt aan. De eerste periode van schooljaar 2020-2021 zit er alweer op. Het schooljaar begon anders dan anders door alle maatregelen. En vooraf hebben we ons afgevraagd of het volledig opengaan van de scholen haalbaar en verstandig zou zijn. Nu terugkijkend kunnen we dankbaar zijn hoe het schoolleven in de eerste weken gelopen is. Slechts een enkele dag is een klas thuis geweest. Leerkrachten die een test hebben gedaan, bleken geen corona te hebben en ook onder de kinderen zijn er gelukkig geen besmettingen geweest.

Rede genoeg om de komende week te genieten van een welverdiende week vrij.

Inspectiebezoek

In 2013 was het laatste inspectiebezoek, dat maakte dat we blij waren dat er vorig schooljaar daadwerkelijk weer een bezoek zou plaatsvinden. Het is immers goed om kritisch te blijven. Helaas kon dit geen doorgang vinden vanwege corona. Het is daarom doorgeschoven naar dit schooljaar en vanwege de nog steeds geldende maatregelen in een afgeslankte vorm volgens het nieuwe toezichtskader. Een bestuursgesprek in aanwezigheid van directie en intern begeleider. Het is fijn om te horen dat we het goed doen!

Conclusie uit het verkregen verslag:

Tijdens het onderzoek hebben wij samen met het bestuur geconcludeerd dat er geen indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en de onderliggende school die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maken. Het regulier vierjaarlijks onderzoek zal daarom op een later tijdstip plaatsvinden, in principe in schooljaar 2021/2022 of 2022/2023.

Het bestuur heeft goed zicht op hoe basisschool Samen Op Weg ervoor staat. Deze informatie wordt enerzijds verkregen door de geplande contacten met de directie van de school en anderzijds door een hoge mate van betrokkenheid van de zeven bestuursleden. Er ligt een sterkte-/zwakteanalyse met concrete aanwijzingen voor verdere verbetering. Het zou goed zijn om deze manier van werken ook toe te passen op de voornemens uit het strategisch beleidsplan dat voor deze periode (2018-2022) is opgesteld. Vragen als • waarom doen wij dit? • wat gaan de leerlingen ervan merken? • hoe gaan wij het doen? • hoe (vaak) bepalen wij of wij tevreden zijn? maken de voornemens concreter en beter te evalueren. Afgesproken is dat op korte termijn het themaonderzoek ‘Kwaliteitsverbetering en de Leerlingenpopulatie’ wordt uitgevoerd bij basisschool Samen Op Weg.

Omdat het daadwerkelijke bezoek in de school niet mogelijk was, is ons wel gevraagd om deel te nemen aan het themaonderzoek. Hiervoor is er een vragenlijst ingevuld door directeur en intern begeleider en heeft er vervolgens een gesprek plaatsgevonden.

Meer informatie met betrekking tot het themaonderzoek vindt u via: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/themaonderzoeken/themaonderzoeken-primair-onderwijs

Vacature

Wellicht heeft u de advertentie zien staan in het Kontakt. Er ontstaan vacatures voor onderwijsassistenten voor de periode van november tot aan het einde van het schooljaar. Weet u iemand die mogelijk ons team kan versterken of bent u zelf geïnterneerd? Laat het ons weten via: bestuur@cbssamenopweg.nl.

Voor de volledige advertentie:

Kinderpostzegels

De kinderen van groep 7 en 8 hebben zich ingezet voor het verkopen van kinderpostzegels. Ze hebben daarbij het mooie bedrag opgehaald van €5533,90. Goed gedaan, bedankt voor jullie inzet!

Kinderboekenweek 5-9 oktober ’20

Op vrijdag 9 oktober is de kinderboekenweek afgesloten met een bezoek aan het zelf ingerichte museum, waarin alle tijdvakken uit onze Nederlandse geschiedenis aan bod kwamen.

Het museum werd geopend met het doorknippen van het lint.

Via Parro heeft u een indruk gekregen van alle activiteiten en creaties.

Marit bedankt!

In de week van de kinderboekenweek hebben we ook afscheid genomen van Marit Schippers. Zij is jarenlang actief geweest in de ouderraad en de bibliotheek. Nu haar kinderen van school zijn, heeft zij besloten te stoppen. We zijn ontzettend dankbaar voor al de jaren dat zij zich heeft ingezet. Mede dankzij haar kunnen de kinderen doorlopend genieten en gebruikmaken van een volwaardige bibliotheek. Bedankt!

Bibliotheek

Iedere vrijdagmorgen is de bibliotheek geopend voor het lenen en terugbrengen van boeken. Alle kinderen kunnen dan ook een boek uitzoeken voor thuis.

De bieb-ouders zijn nog op zoek naar versterking. Vindt u het leuk om kinderen te stimuleren met lezen en bent u in de gelegenheid om op vrijdagochtend te helpen? Meldt u zich dan via: administratie@cbssamenopweg.nl.

Parro en schoolwebsite

In de afgelopen week heeft u een mail ontvangen over Parro. Nu vrijwel alle ouders en verzorgers toegang hebben tot Parro, zal de functie van de schoolwebsite veranderen. Alle actuele nieuwsberichten en foto’s worden via Parro met u gedeeld. De website wordt hier niet langer voor gebruikt. Gelet op de privacy regels is Parro een veiliger omgeving om foto’s van leerlingen te delen. Mede om die rede zal de website in de komende maanden aangepast worden. Alle foto’s en nieuwsberichten zullen worden verwijderd. Mogelijk staan er nu nog leuke foto’s van uw kind op de website, die u graag voor u zelf wilt bewaren. Tot 1 november heeft u de tijd om deze foto’s van de website te downloaden. Na 1 november gaan foto’s en nieuwsberichten verwijderd worden.

De nieuwsbrieven zullen nog wel te vinden zijn op de website. Ook oudere nieuwsbrieven kunt u hier altijd nog terugvinden.

Zendingsdoel

Na de herfstvakantie zullen we gaan starten met een mooi nieuw zendingsdoel. We gaan sparen voor een school in Angola. Priscilla, de moeder van Eljadah, Hadassa, Elisha en Nathanaël zal doormiddel van een filmpje laten zien hoe de kinderen daar leven en wat er nodig is om hen onderwijs te geven. Hoe en wat er precies gespaard wordt, hoort u na de vakantie.

Hoofdluis

Er is weer hoofdluis aangetroffen op school. Wilt u de komende week uw kinderen regelmatig controleren? Zodat ze na de vakantie weer allemaal hoofdluis-vrij naar school komen. Bedankt!

Stagiaires stellen zich voor.

Hoi mijn naam is Manon van Weverwijk en ik ben 19 jaar oud. Ik woon in Kedichem en zit nu in mijn tweede jaar van de PABO. Mijn hobby’s zijn lekker uiteten gaan met vrienden. Ook ben ik een grote voetballiefhebber. Sinds de zomervakantie loop ik op de dinsdagen stage in groep 5. Hier zal ik tot februari blijven, daarna ga ik stagelopen in een andere klas. Tot nu toe heb ik het hier erg naar mijn zin en kijk ik ernaar uit om nog meer te leren!

Hoi allemaal,

Mijn naam is Damy van Arkel, ik ben 20 jaar oud en woon in Langerak. Ik zit in het eerste jaar van de PABO. Ik doe deze opleiding bij de Marnix Academie in Utrecht. Dit komende halfjaar loop ik stage in groep 6 op de donderdag. Naast mijn opleiding vind ik het erg leuk om mij bezig te houden met voetbal. Ik ben trainer bij VV Groot-Ammers en heb daar zelf ook 14 jaar gevoetbald. Ik heb een bijbaan bij een themapark in Groot-Ammers en ik werk als bezorger bij een restaurant. Ik kijk uit naar het komende schooljaar!

Mijn naam is Marte. Ik loop dit jaar stage bij meester Edwin in de klas. Na een half jaar zal ik switchen naar een andere groep. Dit jaar is mijn eerste jaar aan de pabo. Hiervoor heb ik onderwijsassistent gestudeerd, als een opstapje voor de pabo. Het lesgeven is wat ik echt leuk vind en wil gaan leren, onder andere hier in Hoornaar krijg ik die kans! In mijn vrije tijd teken ik graag, leer ik mezelf gitaar en luister ik veel muziek. Ik heb altijd al van reizen gehouden en zodra corona het toelaat wil ik dat weer gaan doen! Vorig schooljaar heb ik dan ook een half jaar mijn buitenland stage gedaan op Curaçao. Het is nog steeds erg wennen in het koude Nederland…  Ik hoop veel te mogen leren en veel te mogen doen op deze gezellige school!

Parenting Children Course Online

Opvoeden… het klinkt makkelijker dan het is! Met de Parenting Children Course krijgen ouders praktische handvatten om samen na te denken over opvoeding en hun rol als ouder. Vanaf 26 oktober is de cursus online te volgen. De cursus wordt georganiseerd door Hart voor de Waard voor alle ouders in de Alblasserwaard.

De Parenting Children Course wordt sinds 2015 op verschillende plaatsen in het land gegeven. Het doel van deze cursus is om ouders praktische handvatten te geven voor verdere ontwikkeling van hun rol als opvoeder. In vijf interactieve bijeenkomsten komen onder andere de volgende thema’s aan de orde: grenzen stellen, liefde uiten, functie van het gezin en groei naar zelfstandigheid.

De cursus volg je via de computer vanaf je eigen bank of aan de eigen keukentafel. De cursusleiders zullen tips delen en stof tot nadenken geven. Daarnaast is er ruimte om met andere ouders in gesprek te gaan.

Interesse? Meld je dan aan via www.hartvoordewaard.nl/parentingcourse. De cursus wordt gegeven van maandag 26 oktober tot maandag 23 november. De bijeenkomsten duren van 20:00 tot 21:30 uur. Het kost 20 euro om deel te nemen. Daarvoor krijgen deelnemers uit de Alblasserwaard naast een werkboekje ook een leuke verrassing. 

Kijk voor meer informatie op www.parentingcourse.nl of neem contact op met Marieke Bor, bel 06-33834727 of mail naar cursus@hartvoordewaard.nl.

Na de vakantie…

We zullen met elkaar de corona afspraken moeten blijven naleven. Samen zijn we verantwoordelijk voor de gezondheid van de kinderen en de leerkrachten. Daarom nog even op een rij:

Is uw kind niet lekker, laat het dan thuis!

  • Heeft iemand in het gezin koorts of benauwdheidsklachten, dan blijft het hele gezin thuis.
  • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
  • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 
  • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
  • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

Door het raadplegen van de bijgevoegde beslisboom kunt u beslissen of uw kind gewoon naar school kan.

Zet je licht aan

Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in!
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets naar school gaan.

Data om te onthouden

  • 19-23 okt. herfstvakantie
  • 30 okt. Juf Paula jarig
  • 30 okt. volgende nieuwsbrief