Nieuwsbrief 34

Nieuws

apr 23

Lied voor volgende week

Groep 3, 4 en 5: Zing een nieuw lied
Groep 6/7 en 8: Zoals Nehemia

Meivakantie en studiedag

Vanwege de meivakantie zijn alle leerlingen vrij van 30 april t/m 4 mei, aansluitend is er op maandag 7 mei een studiedag voor de leerkrachten waarop alle leerlingen ook vrij zijn.
Het team wenst iedereen een fijne vakantie.

Lezen in de vakantie!

Er komt een versnipperde periode aan van naar school gaan en vrij zijn. Dat is natuurlijk heerlijk, vakantie, maar ook een periode waarin er minder intensief gelezen wordt. Daarom deze oproep: ‘Blijf in de vakantie vooral lezen!’ Dit om ervoor te zorgen dat er vooruitgang blijft plaatsvinden. Daarnaast worden vanaf half mei tot en met juni de Cito-toetsen weer afgenomen, waaronder die van lezen.
Leesplezierige vakantie gewenst!
Intern Begeleider, Jolanda Mulder.

Bezoek groep 8 aan de moskee

Maandag 23 april is groep 8 op bezoek geweest in de moskee in Gorinchem. Zij hebben daar een rondleiding gekregen.
Een verslag vindt u onder nieuws van groep 8 op de website.

Bezoek groep 5 aan de kas

Groep 5 is woensdag op bezoek geweest in de kas van fam. Oomen in Aalst. De familie Oomen heeft daar een freesiakwekerij. Ze hebben een rondleiding gehad en nu weten ze precies hoe het poten, verzorgen, kweken, snijden en verwerken van freesia’s gaat. Onder nieuws groep 5 vindt u op de website een verslag van deze ochtend.

Foto’s schoolreis groep 2

Alle foto’s van de schoolreis van groep 2 staan in een album op de website.

Schoolsportdag 8 mei

Op dinsdag 8 mei wordt, als het weer het toelaat, de sportdag gehouden voor de groepen 5 t/m 8 op het sportcomplex van SteDoCo. We vertrekken om 9.30 uur lopend met elkaar vanaf het schoolplein. Deze dag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij. Mocht de sportdag vanwege slechte weersomstandigheden niet doorgaan, dan wordt aan alle groepen gewoon les gegeven.
Heeft u twijfel over het doorgaan van de sportdag, kijkt u dan op www.cbssamenopweg.nl of belt u vanaf 8.00 uur naar de school. De kinderen die aan de sportdag deelnemen moeten zelf voor een lunchpakket zorgen. We eten gezamenlijk op het terrein van SteDoCo.

Ledenvergadering

De ledenvergadering van de school is op dinsdag 8 mei. Alle leden hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. Voor de leden met kinderen op school is deze per mail verzonden. De leden zonder schoolgaande kinderen hebben deze per post ontvangen. Mocht u wel lid zijn en geen uitnodiging ontvangen hebben, kunt u deze downloaden op de website van de school onder “downloads”.


Data om te onthouden

2 mei oud papier
30 april april t/m 4 mei meivakantie
7 mei studiedag, alle leerlingen vrij
8 mei schoolsportdag
8 mei ledenvergadering

Groeten,
Inge Ros