Nieuwsbrief 39

Nieuws

jun 28

groep 3 t/m 5 Een vader had twee zonen.
groep 6 t/m 8 Opw.630 Vader, U bent goed.

Tropische temperaturen

      

Wat doe je als er geen sprake is van een tropenrooster en de ijsjes bij de supermarkt op zijn?
Dan vraag je de brandweer voor verkoeling! Wat een feest was dat!
Dank aan de mama en 2 papa’s die dit opgepakt hebben.
We zullen het niet snel vergeten.

Vrijwilligersavond


Vrijdag 21 juni hebben we een geslaagde avond gehad met elkaar, prima weer, een leerzame golfclinic en bovenal gezellig.

Schoonmaakavond

We kunnen terugkijken op een geslaagde schoonmaakavond. Fijn dat zoveel vaders en moeders wilden helpen! Alles is weer opgeruimd en schoongemaakt. Iedereen hartelijk dank voor zijn of haar inzet!

Zomerfeest

Groep 8 organiseert op dinsdag 16 juli een zomerfeest voor groep 0 t/m 7. Voor het zomerfeest zijn wij op zoek naar ouders die willen helpen. Het gaat om het begeleiden van een groepje. We hebben een ochtend- en een middagprogramma. Tijdens het ochtendprogramma zullen de kinderen in groepjes spelletjes doen op het plein en in de gymzaal en tijdens het middagprogramma is er een vossenjacht.

Wilt u helpen?
Ochtend: 9.00 – 12.00
Middag 12.45- 14.00

U krijgt dan een groepje onder uw hoede om te begeleiden. Als u wilt helpen, wilt u dit dan doorgeven en ook of u de ochtend, de middag of beide dagdelen wilt begeleiden? U kunt dit mailen naar gerlinde@cbssamenopweg.nl

Alle kinderen worden gewoon om 8.30 op school verwacht, maar er zal die dag een continu rooster zijn tot 14.00. Uw kind hoeft geen lunch mee te nemen, hier wordt door school voor gezorgd.

Overblijf betaalsysteem

Vorig schooljaar zijn we gestart met een nieuw systeem voor het incasseren van het geld voor het overblijven.
Er was de mogelijkheid om een heel schooljaar vooruit te betalen, een maandelijkse incasso en de aanschaf van een kaart voor tien keer.
Omdat dit voor de overblijfmoeders niet overzichtelijk is, willen we het systeem veranderen.
We gaan over tot een automatische incasso per maand achteraf. De overblijfmoeders houden bij wie er overblijft en dit wordt achteraf in rekening gebracht. Dus als uw kind ziek is of door andere omstandigheden niet op school eet betaalt u ook niet. Ook als er incidenteel op school gegeten wordt, wordt het afgeschreven.
Voor een machtiging van deze incasso ontvangt u binnenkort een formulier. Graag willen we dit formulier voor de zomervakantie retour. Maakt u geen gebruik van het overblijven hoeft u uiteraard het formulier niet te retourneren.

Flexibele verlofdag 2019/2020

Elk schooljaar komen er meerdere (malen) verzoeken voor verlof binnen, waarin onze verlofregeling voor toekenning geen ruimte biedt. Soms zijn het luxe aanvragen en soms zijn het aanvragen waarvoor begrip is, maar waarvoor geen toestemming verleend mag worden. Wederzijds leidt dit tot teleurstelling.
Komend schooljaar willen we proberen deze teleurstelling te voorkomen door voor elk gezin een flexibele verlofdag te reserveren. Dat houdt in dat elk gezin in het komende schooljaar één dag verlof mag/kan aanvragen met een verlofreden waarvoor volgens de geldende regels geen verlof mag worden gegeven.

Als voorbeeld:
U wilt een familielid dat na lange tijd van reizen weer terugkomt ophalen van de luchthaven óf er vindt een belangrijke gebeurtenis plaats, zoals een diploma-uitreiking waarbij het hele gezin aanwezig wil zijn. Door gebruik te maken van de eenmalige flexibele verlofdag kan dit.
Er zijn wel enkele voorwaarden, te weten:
– De dag kan niet worden opgenomen in de toets maanden januari en juni en in de twee eerste en twee laatste schoolweken.
– De dag kan niet in dagdelen worden opgenomen en dient voor alle schoolgaande kinderen in het gezin op dezelfde dag te worden opgenomen.
– Voor het aanvragen van deze verlofdag kunt u het standaard formulier ‘verlof aanvragen’ gebruiken (te vinden op de website of te verkrijgen bij de administratie).
– We willen u erop wijzen dat verlof minimaal 2 weken voor de verlofdatum aangevraagd moet worden.

Om de flexibele verlofdag te kunnen realiseren hebben we ervoor gekozen om de vrije middag voor de voorjaars- en kerstvakantie lesgebonden middagen te maken. De kinderen worden dan op school verwacht.
De laatste vrijdag voor de zomervakantie blijft wel een vrije middag voor de kinderen.

Snappet

Eind vorig schooljaar hebben we besloten om het huidige schooljaar aan de slag te gaan met een pilot snappet in groep 6 en wel met het vak rekenen. Snappet is een digitaal hulpmiddel voor het aanbieden van vakken zoals rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Juf Leandra en juf Janette hebben een scholingstraject gevolgd en hebben de rest van het team geïnspireerd. Om weloverwogen een keuze te kunnen maken met het hele team hebben we verschillende stappen doorlopen. Onder andere hebben we:
– informatie gehad tijdens een studiedag van iemand vanuit snappet
– allemaal een les rekenen met behulp van snappet bijgewoond in groep 6
– zelf mogen ervaren hoe snappet werkt door op de plek van de leerling te gaan zitten
– met elkaar besproken wat het werken met snappet de leerlingen, de school en de leerkrachten brengt
– eventuele knelpunten besproken
Vervolgens hebben we een definitief besluit genomen. We gaan met Snappet aan de slag in groep 4 tot en met 8, voor het vak rekenen! Dit houdt in, dat kinderen digitaal (met behulp van tablets) opdrachten maken, waarvan de leerkracht direct kan zien wat er goed en fout gaat. Iedere leerling krijgt met Snappet automatisch oefenstof aangeboden op zijn/haar niveau.

Hieronder samengevat wat maakt dat het digitale hulpmiddel snappet een plaats krijgt binnen het onderwijs op de Samen op Weg.

Snappet: adaptief en dynamisch onderwijs voor de hele klas!
Vanuit ons motto: ‘ruimte en aandacht voor ieder kind’ vinden we Snappet een kansrijk middel om leerlingen uit te dagen op hun eigen niveau en biedt de leerkracht de mogelijkheid om direct te reageren door inzicht in de leervoortgang tijdens de les.

De leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opdrachten) doet de leerling echter via de tablet en niet meer in een schrift (overigens gebruiken ze nog wel uitrekenpapier). De leerling ziet daardoor meteen of de opgave goed is. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren (directe feedback). Daarnaast kan de leerkracht meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt. De leerlingen zijn te volgen via het zogenaamde dashboard. De leerkracht kan zien of iets goed of fout gemaakt is en of er meerdere keren nodig is geweest of het antwoord in 1x goed was. Ook kan de leerkracht zien of de leerstof beheerst wordt.
In iedere les is ook een adaptief gedeelte aanwezig. Zo werk je wel klassikaal aan hetzelfde leerdoel, maar wordt de verwerking aangepast aan het niveau van de leerling. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen.
Vanaf het schooljaar 2019/2020 wordt er op de tablet met Snappet gewerkt aan rekenen en gaan we een pilot starten voor een tweede vak.
Welke kansen biedt Snappet voor onze school?
• De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen.
• Er wordt 1 leerdoel per les aangeboden.
• Verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen.
• Meer individuele differentiatie mogelijk.
• Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen.
• Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse.
Naast het gebruik van de tablet zullen de kinderen ook bij ieder vak blijven schrijven. Bijvoorbeeld de methodelessen schrijven, 5 woordendictee bij spelling, uitrekenschrift bij rekenen enz.

Biebouder (of opa / oma) gezocht!

Wij zoeken na de zomervakantie een ouder (of opa/oma) die het leuk vindt om ongeveer 1 x in de 3 weken op dinsdagmiddag of donderdagmiddag te komen helpen in de schoolbieb met het innemen en uitlenen van boeken. Op dinsdagmiddag lenen de kinderen van groep 1 t/m 4 boeken in de bibliotheek, op donderdag zijn dat de kinderen van de bovenbouw.
Vindt u het leuk om te helpen of kent u iemand die dit graag zou willen doen, dan kunt u dit doorgeven aan Tineke of Nicole van de administratie (administratie@cbssamenopweg.nl). Mocht u meer informatie willen hebben dan kunt u dit aan Marit Schippers of één van de andere biebmoeders vragen.

VakantieBieb voor het hele gezin

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb.
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.

Week van de Spettertuin

Zwembad de Spettertuin in Noordeloos organiseert de ‘week van de Spettertuin’ van 1 t/m 6 juli. Een week vol leuke zwemactiviteiten. Voor meer informatie, zie de poster of ga naar www.despettertuin.nl.

Doetse Triathlon

Op zaterdag 13 juli organiseert GIGA met De Doetse Kom en andere partners de ‘Doetse Triathlon’.

Sportfanaat of niet…. dit spektakel wil je niet missen. Zwemmend, fietsend en rennend wordt een parcours afgelegd, met verschillende afstanden voor jeugd en volwassenen. Deelnemen voor jeugd is gratis.

Inschrijven kan via: dedoetsekom.nl/evenementen/doetse-triathlon.

 

Website

Er is een fotoalbum van de beklimming van de kerktoren door groep 8 en het huiswerk van groep 5 is aangepast.

Data om te onthouden

3 juli Oud papier
4 juli 10 min. gesprekken gr 1 t/m 5 en 7, gr 6 prognosegesprekken
6 juli juf Martine jarig
16 juli Zomerfeest
17 juli Musical en afscheid groep 8
19 juli ’s middags vrij, begin zomervakantie.

 

Namens het hele team wens ik u een goed weekend,
Jolanda Mulder
directeur