Nieuwsbrief 34

Nieuws

mei 24

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: psalm 84: 1
Groep 6,7 en 8: Opwekking 518: Heer u doorgrondt en kent mij.

Sportdag

Zoals u heeft gemerkt is de geplande sportdag van donderdag 23 mei weer niet doorgegaan. Er is nog een derde optie, donderdag 30 mei, waarop de sportdag zou kunnen plaatsvinden.
Hierbij nog wat feiten op een rijtje voor de duidelijkheid:
– De groepen 1 t/m 4 hebben vrij als de sportdag door gaat
– De kinderen van groep 5 t/m 8 worden op de sportdag om 9.30 uur op school verwacht. Zij gaan gezamenlijk, lopend, naar de sportvelden.
– Als de sportdag niet doorgaat worden alle kinderen gewoon om 8.30 uur op school verwacht.
– Kinderen moeten eten en drinken voor de lunch zelf meenemen.
– Kinderen moeten in sportkleding komen (geen voetbalschoenen)
– De dag duurt tot 15.15 uur
– Woensdag hoort u of de sportdag doorgaat.
– Donderdag 30 mei is nog een derde optie als het volgende week slecht weer is.
Omdat de regeling voor de onderbouw niet heel praktisch is voor werkende ouders, zullen we volgend jaar een andere organisatievorm zoeken hiervoor.

Studiedag

Afgelopen dinsdag hebben we met het team teruggeblikt op het afgelopen jaar. Vervolgens zijn we verder gegaan met de plannen voor het komend schooljaar. Welke punten zullen extra aandacht krijgen, waar gaan we ons verder in scholen etc. Daarnaast is de jaarplanning besproken. Waarschijnlijk bent u heel nieuwsgierig naar de groepsindeling van de leerlingen voor volgend jaar. We zijn in een vergevorderd stadium maar nog niet helemaal rond. Zodra dit zover is, zullen we u hierover berichten.

Naast alle praktisch zaken die we besproken willen we u ook meedelen dat we sinds enige tijd zijn gestopt met het becijferen van oefenwerk in de groepen. Tot nu toe was het zo dat kinderen na instructie gingen oefenen met de lesstof. De leerkrachten keken dit werk na en gaven een cijfer. Dit telde ook mee voor het rapport. In navolging van andere scholen en deskundigen zijn we nu de mening toegedaan dat kinderen moeten kunnen oefenen zonder dat daar een beoordeling aan vastzit. Van fouten leer je juist en moet je kunnen verbeteren. Pas als er een toets(of dictee) wordt afgenomen wordt er gekeken of je de stof beheerst en geef je een beoordeling (cijfer). Op het derde rapport zullen de cijfers alleen nog maar gevormd zijn door de toetsen en dictees. Dit zou tot gevolg hebben dat de cijfers hoger uitvallen dan voorheen (oefenwerk scoort in het begin vaak lager omdat je de stof nog niet beheerst). Voordat de rapporten in juli mee naar huis gaan zullen we dit nogmaals onder de aandacht brengen.

Hulpouders

Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die willen helpen bij de computerles op vrijdagochtend. Ook voor het handwerken op donderdagochtend (van 11.00 tot 12.00 uur) zoeken we nog een moeder.

Musical

Dinsdag 11 juni is de grote musical van groep 7/8 in het Bruisend Hart.
Deze avond is voor de vaders, moeders , opa’s, oma’s en oudere broers en zussen.
Overdag wordt de musical namelijk al gespeeld voor de schoolkinderen.
De avond zal om half acht beginnen. Nadere informatie volgt nog.

Startevenement Sport en Cultuur

Alle kinderen ontvingen vorige week een flyer over het sport en cultuur evenement dat vanmiddag en vanavond zal plaatsvinden in en om het Bruisend Hart. Gisteren ontvingen de kinderen een kaartje. Daarmee kunnen ze om 15.45 een ballon ophalen bij het Bruisend Hart. Bij de officiële opening om 16.00 uur zullen deze tegelijkertijd opgelaten worden. Wij hopen op een grote opkomst want er is veel te beleven: straattheater, djembé workshops, dammen, volleybal en tennis clinics, schilderworkshops etc. Bij regen worden de meeste onderdelen naar binnen verplaatst.


Data om te onthouden

24 mei startevenement Sport en Cultuur
11 juni musical groep 7 & 8
17 – 21 juni projectweek, 20 juni open avond projectweek
25 -28 juni kamp groep 8
16 juli afscheidsavond groep 8

Groeten,
Inge Ros