Nieuwsbrief 34

Nieuws

mei 25

Lied van de week

Groep 3 t/m 5 Ps 96:1
Groep 6 t/m 8 Ps 116:1

Nieuw privacy wetgeving

U heeft er vast al van gehoord, maar vanaf vandaag – 25 mei 2018 – treedt er een nieuwe privacywet in werking voor alle landen binnen de Europese Unie: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AGV vervangt de huidige privacy richtlijnen en hiermee ook de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) die in Nederland gold.
Ook op school gebruiken we gegevens van leerlingen. Heel concreet betekent dit dat er sprake moet zijn van een zeer zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van en over leerlingen.
Natuurlijk gingen we al heel zorgvuldig om met deze gegevens, maar als school zijn we nu ook bezig het met opstellen van een beleidsdocument, maken we bewerkersafspraken met externen en zullen we u als ouder (nog) vaker om toestemming vragen voor het gebruik van foto’s, videomateriaal of persoonlijke informatie van en over u kind.
In verband hiermee ontvangt u binnenkort een toestemmingsformulier waarop u als ouder precies aan kunt geven welke foto’s / beeldmateriaal we wel en niet mogen gebruiken voor bijv. de website, nieuwsbrief, een krantenbericht, etc.

Studiedag 22 mei 2018

Terwijl de kinderen nog konden genieten van een extra vrije dag, hebben wij afgelopen dinsdag als team bij elkaar gezeten. We hebben met elkaar nagedacht en gesproken over diverse onderwerpen. In een tijd met best veel parttime-collega’s, zijn dit soort moment met z’n allen heel waardevol. We hebben met elkaar teruggekeken op dit schooljaar en alvast vooruit gekeken naar volgend jaar.
Daarnaast zijn o.a. de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
– uitkomsten van de ouderenquête
– muziekonderwijs
– formatie schooljaar 2018 / 2019
– werkdrukkosten regeling
– individuele nascholing en teamscholing
– fancy fair
Helaas hebben we nog lang niet alle knopen kunnen doorhakken. Zodra dit het geval is, wordt u verder geïnformeerd.

Schoolfotograaf

Dinsdag 29 mei komt de schoolfotograaf op school. Er worden portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt. Na ongeveer 2 weken krijgt uw kind een kaart met inlogcode mee naar huis waarmee u de foto’s eventueel kunt bestellen.
Ook bestaat de mogelijkheid voor de leerlingen om met niet-schoolgaande broertjes of zusjes op de foto te gaan. Deze foto’s worden gemaakt vanaf 8.00 uur.

Schoolreis groep 1 en 2

Donderdag 31 mei gaan de leerlingen van groep 1 en 2 op schoolreis. Bestemming is Avonturenboerderij Molenwaard. Ze beginnen gewoon om 8.30 uur op school en u kunt uw kind om 14.00 uur weer ophalen op school. Voor eten en drinken op deze dag wordt gezorgd. Wilt u uw kind wel een stoelverhoger meegeven? Ouders die willen rijden, kunnen zich opgeven bij de leerkracht.

Medewerkersavond

Vrijdag 8 juni organiseert het bestuur de jaarlijkse medewerkersavond voor de vrijwilligers binnen de school. Rijdt u met een schoolreisje, een excursie, helpt u in de bibliotheek, helpt u wekelijks in de school of maar één keer per jaar, u wordt van harte uitgenodigd voor deze avond. De avond begint om 19.00 uur met een barbecue op school, daarna wordt er nog voor de liefhebbers gezellig tafeltennis gespeeld. Opgeven voor deze avond kan voor dinsdag 5 juni bij Tineke of via tineke@cbssamenopweg.nl

Fancy Fair

De voorbereidingen voor de Fancy Fair zijn in volle gang! We zijn alleen nog op zoek naar (groot)ouders, broers of zussen vanaf 16 jaar die ons kunnen helpen met het op- en afbouwen op donderdag 5 juli en/of bij een kraam of activiteit willen helpen. Ook andere ideeën en sponsoren zijn nog steeds van harte welkom! Alvast bedankt, namens juf Martine (martine@cbssamenopweg.nl) en juf Paula (paula@cbssamenopweg.nl).

Website

Op de website staat een stukje over de maandviering van groep 2. Totdat de toestemmingsformulieren i.v.m. AVG binnen zijn, worden er geen foto’s van leerlingen op de website geplaatst.

Data om te onthouden

29 mei schoolfotograaf
31 mei schoolreis groep 1 en 2
1 juni juf Jolanda jarig
7 juni musical groep 8
8 juni medewerkersavond
11 t/m 13 juni schoolkamp groep 8

Namens,

Jolanda Mulder
directeur