Nieuwsbrief 35

Nieuws

jun 13

Lied van de week

Groep 3 en 4: Gez. 255:1 Ere zij aan God de Vader
Groep 5 t/m 8: Opw. 124 Ik bouw op U

Studiedag

We hadden gehoopt u te kunnen informeren over de groepsindeling van volgend schooljaar. Dit is echter nog niet helemaal rond, volgende week komt er meer duidelijkheid.
De schooltijden worden volgend schooljaar aangepast. De middag begint om 13.10 uur. De schooltijden worden dus als volgt: 8.30 uur – 12.00 uur, 13.10 uur – 15.15 uur. Woensdag 8.30 uur – 12.30 uur.
De kleuters mogen pas (net als nu) vanaf 8.15 uur en om 13.00 uur in de klas gebracht worden!

Medewerkersavond

We herinneren u nog even aan de medewerkersavond van vanavond 13 juni. Aanvang 18.30 uur.

Schoolfotograaf

Dinsdag 17 juni komt de schoolfotograaf op school. Deze keer worden er portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt. Tevens bieden wij de mogelijkheid om uw kind(eren) met andere kinderen uit het gezin die hier niet op school zitten op de foto te gaan. Deze foto’s worden direct om 8.30 uur gemaakt. De foto’s van de kinderen uit één gezin die allemaal hier op school zitten, worden tijdens de lessen gemaakt.
Denkt u aan fleurige kleding voor de kinderen?

Ouderavond “Ontwikkeling van jongens en meisjes: het is echt anders!” op 17 juni

Waarom vechten jongens graag en moeten we dit verbieden of juist niet? Waarom lezen meisjes meer dan jongens?

Op 17 juni organiseert de school een ouderavond over de verschillen tussen jongens en meisjes. Op deze avond wordt ingegaan op die verschillen bij de ontwikkeling en hoe je hier het beste mee om kunt gaan.
Hanneke Poot – van der Windt, kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial teacher, zal deze avond leiden. Zij is als docente werkzaam binnen de Kinderopvang en basisscholen en heeft onlangs deze avond ook verzorgd in Giessenburg waarop heel veel positieve reacties kwamen. We willen deze avond daarom ook warm aanbevelen en hopen op een grote opkomst! U kunt zich per mail aanmelden bij Tineke (administratie@cbssamenopweg.nl). De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur.

Groep 1 en 2 naar “Pim en Pom”

In het kader van cultuureducatie gaan de leerlingen van groep 1 en 2 op 19 juni naar de bioscoop. Pim en Pom is een film voor peuters en kleuters met prachtige tekeningen van Fiep Westendorp. We gaan naar bioscoop “Hollywoud” in Almkerk. We worden om 10.15 uur verwacht en willen om 09.45 uur wegrijden uit Hoornaar. De film duurt 75 minuten en we hopen op 12.00 uur weer bij school te zijn. Het zou wat later kunnen zijn.
De kinderen hoeven deze ochtend geen drinken en/of pauzehapje mee te nemen, daar wordt voor gezorgd. Denkt u wel aan een stoelverhoger voor uw kind?

Schoonmaakavond

Dit jaar zal de jaarlijkse schoonmaakavond door de ouders plaats vinden op 8 juli. Zet u de datum alvast in uw agenda?
De schoonmaakavond is dit jaar alleen voor ouders die kinderen hebben in de groepen 1 t/m 4. We hopen op uw medewerking.

Website

Op de website treft u bij groep 2 een stukje aan over de vlinders in de klas. Ook is er een mooi filmpje te vinden over vlinders.


Data om te onthouden

13 juni medewerkersavond
17 juni schoolfotograaf
17 juni ouderavond
23 juni t/m 25 juni schoolkamp groep 8
24 juni Inge R. jarig

Groeten,
Inge Ros