Nieuwsbrief 35

Nieuws

mei 10

Lied voor volgende week

Groep 3, 4 en 5: Lied 228:1 en 2
Groep 6/7 en 8: Lied 234:1

Sportdag

Zoals u weet is de sportdag niet doorgegaan. We hopen op betere weervoorspellingen op dinsdag 5 juni, zodat de sportdag kan wel door kan gaan. Als de sportdag dan doorgaat, zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 vrij.

Brief van het bestuur aan de leden van de vereniging

Naar aanleiding van de ledenvergadering van dinsdag jl. hebben alle leden een brief van het bestuur gekregen. Aan de leden met kinderen op school is de brief per mail verstuurd. Mocht u deze brief toch niet hebben ontvangen, dan kunt u deze ook lezen via “downloads” op de website.

Vaste invaller groep 6/7

We zijn blij u te kunnen vertellen dat we een vaste invaller voor groep 6/7 hebben gevonden. Rachel den Boer zal vanaf 29 mei tot de zomervakantie van maandag t/m donderdag voor de groep staan. Zij zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen.

Lezen in de vakantie!

Er komt een versnipperde periode aan van naar school gaan en vrij zijn. Dat is natuurlijk heerlijk, vakantie, maar ook een periode waarin er minder intensief gelezen wordt. Daarom deze oproep: ‘Blijf in de vakantie vooral lezen!’ Dit om ervoor te zorgen dat er vooruitgang blijft plaatsvinden. Daarnaast worden vanaf half mei tot en met juni de Cito-toetsen weer afgenomen, waaronder die van lezen.
Leesplezierige vakantie gewenst!
Intern Begeleider, Jolanda Mulder.

Hepivakantie

Dit is de laatste nieuwsbrief voor de hepivakantie. Alle leerlingen zijn vrij van 17 mei t/m 28 mei.
Het team wenst u alvast een fijne vakantie.

Medewerkersavond

Voor alle vrijwilligers binnen de school organiseert het bestuur op vrijdag 15 juni een medewerkersavond. Zet u de datum alvast in uw agenda? Nadere informatie volgt nog.


Data om te onthouden

15 mei juf Inge jarig
17 t/m 28 mei hepivakantie
1 juni juf Jolanda jarig
5 juni schoolsportdag
Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security