Nieuwsbrief 37

Nieuws

jun 07

Lied voor volgende week

Groep 3, 4 en 5: Lied 255:3
Groep 6/7 en 8: Ps 100:2

Sportdag

Na alle regen van maandag is de sportdag op dinsdag toch doorgegaan en is de dag droog verlopen. Honderden kinderen hebben deelgenomen aan de sportdag op het terrein van SteDoCo. Onder “foto’s” op de website treft u een fotoalbum van deze dag.
De sportdag wordt traditiegetrouw afgesloten met een estafettewedstrijd tussen alle scholen. Als winnaar kwam daar onze school uit de bus!
Op de foto de trotse deelnemers, uitgezonderd de zieke Jasper.

Personeel

In dit schooljaar hebben we drie jubilarissen gehad. Juf Ineke, juf Marijke en juf Marja zijn 12 1/2 jaar verbonden als leerkracht aan de school.
Helaas gaat juf Marja ons verlaten als vaste leerkracht. Per 1 augustus heeft zij ervoor gekozen om alle aandacht aan haar kinderen thuis te gaan besteden. Gelukkig is zij wel bereid om invalwerk te blijven doen op school.
Om dit alles niet ongemerkt voorbij te laten gaan, staat er op 28 juni een speciale dag gepland voor de leerlingen. T.z.t. krijgt u meer informatie.

Over de juiste invulling van de groepen van volgend schooljaar is nog geen duidelijkheid. Zodra dit definitief bekend is zullen we u hier van op de hoogte brengen via de nieuwsbrief.

Nieuw MR lid

Linda Pil heeft aangegeven met ingang van het nieuwe schooljaar te stoppen met haar werkzaamheden als MR lid. Dat betekent dat we op zoek zijn naar iemand die haar rol over kan nemen en het leuk lijkt om plaatst te nemen in de MR.
Na wat rondvragen zijn er al wat mensen die zich kandidaat gesteld hebben voor deze functie:
– Marieke Biesheuvel
– Marjan den Toom
Mocht u nu denken, de MR, dat is echt iets voor mij! Laat dat dan even weten bij één van de MR leden. Dit moet doorgegeven worden voor donderdag 14 juni. In de volgende nieuwsbrief zullen dan alle kandidaten worden gepresenteerd en is er mogelijkheid tot stemmen.

Judith Schut, Inge Aanen en Jolanda Mulder.

Entreetoets groep 7

In de week van 11 t/m 15 juni zal de entreetoets in groep 7 worden afgenomen.

Medewerkersavond

Het afgelopen schooljaar is er weer veel werk verricht door vele vrijwilligers. Om al deze mensen te bedanken voor hun inzet, op welke manier dan ook, wordt er op vrijdag 15 juni om 19.30 uur een medewerkersavond georganiseerd door het bestuur. Iedereen die wat voor de school betekend heeft is welkom samen met zijn/haar partner. Al bent u elke week in de school voor vrijwilligerswerk of bent u 1 keer mee geweest op schoolreis, het maakt niet uit, harte welkom. Het wordt gegarandeerd een gezellige avond met elkaar. Graag opgeven via tineke@cbssamenopweg.nl of bij Tineke.

Verplichte 10 minuten-gesprekken groepen 1 t/m 7

Op maandag 25 juni vinden de verplichte 10 min-gesprekken plaats voor de ouders van de leerlingen van groep 1 t/m groep 7. Alle leerlingen krijgen vandaag een uitnodiging mee voor deze avond. Wilt u voor elk kind afzonderlijk deze uitnodiging invullen en inleveren bij de leerkracht. Uiterlijk maandag 18 juni inleveren. Mocht u geen uitnodiging via uw kind hebben ontvangen, dan is deze ook te downloaden via de website onder “downloads”.


Data om te onthouden

15 juni medewerkersavond
18 juni PV, MR
19 juni AB
25 juni verplichte spreekavond groep 1 t/m 7
27 t/m 29 juni schoolkamp groep 8

Groeten,
Inge Ros