Nieuwsbrief 34

Nieuws

jun 05

Lied van de week

Groep 3 t/m 5: Onze Vader
Groep 6 t/m 8: Gez 456:1

Dringende oproep voor verkeersregelaars Avondvierdaagse

De Burgemeester van Giessenlanden benoemt voor de avondvierdaagse verkeersregelaars die worden opgesteld -op aangeven van politie- op belangrijke oversteekplaatsen/ kruispunten.
Wilt u verkeersregelaar zijn of kent u iemand die dat wil doen, geeft u zich dan op via administratie@cbssamenopweg.nl. Vrijwilligers dienen een digitale cursus te volgen en kunnen daarmee worden aangesteld als verkeersregelaar, incl. geel-oranje hesje.

Gevonden na de musical

Na de musical is er een zwart suède jasje blijven hangen. De eigenaar kan deze op komen halen bij Tineke.

Optocht feestweek

In de laatste week van augustus is het weer feest in Hoornaar. Ook onze school wil graag mee feesten en zoekt vrijwilligers die mee willen denken over een voertuig voor de optocht. Klaas van Kalkeren wil hierin het voortouw nemen maar zoekt hulp.
Wie heeft er zin om zich hiervoor in te zetten? Meld je dan aan bij klaasvankalkeren@online.nl

Studiedag

Vorige week hebben we als team het schoolplan voor de komende 4 jaar vastgesteld. We gaan ons de komende 4 jaar op verschillende punten richten. Eén daarvan is het ontwikkelen van de zogenaamde 21e century skills. Dit betekent dat we in ons onderwijs de vaardigheden op het gebied van kritisch denken, communiceren, samenwerken, creativiteit, ICT, probleemoplossend vermogen, sociaal en culturele vaardigheden, gaan stimuleren.
Om dit op een goede manier vorm te geven gaan we met de vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek een andere aanpak proberen. We willen deze vakken gaan aanbieden in thema´s. Dat houdt in dat er bijvoorbeeld voor het thema ‘wonen’ gekozen wordt in een groep en daarbij aspecten vanuit de verschillende vakken worden behandeld ( hoe woonden mensen vroeger, constructies van woningen, grondsoorten etc). Zo zien kinderen duidelijker verbanden. Na een klassikale start gaan de kinderen hier dan middels individuele, samen- of groepsopdrachten mee aan het werk. In de groepen 5, 6 en 7 gaan we daar de methode Topondernemers voor uitproberen. In de groepen 3 en 4 gebeurt het op kleinere schaal, met eigen gekozen thema´s. De manieren van verwerken zijn ook erg divers: het geven van een presentatie, het maken van een werkstukje, het maken van een muurkrant, het opvoeren van een toneelstukje etc. Uiteraard wordt er ook kennis getoetst middels toetsen.
We denken hiermee ook de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen en andere kwaliteiten dan het lezen en leren van teksten te stimuleren.

We zullen u regelmatig op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.

Cultuur coördinatoren

Afgelopen woensdag zijn juf Mariette en juf Marleen gediplomeerde Intern Cultuur Coördinator (ICC-ers) geworden. Dit houdt in dat zij opgeleid zijn om het beleid op het gebied van kunst- en cultuureducatie te helpen ontwikkelen en uit te voeren . We bieden de kinderen activiteiten aan op het gebied van kunst, theater, beeldende vorming, erfgoed, cultuur en muziek. Juf Marleen en juf Mariette weten hier dus nu alles van!

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst.
Er is een fotoalbum van de golfclinique en de maandviering van groep 3.


Data om te onthouden

17 juni t/m 19 juni schoolkamp groep 8

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security