Nieuwsbrief 39

Nieuws

jun 28

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: Opw v. kids 71 ( God maakte jou)
Groep 6,7 en 8: Psalm 89 : 1

Schoolfoto

Vorige week zijn de groepsfoto’s meegegeven. In tegenstelling tot eerdere berichten dienen de foto’s contant afgerekend te worden bij de juf/meester.
Mocht u dit nog niet gedaan hebben, wilt u dan uiterlijk dinsdag het fotogeld afgeven bij de leerkracht?

Nieuwe juffen

Sinds de voorjaarsvakantie werk ik op deze school als juf van groep 3, maar voor veel ouders zal ik nog een onbekende zijn.
Hoog tijd om me even voor te stellen dus! Mijn naam is Carolien de Groot en ik kom uit Wijngaarden.
Ik ben vorig jaar in juni afgestudeerd aan de Pabo, daarna heb ik een halfjaar in Afrika gewerkt voordat ik in Hoornaar terecht kwam.
Na de zomervakantie hoop ik aan de slag te gaan als juf van groep 7, waar ik erg veel zin in heb. Wellicht tot ziens!

Mijn naam is Gerlinde de Rover. Ik ben 23 jaar oud en ik woon in Hardinxveld-Giessendam. Ik ben in 2011 afgestudeerd en sindsdien werkzaam op diverse scholen in diverse groepen. Natuurlijk heb ik al die tijd gezocht naar een vaste baan en die heb ik nu gelukkig gevonden. Ik kom in het schooljaar 2013-2014 op deze school werken in groep 4. Naast het lesgeven ben ik graag sportief bezig en maak ik ook graag (verre) reizen. Ik heb heel veel zin in komend schooljaar en ik zie er naar uit om u/jou beter te leren kennen.

Pannenkoeken

Op maandag 15 juli willen we met de kinderen pannenkoeken eten op school. We zijn daarvoor op zoek naar bakkers! Wilt u voor ons pannenkoeken bakken dan kunt u zich opgeven bij jolanda@cbssamenopweg.nl. Voor de ouders/verzorgers die zich opgegeven hebben: vriendelijk verzoek om 2 pakken pannenkoeken te bakken. Graag opgerold en voorzien van suiker op school afgeven voor 11 uur. Het is overigens geen enkel probleem dat ze koud hier gebracht worden. Alvast heel erg bedankt!

Schoonmaakavond

Dinsdag 2 juli is het weer schoonmaakavond. Het is heerlijk om na de zomervakantie weer te beginnen met schone kasten en materialen. Daarvoor hebben we wel uw hulp nodig. Heeft u een uurtje over tussen 19.00 en 21.00 uur, dan bent u van harte welkom om in de groep van uw kind(eren) te komen schoonmaken. De koffie met lekkers staat dan klaar. U kunt bij de juf doorgeven of u van plan bent te komen. Neemt u zelf een emmer en sopdoek mee?

Bibliotheekboeken

Een tijdje geleden is Vrouwke Klapwijk bij ons op school geweest om te vertellen over lezen en het belang ervan. Op die dag heeft ze ook onderzoek gedaan naar onze voorraad boeken. Zij heeft tips gegeven om het bestand aan te vullen, zodat we weer eigentijds en goed voorzien zijn. Met een groepje leerkrachten en bieb-moeders zijn we afgereisd naar Voorthuizen om in haar adviescentrum een 100-tal nieuwe boeken te selecteren. Deze boeken komen vóór de vakantie op school aan. Een enorme aanwinst voor de bieb waardoor we het leesplezier bij de kinderen hopen te bevorderen! Voordat de boeken uitgeleend kunnen worden moeten ze echter geplastificeerd worden. Dit is een groot werk en daarom zoeken we een aantal vrijwilligers die na een uurtje uitleg en begeleiding van een ‘deskundige plakker’ boeken mee naar huis wil nemen om in de vakantie te plastificeren. U kunt zich daarvoor opgeven bij info@cbssamenopweg of bij Inge Ros. (Uurtje uitleg vindt waarschijnlijk plaats op 9 of 11 juli onder schooltijd.)

10-minuten gesprekken

Op 8 juli is er nog een ronde 10-minuten gesprekken. Dit is alleen bedoeld voor ouders die specifieke vragen hebben over hun kind. Ook leerkrachten kunnen het nodig vinden bepaalde ouders nog te spreken. Zij zullen dan zelf contact opnemen. Heeft u geen vragen, dan kunt u deze gespreksronde overslaan.

Afscheid juf Elwiena, juf Tirza en juf Addie

Op 15 juli nemen we afscheid van een drietal juffen. Het belooft een feestelijke dag te worden. We zouden namens de kinderen deze juffen ook graag een cadeau aanbieden. Hiervoor zetten we vanaf maandag een pot neer op de balie van de keuken. U kunt hierin uw vrijwillige bijdrage doneren.

Website van de school

Onder het kopje “school” op de website staat sinds kort een bladzijde “onderwijs en ontwikkeling”. Op deze bladzijde houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen op onderwijsgebied binnen de school. Nu staat er de uitslag van de ouderenquête.

Fotoalbum musical

Onder “foto’s” op de website vindt u een fotoalbum van de musical.


Data om te onthouden

1 juli schoolreis groep 1
2 juli schoolreis groep 2
2 juli schoonmaakavond
12 juli kleuterjuffendag
15 juli afscheidsdag juf Elwiena, juf Tirza en juf Addie
16 juli afscheidsavond groep 8
19 juli alle leerlingen ’s middags vrij, begin van de zomervakantie

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security