Nieuwsbrief 36

Nieuws

jun 09

Lied van de week

Groep 3,4,5a: Ps 84:1
Groep 6,7,8: Heer U doorgrondt en kent mij

Formatie schooljaar 2017-2018

Na veel overleg en bespreken van de verschillende opties, ben ik tot het volgende besluit gekomen als het gaat om de groepsindeling voor volgend schooljaar. Naast dit uitvoerig besproken te hebben met het team, heeft het bestuur ingestemd en is het met de MR gedeeld.
Groep 1: Juf Mariette maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Groep 2: juf Anja op maandag en dinsdag, juf Marijke op donderdag en vrijdag.
Groep 3/4: juf Janette op maandag t/m vrijdag
Groep 4/5: juf Gerlinde op maandag t/m vrijdag
Groep 6: juf Gemma maandag en dinsdag, juf Carolien woensdag t/m vrijdag. (juf Rachel)
Groep 7: juf Leandra maandag t/m vrijdag
Groep 8: juf Agnes op maandag en dinsdag en meester Govert op woensdag t/m vrijdag
Juf Inge Aanen blijft ondersteunen als remedial teacher.
Juf Marja is, net als afgelopen schooljaar, de intern begeleider.
Juf Annick zal tijdelijk de plusklas overnemen, aangezien ondergetekende de opleiding voor schoolleider gaat volgen.
Juf Paula zal verschillende leerlingen met een arrangement (voorheen rugzak) begeleiden.

De combinatiegroepen zullen nog apart bericht ontvangen over verdeling van de kinderen.

Misschien ten overvloede, maar wel van belang om nog even onder de aandacht te brengen. Op basis van het leerlingaantal van de school, krijgen we vergoeding voor 6 groepen vanuit de overheid. Het bestuur heeft voor een aantal jaren besloten om extra geld beschikbaar te stellen voor een zevende groep. Dit maakt dat we de bovenbouw groepen komend schooljaar enkel kunnen houden.
Ik hoop dat u zo voldoende geïnformeerd bent. Heeft u nog vragen dan kunt u deze bij ondergetekende stellen.

Kamp groep 8

Groep 8 heeft afgelopen woensdag weer en wind getrotseerd op weg naar het Kamphuis in Teteringen. Respect! Gelukkig hebben ze daar, na aankomst, alleen maar mooi weer gehad (op vanmorgen na dan). Fijn voor alle activiteiten die gepland stonden. Gisteravond mochten de teamleden aansluiten bij het avondeten en natuurlijk de bonte avond. Een avond met leuke stukjes en spel… met als hoofdthema ‘slagroom’… hoe en wat… dat moet u maar eens navragen bij de kinderen van groep 8…wij praten er liever niet meer over… kunnen geen slagroom meer zien…
Vandaag hebben ze alle spullen weer ingepakt en mogen ze nog even genieten in en om het zwembad, waarna ze weer op weg gaan naar Hoornaar.

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze van e-books tijdens de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar.

Schoolfotograaf

Op maandag 12 juni komt de schoolfotograaf. Er zullen groepsfoto’s en individuele foto’s gemaakt worden. Ook worden er, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, foto’s gemaakt van niet-schoolgaande kinderen. Zij kunnen dan samen met hun broertje(s)/zusje(s) op de foto. Met het maken van deze foto’s begint de fotograaf om 8.00 uur.
Alle kinderen van groep 1 en groep 2 mogen hun knuffel mee naar school nemen. Met deze knuffel worden ze eventueel ook op de foto gezet.

Medewerkersavond

Vrijdag 16 juni organiseert het bestuur de jaarlijkse medewerkersavond. Alle vrijwilligers binnen de school worden van harte uitgenodigd voor een gezellig barbecue op het terrein van tennisvereniging In den Bogerd in Hoornaar. Ook is er de mogelijkheid om een spelletje tennis te spelen. Denkt u er dan wel aan om uw sportschoenen mee te nemen? De avond begint om 19.00 uur.
Wilt u zich uiterlijk 12 juni opgeven voor deze avond? Opgeven kan via Tineke@cbssamenopweg.nl

Prognosegesprekken groep 6

De prognosegesprekken voor de ouders van de leerlingen van groep 6 vinden plaats op maandag 19 juni. Alle ouders van deze leerlingen hebben een mail ontvangen met daarin het rooster.

Schoonmaakavond

Dinsdagavond 20 juni is de jaarlijkse schoonmaakavond voor de ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 4. Aanvang van de avond 19.00 uur. Wilt u zelf een emmer en doek meebrengen?
Is er een ouder met auto en kar die alle spullen die kapot zijn (denk aan bureaustoelen, computeronderdelen, skelters en ander buitenspeelmateriaal) zou willen opladen en bij de afvalcentrale willen brengen?

Maandviering groep 3

Op vrijdag 23 juni verzorgen de leerlingen van groep 3 de maandviering. Alle ouders van de leerlingen van groep 3 worden hierbij van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. De viering begint om 8.30 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Trouwerij juf Carolien

Achter de schermen zijn we druk met de voorbereidingen voor het huwelijk van juf Carolien. Zij stapt op vrijdag 23 juni in het huwelijksbootje met Maarten en dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. De ouder(s)/verzorger(s) van groep 5b/6 hebben hierover mail ontvangen.

10-minutengesprekken

Woensdag 28 juni zijn er 10-minutengesprekken voor de ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 5 en groep 7. U ontvangt hier volgende week een uitnodiging voor waarna u kunt aangeven of u hiervan gebruik wilt maken. Deze 10-minutengesprekken zijn geen verplichte gesprekken.

Website

Er is nieuws bij groep 3, groep 7 en de plusklas. Bij groep 5 staat een enige lipdub. Ook is er een fotoalbum van Tjeko.

Data om te onthouden

12 juni schoolfotograaf
16 juni medewerkersavond
19 juni prognosegesprekken groep 6
20 juni schoonmaakavond
23 juni maandviering groep 3
23 juni bruiloft juf Carolien en Maarten
28 juni 10-min. gesprekken groep 1 t/m 5 en 7
Groeten,
Jolanda Mulder
directie

Malcare WordPress Security