Nieuwsbrief 38

Nieuws

jun 21

groep 3 t/m 5 Onze Vader
groep 6 t/m 8 Ps 81:9

Schoonmaakavond

Dinsdagavond 25 juni willen we gebruiken om met elkaar de klassen van groep 1 t/m 4 een schoonmaakbeurt te geven. We doen daarvoor een nadrukkelijke oproep aan u. Van ieder kind wordt een ouder / verzorger verwacht, zodat het werk snel gedaan is. Meldt u zich aan bij de leerkracht van uw kind. We zijn daar enorm blij mee. Vele handen maken licht werk en met elkaar is het nog gezellig ook.

Uitnodiging 10-min gesprekken voor de ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 5 en 7.

Donderdag 4 juli wordt u de mogelijkheid geboden om te spreken met de leerkracht over uw kind. Voor groep 7 is het gesprek verplicht, omdat voor die tijd de uitslag van de entreetoets wordt verwacht. Voor de groepen 1 t/m 5 zijn dit geen verplichte gesprekken. Wilt u van de mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u dat doorgeven voor donderdag 27 juni aan administratie@cbssamenopweg.nl.
Als de leerkracht het nuttig vindt, kunt u ook door de leerkracht gevraagd worden toch even aanwezig te zijn.
Maandag 1 juli ontvangt u dan het rooster via de mail.

Snappet

Eind vorig schooljaar hebben we besloten om het huidige schooljaar aan de slag te gaan met een pilot snappet in groep 6 en wel met het vak rekenen. Snappet is een digitaal hulpmiddel voor het aanbieden van vakken zoals rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Juf Leandra en juf Janette hebben een scholingstraject gevolgd en hebben de rest van het team geïnspireerd. Om weloverwogen een keuze te kunnen maken met het hele team hebben we verschillende stappen doorlopen. Onder andere hebben we:
– informatie gehad tijdens een studiedag van iemand vanuit snappet
– allemaal een les rekenen met behulp van snappet bijgewoond in groep 6
– zelf mogen ervaren hoe snappet werkt door op de plek van de leerling te gaan zitten
– met elkaar besproken wat het werken met snappet de leerlingen, de school en de leerkrachten brengt
– eventuele knelpunten besproken
Vervolgens hebben we een definitief besluit genomen. We gaan met Snappet aan de slag in groep 4 tot en met 8, voor het vak rekenen! Dit houdt in, dat kinderen digitaal (met behulp van tablets) opdrachten maken, waarvan de leerkracht direct kan zien wat er goed en fout gaat. Iedere leerling krijgt met Snappet automatisch oefenstof aangeboden op zijn/haar niveau.

Hieronder samengevat wat maakt dat het digitale hulpmiddel snappet een plaats krijgt binnen het onderwijs op de Samen op Weg.

Snappet: adaptief en dynamisch onderwijs voor de hele klas!
Vanuit ons motto: ‘ruimte en aandacht voor ieder kind’ vinden we Snappet een kansrijk middel om leerlingen uit te dagen op hun eigen niveau en biedt de leerkracht de mogelijkheid om direct te reageren door inzicht in de leervoortgang tijdens de les.

De leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opdrachten) doet de leerling echter via de tablet en niet meer in een schrift (overigens gebruiken ze nog wel uitrekenpapier). De leerling ziet daardoor meteen of de opgave goed is. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren (directe feedback). Daarnaast kan de leerkracht meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt. De leerlingen zijn te volgen via het zogenaamde dashboard. De leerkracht kan zien of iets goed of fout gemaakt is en of er meerdere keren nodig is geweest of het antwoord in 1x goed was. Ook kan de leerkracht zien of de leerstof beheerst wordt.
In iedere les is ook een adaptief gedeelte aanwezig. Zo werk je wel klassikaal aan hetzelfde leerdoel, maar wordt de verwerking aangepast aan het niveau van de leerling. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen.
Vanaf het schooljaar 2019/2020 wordt er op de tablet met Snappet gewerkt aan rekenen en gaan we een pilot starten voor een tweede vak.
Welke kansen biedt Snappet voor onze school?
• De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen.
• Er wordt 1 leerdoel per les aangeboden.
• Verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen.
• Meer individuele differentiatie mogelijk.
• Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen.
• Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse.
Naast het gebruik van de tablet zullen de kinderen ook bij ieder vak blijven schrijven. Bijvoorbeeld de methodelessen schrijven, 5 woordendictee bij spelling, uitrekenschrift bij rekenen enz.

Hamers

Eén hamer is inmiddels opgehaald, de hamer met het blauwe handvat is nog op school. Is deze van u, dan kunt u die ophalen in het kantoor van Tineke/Nicole.

Schoolfoto’s

In de afgelopen week zijn de foto’s van de schoolfotograaf uitgedeeld en meegegeven aan de kinderen. Heeft u wel foto’s besteld, maar nog niets ontvangen? Geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door, via een mailtje naar administratie@cbssamenopweg. Vermeld daarbij het bestelnummer wat u in de bevestigingsmail hebt ontvangen. Ook de mensen die zich al bij ons gemeld hebben worden gevraagd even het bestelnummer via een mailtje door te geven. We zullen dit dan melden bij de fotograaf, zodat hij alles in orde kan maken.

Biebouder (of opa / oma) gezocht!

Wij zoeken na de zomervakantie een ouder (of opa/oma) die het leuk vindt om ongeveer 1 x in de 3 weken op dinsdagmiddag te komen helpen in de schoolbieb met het innemen en uitlenen van boeken. Op dinsdagmiddag lenen de kinderen van groep 1 t/m 4 boeken in de bibliotheek.
Vindt u het leuk om te helpen of kent u iemand die dit graag zou willen doen, dan kunt u dit doorgeven aan Tineke of Nicole van de administratie (administratie@cbssamenopweg.nl). Mocht u meer informatie willen hebben dan kunt u dit aan Marit Schippers of één van de andere biebmoeders vragen.

VakantieBieb voor het hele gezin

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb.
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.

Week van de Spettertuin

Zwembad de Spettertuin in Noordeloos organiseert de ‘week van de Spettertuin’ van 1 t/m 6 juli. Een week vol leuke zwemactiviteiten. Voor meer informatie, zie de poster of ga naar www.despettertuin.nl.

Doetse Triathlon

Op zaterdag 13 juli organiseert GIGA met De Doetse Kom en andere partners de ‘Doetse Triathlon’.

Sportfanaat of niet…. dit spektakel wil je niet missen. Zwemmend, fietsend en rennend wordt een parcours afgelegd, met verschillende afstanden voor jeugd en volwassenen. Deelnemen voor jeugd is gratis.

Inschrijven kan via: dedoetsekom.nl/evenementen/doetse-triathlon.

 

Zomerfeest

Groep 8 organiseert op dinsdag 16 juli een zomerfeest voor groep 0 t/m 7. Voor het zomerfeest zijn wij op zoek naar ouders die willen helpen. Het gaat om het begeleiden van een groepje. We hebben een ochtend- en een middagprogramma. Tijdens het ochtendprogramma zullen de kinderen in groepjes spelletjes doen op het plein en in de gymzaal en tijdens het middagprogramma is er een vossenjacht.

Wilt u helpen?
Ochtend: 9.00 – 12.00
Middag 12.45- 14.00

U krijgt dan een groepje onder uw hoede om te begeleiden. Als u wilt helpen, wilt u dit dan doorgeven en ook of u de ochtend, de middag of beide dagdelen wilt begeleiden? U kunt dit mailen naar gerlinde@cbssamenopweg.nl

Alle kinderen worden gewoon om 8.30 op school verwacht, maar er zal die dag een continu rooster zijn tot 14.00. Uw kind hoeft geen lunch mee te nemen, hier wordt door school voor gezorgd.

Website

Er is nieuws bij groep 1 en bij groep 2.

Data om te onthouden

21 juni Medewerkersavond
25 juni Schoonmaakavond
3 juli Oud papier
4 juli 10 min. gesprekken gr 1 t/m 5 en 7, gr 6 prognosegesprekken

Namens het hele team wens ik u een goed weekend,
Jolanda Mulder
directeur

Malcare WordPress Security