Nieuwsbrief 38

Nieuws

jul 04

Lied van de week

Groep 3 en 4: Psalm 136:13
Groep 5 t/m 8: Gezang 300:1

Schoonmaakavond

Dit jaar zal de jaarlijkse schoonmaakavond door de ouders plaats vinden op 8 juli. We willen beginnen om 19.00 uur. Mocht deze tijd u niet helemaal uitkomen, kunt u ook later binnen komen lopen.
De schoonmaakavond is dit jaar alleen voor ouders die kinderen hebben in de groepen 1 t/m 4. We hopen op uw medewerking.

Schoolbibliotheek

Vandaag was de laatste uitleendag voor de bibliotheek. De biebmoeders willen graag voor de zomervakantie alle boeken terug op school. De boeken kunnen alle dagen van de week ingeleverd worden op de tafel in de bieb boven (bovenbouw) en in de bieb beneden (onderbouw).

Ouderavond

Enige tijd geleden was er een ouderavond over verschillen tussen jongens en meisjes. Op deze avond waren er ook boekjes te koop. Omdat er nog een aantal ouders aangaf deze boekjes te willen bestellen vindt u hier de link naar haar website: http://www.hannekepootvanderwindt.nl/boekjes/

Groep 3

In de afgelopen jaren konden de leerlingen van groep 3 tot de herfstvakantie ’s morgens nog in de klas gebracht worden. We hebben gemerkt dat de kinderen juist de eerste maanden nog graag even buiten blijven spelen voor schooltijd. We hebben daarom afgesproken dat de kinderen de eerste schoolweek nog binnengebracht mogen worden, vanaf 8.15 uur. Vanaf de tweede schoolweek mogen ze buiten blijven tot de bel gaat. De juf komt dan de kinderen halen.
De kleuters mogen elke dag binnengebracht worden, ’s morgens vanaf 8.15 en ’s middags vanaf 13.00 uur.

Afscheid groep 8

Groep 8 neemt op woensdag afscheid. Deze dag hebben zij een leuke dag met elkaar en ’s avonds de afscheidsavond. Op donderdagmorgen nemen zij afscheid van de school en de leerlingen. Op donderdagmorgen om 10.00 uur ligt de rode loper voor hen uit. Als u het afscheid op donderdagmorgen mee wilt beleven, dan bent om welkom om te komen kijken voor de school om 10.00 uur.

Donderdag 17 juli

Op de één na laatste schooldag krijgt de school bezoek van vuilnismannen. Wat dat precies inhoudt blijft nog een verrassing…..
Om 15.15 uur sluiten we deze bijzondere dag af met een optreden voor de ouders en belangstellenden, waar alle kinderen aan meedoen. Het zou leuk zijn als u even komt kijken!
Bij goed weer treden we op het schoolplein op, bij slecht weer in de school.

Agenda

Vanaf volgend schooljaar gaan we in groep 7 en 8 het gebruik van een agenda oefenen met de leerlingen. Het is de bedoeling dat zij op 1 dag in de week hun agenda meenemen. Deze wordt dan klassikaal ingevuld. Verdere afspraken over het gebruik worden met de leerkracht gemaakt. De kinderen mogen zelf een agenda meenemen.

Schoolfoto’s

De inlogkaart van de schoolfotograaf is aan uw kind meegegeven. Op de inlogkaart staat onder meer een foto van uw kind, alsmede een uniek inlognummer en wachtwoord. U logt thuis in met de inloggegevens op de site van Foto Koch, www. fotokoch.nl plaatst een bestelling en rekent af via iDeal of via een factuur. U kunt eventueel uw inloggegevens doorsturen naar familie (bijv. opa’s en oma’s), zodat zij zelf een bestelling kunnenplaatsen op de site. Wij als school zullen dus voor de ouders geen pakket samenstellen. U kunt zelf op de site kiezen welke foto’s of pakketten u wilt bestellen. De groepsfoto is gratis als u binnen 10 dagen een bestelling plaatst, bij een bestelling van alleen de groepsfoto betaalt u geen verzendkosten. Indien u meer dan alleen een groepsfoto bestelt, wordt er een klein bedrag aan verzendkosten gerekend.

Juf Daniëlle

Hallo,

Mijn naam is Daniëlle Mourits. Volgend schooljaar mag ik komen werken op de CBS Samen op Weg en ga ik samen met juf Marleen lesgeven aan groep 7. Ik stel me daarom graag even voor. Ik ben 39 jaar, getrouwd en mama van twee jongens van 7 en 4 jaar. Wij wonen in de randstad, maar ik ben opgegroeid in een klein dorpje niet zo ver van Hoornaar vandaan. Ik heb jaren gewerkt bij de gemeente Den Haag. Een paar jaar geleden besloot ik om juf te worden. Ik geniet enorm van het werken met kinderen. Elk kind is anders, leert anders en gedraagt zich anders, maar elk kind heeft talenten en mag er zijn. Ik zie het als een mooie uitdaging kinderen te helpen die talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Rekenen en taal zijn mijn favoriete vakken, maar ik houd ook erg van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Verder ben ik sportief, lees ik graag en houd ik van zingen. Ik werk nu op mijn tweede school in Den Haag. Over een paar weken ga ik eerst lekker genieten van de zomer en daarna hoop ik jullie te zien op school in Hoornaar.

Hartelijke groeten,
Juf Daniëlle (groep 7)

Website

Op de website treft u een fotoalbum van het vieren van de verjaardagen van juf Marleen en juf Carolien, onder groep 2 treft u nieuws van de groep.


Data om te onthouden

8 juli schoonmaakavond
16 juli afscheidsavond groep 8
17 juli bezoek van de vuilnismannen, optreden om 15.15 uur.
18 juli laatste schooldag, leerlingen ’s middags vrij
21 juli t/m 29 augustus zomervakantie

Groeten,
Inge Ros