Nieuwsbrief 39

Nieuws

jun 21

Lied voor volgende week

Groep 3, 4 en 5: Lied 300:1a
Groep 6/7 en 8: Lied 304:1

Voorstellen kandidaten MR en stemformulier

Hieronder vindt u de stukjes van de kandidaten voor de vacature in de MR. Onderaan het stukje treft u een stemformulier. Per gezin heeft u recht om één stem uit te brengen. Om te voorkomen dat er meerder stemmen uitgebracht worden per gezin, vragen wij u uw gezinsnaam onderaan het stemformulier te zetten. Het formulier kan in de MR-bus gedaan worden, deze staat op de tafel bij de kleuteringang. Als u de nieuwsbrief digitaal krijgt, kunt u deze uitprinten via de knop “Printvriendelijke versie” of “PDF versie”. U kunt dan het stemformulier invullen en inleveren.

Voorstellen:
Mij is gevraagd een stukje te schrijven over mezelf, omdat ik me verkiesbaar heb gesteld voor de MR. Ik ben Marieke Biesheuvel ben 31 jaar en jullie kennen mij als moeder van Marloes uit groep 4 en van Thijs uit groep 1. Ik ben getrouwd met Corné en in 2009 zijn we verhuisd van Werkendam naar Hoornaar. Voor mij was het weer terug naar de Alblasserwaard, want ik ben opgegroeid in Meerkerk. Voor Corné was het afscheid nemen van Werkendam. Bewust zijn wij in een dorp gaan wonen waar christelijk basisonderwijs geboden werd aan de kinderen . Ik werk 3 dagen per week als thuisbegeleider bij de Rivas, hierin ga ik doelgericht aan de slag bij gezinnen waar het niet goed gaat. Wij zijn lid van de Christelijk Gereformeerde kerk in Gorinchem en daar hebben we het heel goed naar ons zin. Ik wil in de MR, omdat je op die manier in de gelegenheid bent om mee te denken met het beleid van de school, mede namens alle ouders.

Ik ben Marjan den Toom , 41 jaar, getrouwd met Marien en samen hebben wij 4 dochters.
Onze oudste dochter Jette zit in Gorinchem op school en onze andere dochters Tess, Maud en Isis zitten hier op school.
De meeste tijd ben ik thuis en momenteel ben ik ook werkzaam bij Syndion.
Doordat Isis inmiddels ook alweer 2 jaar op school zit heb ik meer tijd om taken binnen school te vervullen en omdat ik al ruime tijd verbonden ben met school zou de MR een zinvolle taak kunnen zijn.
Een positieve school met normen en waarden die passen binnen het christelijk onderwijs, daar wil ik mijn steentje graag aan bijdragen.

STEMFORMULIER

Onze stem gaat uit naar:

0 Marieke Biesheuvel

0 Marjan den Toom

Naam:……………………………………………………………………………………………………..

Verplichte 10-min gesprekken

Dinsdag jl. zijn de roosters uitgedeeld voor de verplichte 10-min. gesprekken op maandag 25 juni. Het rooster staat ook onder “downloads” op de website.

Schoolkamp groep 8

Woensdag 27 juni vertrekt groep 8 voor drie dagen naar Buitenhuis Tetering in Oosterhout voor het jaarlijkse schoolkamp.

Pannenkoekenbakkers gevraagd

Het bestuur is nog steeds op zoek naar ongeveer 20 pannenkoekenbakkers voor de feestdag op donderdag 28 juni a.s. U kunt zich opgeven bij Tineke of via tineke@cbssamenopweg.nl.

Dag van de jubilarissen op 28 juni

Zoals u weet vieren we op 28 juni dat juf Ineke, juf Marijke en juf Marja 12 1/2 jaar in dienst zijn op school. Zij zullen om 8.30 uur ontvangen worden door de leerlingen. Misschien heeft u ook wel even tijd om bij het ontvangst te zijn? Er zullen deze ochtend voorstellingen gegeven worden en workshops. Alle kinderen eten op school in het lokaal met de leerkracht. De kinderen hoeven deze dag zelf niets mee te nemen, voor eten en drinken (ook in de pauze) wordt gezorgd. De kinderen zijn deze dag om 15.00 uur uit.

Bibliotheek

Denkt u eraan dat alle boeken van de schoolbibliotheek uiterlijk aankomende week worden ingeleverd op school?

Schoonmaakavond voor ouders

De jaarlijkse schoonmaakavond is gepland op maandag 2 juli. We hopen dat u allemaal even tijd vrij maakt voor een extra schoonmaakbeurt in de groep van uw kind. Alle materialen, waar ook uw kind mee werkt, moeten worden schoongemaakt. Voor de ouders van groep 1 en 2 bestaat ook de mogelijkheid om speelgoed nu al mee naar huis te nemen en thuis schoon te maken. De avond begint vanaf 19.00 uur. Graag opgeven bij de leerkracht.

Nieuwsbrief volgend schooljaar

Vanaf volgend schooljaar willen we wekelijks alleen de link van de nieuwsbrief naar u mailen, er komt dan geen papieren versie meer. Mocht u persé een papieren versie willen ontvangen, geeft u dit dan even door bij Tineke of mail dit naar tineke@cbssamenopweg.nl.


Data om te onthouden

24 juni juf Inge R jarig
25 juni verplichte spreekavond groep 1 t/m 7
27 t/m 29 juni schoolkamp groep 8
28 juni dag van de jubilarissen
2 juli schoonmaakavond
4 juli oud papier
6 juli leerlingen ’s middags vrij, begin zomervakantie

Groeten,
Inge Ros