Nieuwsbrief 39

Nieuws

jul 08

Lied van de week

Groep 3 en 4: Psalm 136:13
Groep 5 t/m 8: Gezang 300:1

Schrijven

Afgelopen jaar zijn we in groep 3 gestart met een nieuwe schrijfmethode. Deze sluit beter aan bij de leesmethode. Vanaf het komend jaar zal dus ook groep 4 hiermee verder gaan. Bij deze schrijfmethode wordt aanbevolen om met vulpen te schrijven. We hebben ons hierin verdiept en geconcludeerd dat het voor de schrijfontwikkeling inderdaad beter is om met vulpen te schrijven. Met de komst van alle digitale hulpmiddelen lijkt het wat ouderwets maar schrijven is toch een vaardigheid die kinderen goed moeten aanleren, naast het typen en werken op de computer.
We kiezen er daarom voor om in alle groepen vanaf het nieuwe schooljaar met vulpen te gaan schrijven. De kinderen krijgen een nieuwe pen, die zij in het bezit houden tot groep 8. Uiteraard bieden we een nieuwe pen als deze aan vervanging toe is, bij normaal gebruik. Als kinderen door eigen toedoen aan een nieuwe pen toe zijn, vragen we een bijdrage van de ouders (€ 5,00).
In groep 3 wordt geschreven met potlood (i.v.m. motorische ontwikkeling).
Daarnaast willen we het gebruik en meenemen van eigen schrijfmaterialen naar school ook gaan beperken. Het komt nu veel voor dat kinderen hun hele laatje vol hebben met gelpennen, stiften, etc. De laatjes zijn vrij klein en bieden hiervoor geen ruimte. We zullen er voor zorgen dat er in elke klas goede viltstiften zijn en de kinderen krijgen van school een doos kleurpotloden, pen, potlood, gum, prittstift. Deze materialen passen in de bakjes die elke leerling in zijn laatje heeft. Wat hiernaast nog extra meegenomen wordt naar school, moet in dit bakje passen.
We hopen hiermee op wat nettere laatjes!

Op de laatste schooldag mogen de kinderen alle eigen schrijfmaterialen mee naar huis nemen en krijgen ze schriften en werkjes mee. Wilt u een tas meegeven?

Schoolbibliotheek

Er worden tot de zomervakantie geen boeken meer uitgeleend. De boeken kunnen alle dagen van de week ingeleverd worden op de tafel in de bieb boven (bovenbouw) en in de bieb beneden (onderbouw).

Groep 3

In de afgelopen jaren konden de leerlingen van groep 3 tot de herfstvakantie ’s morgens nog in de klas gebracht worden. We hebben gemerkt dat de kinderen juist de eerste maanden nog graag even buiten blijven spelen voor schooltijd. We hebben daarom afgesproken dat de kinderen de eerste schoolweek nog binnengebracht mogen worden, vanaf 8.15 uur. Vanaf de tweede schoolweek mogen ze buiten blijven tot de bel gaat. De juf komt dan de kinderen halen.
De kleuters mogen elke dag binnengebracht worden, ’s morgens vanaf 8.15 en ’s middags vanaf 13.00 uur.

Afscheid groep 8

Groep 8 neemt op woensdag afscheid. Deze dag hebben zij een leuke dag met elkaar en ’s avonds de afscheidsavond. Op donderdagmorgen nemen zij afscheid van de school en de leerlingen. Op donderdagmorgen om 10.00 uur ligt de rode loper voor hen uit. Als u het afscheid op donderdagmorgen mee wilt beleven, dan bent om welkom om te komen kijken voor de school om 10.00 uur.

Donderdag 17 juli

Op de één na laatste schooldag krijgt de school bezoek van vuilnismannen. Wat dat precies inhoudt blijft nog een verrassing…..
Om 15.15 uur sluiten we deze bijzondere dag af met een optreden voor de ouders en belangstellenden, waar alle kinderen aan meedoen. Het zou leuk zijn als u even komt kijken! Het optreden zal ongeveer 15 minuten duren.
Bij goed weer treden we op het schoolplein op, bij slecht weer in de school.

Agenda

Vanaf volgend schooljaar gaan we in groep 7 en 8 het gebruik van een agenda oefenen met de leerlingen. Het is de bedoeling dat zij op 1 dag in de week hun agenda meenemen. Deze wordt dan klassikaal ingevuld. Verdere afspraken over het gebruik worden met de leerkracht gemaakt. De kinderen mogen zelf een agenda meenemen.

Gymrooster volgend schooljaar

Het gymrooster van volgend schooljaar is als volgt:
Maandag
11.00 –12.00 uur gr 3 en 4
13.10 – 14.15 uur gr 5 en 6
14.15 – 15.15 uur gr 7 en 8
Donderdag
8.30 – 9.30 uur gr. 4 en 7
9.45- 10.45 uur gr 6 en 8
11.00 – 12.00 uur gr 3 en 5
De kinderen moeten dan hun gymkleding bij zich hebben, een sportbroekje en shirt of gympakje en sportschoenen.

Jaarkalender en schoolgids

Naar aanleiding van de poll die pas op de website heeft gestaan, is het mogelijk om een papieren versie te ontvangen van de jaarkalender. De jaarkalender staat ook onder “downloads” zodat u deze zelf kunt downloaden en printen. Wilt u een papieren versie ontvangen van de jaarkalender, stuurt u dan even een mail naar Tineke@cbssamenopweg.nl dan geven we deze mee aan uw kind.
De schoolgids zal alleen gepubliceerd worden op de website. Dit zal direct na de zomervakantie gebeuren.

KIES

Afgelopen jaar heb ik een cursus mogen volgen over kinderen in een echtscheiding situatie. De informatie, feiten, tips en dergelijke, die ik daar heb ontvangen, heb ik over proberen te brengen op de collega’s door een aantal weken een stukje in de weekbrief voor de collega’s te schrijven. Graag wil ik u als ouder(s)/verzorger(s), ook een stukje informatie meegeven. Zo wil ik u graag wijzen op de cursus KIES. Bij deze cursus wordt er ondersteuning geboden aan kinderen waarvan de ouders zijn gescheiden. Het is voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Er zijn 8 bijeenkomsten buiten schooltijd voor de kinderen en 2 bijeenkomsten voor ouders. Meer informatie: www.kiesinfo.com of neem contact op met Rivas Zorglijn, 0900-8440.
Tevens zijn er informatiefolders op school aanwezig. Ik heb nog even contact gehad met Jogeeta Boedjarath, zij is de contactpersoon van onze school, als het gaat om school maatschappelijk werk. Via haar collega begreep ik dat er in het najaar weer een cursus start en dat er nog plaatsen vrij zijn.
Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag.
Jolanda Mulder.

Ouderavond

Enige tijd geleden was er een ouderavond over verschillen tussen jongens en meisjes. Op deze avond waren er ook boekjes te koop. Omdat er nog een aantal ouders aangaf deze boekjes te willen bestellen vindt u hier de link naar haar website: http://www.hannekepootvanderwindt.nl/boekjes/

Gevonden voorwerpen

Af te halen op school:

Sport- en speldagen Wasko

Voor alle kinderen van de basisschool: Sport- en speldagen Wasko!
Na het succes van vorig jaar organiseert Wasko ook dit jaar weer sport- en speldagen op BSO de Polderkids. Ongeacht of u klant bent bij Wasko of niet, uw kind kan altijd deelnemen aan deze activiteit!
Tijdens de vakantie hebben we op 24-7-2014 een sport- en spelmiddag gepland.
Wat is ons thema?
Het thema voor deze sport- en speldag is ‘Spionnen’ !!
Op deze feestelijke dag vol spanning zijn er tal van uitdagende opdrachten en gezellige spelletjes waar de kinderen aan mee kunnen doen.
De dag begint natuurlijk met een medische keuring, want pas als dat in orde is kan je een echte spion worden. Vervolgens worden veel spannende spelletjes met de kinderen gedaan.
Waaronder code’s kraken, hindernisbanen afleggen, een goede vermomming regelen etc.
Tussen alle activiteiten door worden de kinderen verrast met heerlijke en natuurlijk mysterieuze lekkernijen.
Hoe kunnen kinderen aangemeld worden?
Kinderen die op de dag zelf gebruik maken van de opvang kunnen automatisch meedoen. Kinderen die op een andere dag opvang hebben, kunnen hun opvangdag ruilen met een dag in diezelfde week of een extra dag afnemen.
Ouders die geen klant zijn van Wasko kunnen meedoen doormiddel van een inschrijfformulier. Deze is te downloaden via de website van de school of is op te halen bij de BSO. Het formulier en de eenmalige machtiging mag u bij Mathilde of Ilse van de BSO inleveren.
De dag kost 20,- euro per kind. Uw kind kan dan meedoen met het programma van 10.00-16.00 uur.
Mocht u langer opvang nodig hebben dan kunt u incidentele opvang afnemen. (meer informatie leest u in het laatste hoofdstuk van de brief)

Wat mag u verwachten van deze dag?
Wasko biedt een uitdagende, gezellige dag aan waarop kinderen samen met vriendjes en vriendinnetjes zich geen minuut zullen vervelen. De kinderen krijgen van ons op vaste momenten eten en drinken. Hierdoor kunt u uw kind met een gerust hart bij onze professionele medewerkers achterlaten.
Wist u dat?
Ouders die in de vakantie of op een studie(mid)dag moeten werken maar nog geen opvang hebben, kunnen ook alleen tijdens vakanties of studiemiddagen opvang aanvragen. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website, www.wasko.nl, kunt u contact opnemen met onze afdeling plaatsingen plaatsingen@wasko.nl of bellen met het telefoonnummer 078-6157165.

Website

Op de website vindt u verslagen van het bezoek van groep 6 aan slot Loevestein en de actie die zij gehouden hebben i.v.m. het wk. Ook vindt u onder ‘foto’s” een fotoalbum van het bezoek aan slot Loevestein en het bezoek van groep 4 aan de Koperen Knop.


Data om te onthouden

16 juli afscheidsavond groep 8
17 juli bezoek van de vuilnismannen, optreden om 15.15 uur.
18 juli laatste schooldag, leerlingen ’s middags vrij
21 juli t/m 29 augustus zomervakantie

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security