Nieuwsbrief 36

Nieuws

jun 16

Lied van de week

Groep 3 en 4: Sta eens even op.
Groep 5 t/m 8: Meer en meer.

Poll

Op de website van de school staat weer een poll voor u klaar. Ditmaal vragen wij uw mening over de schoolgids/schoolkalender. Wilt u weer stemmen? http://www.cbssamenopweg.nl/poll-schoolgids-en-jaarkalender

Schooltijden

Vorige week lieten wij u weten dat m.i.v. het nieuwe schooljaar de middag 5 minuten eerder begint voor de kinderen. Hiermee ‘winnen’ we 20 minuten extra tijd per week. Over een heel schooljaar levert dit een behoorlijke tijdwinst op die we kunnen gebruiken om 2 extra studiedagen in te roosteren. Omdat we als school veel plannen hebben en als team goed geschoold willen zijn hebben we besloten via deze schooltijdverlenging hiervoor de mogelijkheid te creëren. Het betekent voor de kinderen 2 extra vrije dagen.

Groepsindeling

Voor het komend schooljaar vindt u hieronder de groepsindeling. Door de komst van een LIO-stagiaire (dit is een stagiaire die aan het einde van haar opleiding is en zelfstandig voor een groep staat), kunnen we de combi-groepen op maandag en dinsdag nog splitsen. De ouders van de huidige groep 4 zullen via de mail apart op de hoogte worden gesteld van de indeling van de kinderen. De vacature die was ontstaan door het aangekondigde vertrek van juf Caroline is voorzien. Juf Daniëlle komt met ingang van het nieuwe schooljaar het team versterken. Zij zal zich binnenkort in de nieuwsbrief voorstellen.

Groep 0/1 maandag t/m vrijdag juf Mariëtte, woensdag vrij

Groep 2 maandag en dinsdag juf Anja, woensdag vrij, donderdag en vrijdag juf Marijke

Groep 3 maandag t/m vrijdag juf Janette, vrijdagmiddag vrij

Groep 4 maandag en dinsdag juf Inge A, woensdag t/m vrijdag juf Gerlinde, vrijdagmiddag vrij

Groep 5a maandag en dinsdag juf Leandra (LIO), woensdag t/m vrijdag juf Gerlinde
Groep 5b maandag en dinsdag juf Leandra (LIO), woensdag t/m vrijdag juf Rachel

Groep 6 maandag juf Marja, dinsdag t/m vrijdag juf Rachel

Groep 7 maandag en dinsdag juf Marleen, woensdag t/m vrijdag juf Daniëlle

Groep 8 maandag t/m dinsdag juf Agnes, woensdag juf Agnes/meester Govert, donderdag t/m vrijdag meester Govert.

Plusklas dinsdag juf Jolanda

IB dinsdag en donderdag juf Jolanda
RT maandag juf Jolanda
Directie maandag, dinsdag en donderdag Inge Ros

Wie heeft er nog boekjes thuis?

Er zijn enkele boekjes zoek van de methode Veilig leren lezen. Het gaat om leesboekjes en om boekjes “Veilig en vlot”. Heeft u deze boekjes misschien thuis, wilt u ze dan zo snel mogelijk op school inleveren.

Schoolfotograaf

Afgelopen dinsdag is de schoolfotograaf op school geweest. Binnenkort ontvangt u via school een inlogkaart. Op de inlogkaart staat onder meer een foto van uw kind, alsmede een uniek inlognummer en wachtwoord. U logt thuis in met de inloggegevens op de site van Foto Koch, www. fotokoch.nl plaatst een bestelling en rekent af via iDeal of via een factuur. U kunt eventueel uw inloggegevens doorsturen naar familie (bijv. opa’s en oma’s), zodat zij zelf een bestelling kunnenplaatsen op de site. Wij als school zullen dus voor de ouders geen pakket samenstellen. U kunt zelf op de site kiezen welke foto’s of pakketten u wilt bestellen. De groepsfoto is gratis als u binnen 10 dagen een bestelling plaatst, bij een bestelling van alleen de groepsfoto betaalt u geen verzendkosten. Indien u meer dan alleen een groepsfoto bestelt, wordt er een klein bedrag aan verzendkosten gerekend.

Verslag van een ouder van de ouderavond “Ontwikkeling van jongens en meisjes: het is echt anders!”

Afgelopen dinsdagavond heb ik de ouderavond bijgewoond met het thema “ontwikkeling van jongens en meisjes; het is echt anders!”.
Ik ben zelf moeder van een meisje (8) en een jongen (6) en weet dat er echt een verschil is, maar waarom dat precies is, had ik eerlijk gezegd ook nooit diep over nagedacht. Ik dacht, zoals waarschijnlijk velen, jongens zijn gewoon drukker en “vechten” iets sneller uit, meisjes zijn rustiger en zijn verbaal gewoon wat sterker om hun punt te maken.
Hoe Hanneke Poot het verschil uitlegde vond ik echt een eye-opener. Vooral het gegeven dat jongens geregeld ontzettende testosteron stoten hebben en daarom een heel ander gedrag tonen en ook het verschil tussen jongens en meisjes hoe de hersenen bij beiden al vanaf het begin anders werken en dat je daarom gedragingen van zowel jongens als meisjes beter kan begrijpen.
Hanneke vertelde het ook op een heel levende en aantrekkelijk manier zodat je alles ook goed begreep.
Kortom ik vond het een heel interessante en leerzame avond en ga nu proberen een aantal handvatten die Hanneke ons gegeven heeft, toe te passen op mijn eigen kinderen . Bij jonge jongens duurt het ong. 10-20 seconden voordat ze doorhebben wat je nu eigenlijk bedoelt… dus mijn eigen geduld wordt op de proef gesteld…

Hoofdluis

Er is weer hoofdluis geconstateerd. Wilt u uw kind weer even extra controleren?

Schoonmaakavond

Dit jaar zal de jaarlijkse schoonmaakavond door de ouders plaats vinden op 8 juli. Zet u de datum alvast in uw agenda?
De schoonmaakavond is dit jaar alleen voor ouders die kinderen hebben in de groepen 1 t/m 4. We hopen op uw medewerking.

Website

Op de website treft u bij groep 2 een stukje aan over het bezoek aan de bioscoop. Groep 7 heeft een stukje over het werken met de techniektorens.


Data om te onthouden

23 juni t/m 25 juni schoolkamp groep 8
24 juni Inge R. jarig
1 juli verplichte spreekavond groep 7
2 juli 10 minutengesprekken groep 1 t/m 6
8 juli schoonmaakavond
18 juli laatste schooldag, leerlingen ’s middags vrij

Groeten,
Inge Ros