Nieuwsbrief 33

Nieuws

mei 28

Lied van de week

Groep 3 t/m 5: Ben je groot of ben je klein
Groep 6 t/m 8: Gez 473:1

Groep 8

Vorige week ontvingen de leerlingen van groep 8 de uitslag van de eindcito. De resultaten waren dit jaar erg goed. We zijn trots op onze leerlingen (en de juffen en meester uiteraard).
De gemiddelde score van de leerlingen was 537,3 en dat is ruim boven het landelijk gemiddelde.
Inmiddels weten ook alle leerlingen naar welke middelbare school ze gaan en kunnen ze zich voorbereiden op alle afscheidsperikelen. Komende week wordt de musical opgevoerd (onder leiding van onze oud-collega Addie Verspuij), dan volgt nog het kamp ( 17 t/m 19 juni) en in de laatste schoolweek sluiten we dan echt af.
Meester Govert mailt de ouders van groep 8 over het schoolkamp.

Informatie over volgend schooljaar

Op de studiedag van dinsdag jl. is o.a. de jaarplanning voor volgend schooljaar besproken. Alle ouders worden vanmiddag per mail geïnformeerd.

Schoolfotograaf maandag 1 juni

Maandag 1 juni komt de schoolfotograaf op school. Er worden deze keer groepsfoto’s gemaakt en portretfoto’s. Volgend jaar wordt weer de mogelijkheid geboden om met al uw kinderen op de foto te gaan. Zodra de foto’s klaar zijn, krijgt u via school een inlogcode en kunt u de foto’s zelf bestellen. Dit jaar bestaat ook de mogelijkheid om een digitale versie van de foto’s te bestellen. Denkt u aan fleurige kleding voor deze dag?

Golfclinic leerlingen groep 5 t/m 8

Woensdag 3 juni staat er ’s middags een golfclinic op het programma bij de Maria Johanna Hoeve in Noordeloos.
Daar krijgen max. 25 geïnteresseerde kinderen van groep 5 t/m 8 van 13.30-15.00 uur een golfclinic aangeboden. De eerste 25 aanmeldingen kunnen dus mee!
Meester Govert gaat er om 13.00 uur op de fiets heen en levert de kinderen na 15.00 uur weer af bij school. Dus wie mee wil, kan meefietsen, maar ouders mogen uiteraard ook zelf brengen en halen.
Het is ook mogelijk om te lunchen op school, zodat kinderen niet eerst naar huis hoeven te racen.

Maandviering groep 3

Vrijdag 5 juni verzorgt groep 3 de maandviering. Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 3 worden hierbij van harte uitgenodigd. De sluiting begint om 8.30 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Medewerkersavond

Het afgelopen schooljaar is er weer veel werk verricht door vele vrijwilligers. Om al deze mensen te bedanken voor hun inzet, op welke manier dan ook, wordt er op vrijdag 5 juni een medewerkersavond georganiseerd door het bestuur. Iedereen die wat voor de school betekend heeft, is welkom samen met zijn/haar partner. Al bent u elke week in de school voor vrijwilligerswerk of bent u maar één keer mee geweest op schoolreis of bij een andere schoolactiviteit aanwezig geweest, het maakt niet uit, van harte welkom.
Er is dit keer gekozen voor een andere opzet. We verzamelen rond 19.00 uur bij de Golfbaan 9Par3 Nieuwendijk 20 in Noordeloos. We zullen daar genieten van een kop koffie met iets lekker erbij, een balletje slaan en de avond afsluiten met een drankje.
Er zijn ongeveer 40 plaatsen beschikbaar, mochten er meer aanmeldingen komen dan is de volgorde van aanmelden van belang.
Aanmelden uiterlijk 31 mei bij Tineke of via tineke@cbssamenopweg.nl

Naschoolse kennismakingsworkshop “Dans en beweging”

Vinden jullie het leuk om na schooltijd te dansen? Ben je 4-7 jaar?Dan is nu de mogelijkheid om je in te schrijven voor de naschoolse kennismakingsworkshops “ Dans en beweging”

Informatie over de workshops:
De kinderen maken in deze workshops kennis met dans, spel en bewegingen gegeven door dansdocente Romy. De nadruk ligt op dansplezier en samen dansen. Afhankelijk van de belangstelling willen we na de zomervakantie een danscursus van meerdere lessen aan gaan bieden.
Datum: Maandag 8 juni
Leeftijd: 4-7 jaar
Tijdstip:
1. Workshop 1: 15.15 tot 16.15 een les voor kinderen van 4 en 5 jaar
2. Workshop 2: 16.15 tot 17.15 een les voor kinderen van 6 en 7 jaar
Locatie: Op school; speellokaal Klim-op
Aantal leerlingen: min. 5-max. 15 leerlingen
Kosten: € 5,00 per kind, per les; bijdrage graag contant ter plaatse betalen bij aanvang van de workshop
Inschrijven:
Inschrijven voor de dansworkshops kan tot uiterlijk woensdag 3 juni a.s. door een mail te sturen aan: petradejong@o2a5.nl
Vermeld hierin de school, je naam, in welke groep je zit en je leeftijd.
Na 3 juni a.s. ontvang je dan een mail of er voldoende belangstelling is en met meer informatie.

Doe je mee met deze leuke dansworkshops?!

Hartelijke groeten,
Petra de Jong Romy Schotman-van Bezooijen
cultuurcoach O2A5/Giessenlanden dansdocente

Avondvierdaagse Giessenlanden

In de week van 29 juni tot 2 juli 2015 gaat het echt gebeuren! Voor het eerst in de geschiedenis van Giessenlanden wordt er in onze polder een avondvierdaagse georganiseerd. CBS Samen op weg Hoornaar, School met de Bijbel Noordeloos en CBS De Hoeksteen Giessenburg zijn de initiatiefnemers van deze eerste avondvierdaagse voor basisscholen (groep 1-8), verenigingen en sportclubs.
Op maandag 29 juni om 18.00 uur zal het startsein gegeven worden door burgemeester Ten Kate, waarna elke avond een afstand van 5 km gelopen wordt. Voor iedere avond is er een andere route uitgestippeld voorzien van EHBO-, drink- en stempelposten. Hoornaar, Noordeloos en Giessenburg zullen afwisselend als startpunt worden gekozen. Op donderdag 2 juli eindigt de vierdaagse op het Dirk IV-plein en zal er een feestelijke inhuldiging plaatsvinden. Natuurlijk ontvangt elke deelnemer een welverdiende medaille.
Alle ouders hebben een e-mail gekregen met een brief over de avondvierdaagse en de mogelijkheid om zich op te geven als vrijwilliger. De brief is ook te downloaden via de website van de school onder “downloads”. Ook moeten de kinderen die mee willen doen zich opgeven via de leerkracht of via wandel4daagse@outlook.com.

Verkeersregelaars Avondvierdaagse

De Burgemeester van Giessenlanden benoemt voor de avondvierdaagse verkeersregelaars die worden opgesteld -op aangeven van politie- op belangrijke oversteekplaatsen/ kruispunten.
Wilt u verkeersregelaar zijn of kent u iemand die dat wil doen, geeft u zich dan op via administratie@cbssamenopweg.nl. Vrijwilligers dienen een digitale cursus te volgen en kunnen daarmee worden aangesteld als verkeersregelaar, incl. geel-oranje hesje.

Open dag BSO de HannesHoeve

Op woensdag 3 juni is er een open dag op BSO de Hanneshoeve van 14.00-16.00 uur. Bij de HannesHoeve kunt u ook terecht voor (losse) vakantieopvang.

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst.
Er is nieuws bij groep 2 en een fotoalbum van het schoolkorfbaltoernooi, een fotoalbum van spekkie-toren bouwen en een fotoalbum van groep 4.


Data om te onthouden

1 juni juf Jolanda jarig
1 juni schoolfotograaf
3 juni golclinic jeugd
3 juni afscheidsmusical groep 8
5 juni maandviering groep 3
5 juni medewerkersavond

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security