Nieuwsbrief 33

Nieuws

mei 22

Lied van de week

Groep 3 en 4: Toen de Heer was opgestaan.
Groep 5 t/m 8: Ps 94:4.

Hemelvaartsdag

Donderdag 29 mei is het Hemelvaartsdag, alle leerlingen zijn vrij evenals vrijdag 30 mei. Vanwege de korte schoolweek komt er volgende week geen nieuwsbrief uit.

Schoolreisje groep 1 en 2

Maandag 19 mei zijn de leerlingen van groep 1 en 2 naar de Pukkemuk in Dongen geweest. Op de website treft u twee fotoalbums aan van dit zeer geslaagde schoolreisje.

Maandopening groep 3

Op het podium in de hal heeft groep 3 dinsdagmorgen aan de andere kinderen van de school een gelijkenis vertelt. Door het toneelstukje vertelden ze dat je moet zijn als de verstandige man. Denk goed na voordat je gaat bouwen, klim op een hoge rots en bouw daar een stevig huis. Daarna kwam er ook een domme man. Hij vond het strand wel best, maar toen kwam de regen! Het huis op de rots bleef staan, maar het huis op het strand stortte in!
Uit de Bijbel kunnen we veel leren. Daarom zongen we, verkleed als brandweerman of dansers het lied: ‘Bouw je leven op de Rots!’ De foto’s staan onder “foto’s” op de website, daar kunt u gerust nog even nagenieten.

Ledenvergadering 21 mei

Afgelopen woensdag hebben we de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Tijdens het eerste deel van de vergadering hebben we u laten zien hoe de school ervoor staat. Natuurlijk op financieel gebied , maar ook ten aanzien van verbeteringen en ontwikkelingen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Tijdens de verkiezing is Klaas van Kalkeren gekozen als nieuw bestuurslid, hij zal Jantine Kraayveld vervangen. In het tweede deel van de vergadering zijn we met elkaar in gesprek gegaan over een aantal prikkelende stellingen. Heeft een goede school automatisch een hoge cito-score? Kunnen scholen met minder dan 100 leerlingen eigenlijk wel goed onderwijs geven? Vindt u het belangrijk om te kunnen kiezen uit meerdere kandidaten voor de invulling van een bestuurs-vacature? Enz. Het was erg leuk en nuttig voor ons om de meningen van leden te horen en er met elkaar over te discussiëren. Hoewel de opkomst wat tegenviel kijken wij terug op een geslaagde avond. Via deze weg willen we iedereen die aanwezig was bedanken voor zijn of haar positieve inbreng. Mocht u willen reageren naar aanleiding van de ledenvergadering of iets anders willen bespreken, dan stellen wij dat op prijs. U kunt ons altijd aanspreken of een mail sturen naar bestuur@cbssamenopweg.nl.
Het bestuur.

Pinksterviering

Op donderdagavond 5 juni verzorgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 de Pinksterviering in Het Bruisend Hart. Alle ouders worden hiervoor van harte uitgenodigd, ook de ouders en de leerlingen van groep 1 en 2 zijn van harte welkom. De viering begint om 19.00 uur en zal ongeveer één uur duren.

Ouderavond “Ontwikkeling van jongens en meisjes: het is echt anders!” op 17 juni

Waarom vechten jongens graag en moeten we dit verbieden of juist niet? Waarom lezen meisjes meer dan jongens?

Op 17 juni organiseert de school een ouderavond over de verschillen tussen jongens en meisjes. Op deze avond wordt ingegaan op die verschillen bij de ontwikkeling en hoe je hier het beste mee om kunt gaan.
Hanneke Poot – van der Windt, kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial teacher, zal deze avond leiden. Zij is als docente werkzaam binnen de Kinderopvang en basisscholen en heeft onlangs deze avond ook verzorgd in Giessenburg waarop heel veel positieve reacties kwamen. We willen deze avond daarom ook warm aanbevelen en hopen op een grote opkomst! U kunt zich per mail aanmelden bij Tineke (administratie@cbssamenopweg.nl). De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur.

Nieuwe muziekschool Giessenlanden

Met ingang van september wordt het weer mogelijk voor kinderen en volwassenen om individuele muzieklessen te volgen in de gemeente Giessenlanden. Dan opent ‘MuziekLokaal Giessenlanden’ voor het eerst haar deuren.
Na de teloorgang van TOON dreigde voor de dorpskernen in Giessenlanden een verschraling van het particuliere aanbod in professioneel muziekonderwijs.
Om dit te voorkomen hebben Willeke van Rooijen en Martin Bolt het initiatief genomen tot oprichting van een nieuwe muziekschool.
MuziekLokaal Giessenlanden wil iedereen bereiken die zijn/haar muzikale talenten wil ontdekken en ontwikkelen.

Willeke van Rooijen, afgestudeerd als docerend- en uitvoerend musicus aan Codarts (Rotterdams Conservatorium), zal artistiek verantwoordelijk worden.
Martin Bolt heeft zijn sporen verdiend als hoofd P&O van scholen in Rotterdam en Amsterdam en gaat de zakelijke leiding op zich nemen.
Belangrijkste doel van Van Rooijen en Bolt is een meer natuurlijke rol voor muziek in het dagelijks leven binnen de kleinere dorpskernen van Giessenlanden.

Na een rondgang langs verschillende locaties is het tweetal hartelijk ontvangen bij de familie Van Daalen in Arkel.
In het onlangs vrijgekomen voormalige pekellokaal van melkfabriek ‘de Linge’ te Arkel, eigendom van Van Daalen, zullen 3 ruime leslokalen worden gerealiseerd.
Zo kunnen verschillende docenten en hun leerlingen er tegelijkertijd terecht.

MuziekLokaal Giessenlanden wil beantwoorden aan de vraag naar degelijk èn betaalbaar muziekonderwijs; daarom zal alleen gewerkt worden met aan het conservatorium opgeleide docenten.
De docenten zullen werken als ZZP-er, waardoor de lessen tegen een aanvaardbaar tarief gegeven kunnen worden. Individuele lessen van 30 minuten zullen (zoveel mogelijk) de standaard zijn, zodat elke leerling de aandacht krijgt die hij verdient.
AMV-lessen (Algemene Muzikale Vorming) zullen in groepjes van maximaal 15 kinderen worden gegeven.

Muziekonderwijs begint aan ‘de wortel’ en geeft kinderen een belangrijke basis om te groeien in hun latere leven.
Daarom wil MuziekLokaal Giessenlanden nauwe samenwerking met het primair onderwijs en een goede verstandhouding met de muziekverenigingen in Giessenlanden.
Zo snijdt het mes aan twee kanten: meer muziek en cultuur in Giessenlanden èn continuering van het verenigingsleven in de toekomst.

Voor meer informatie: muzieklokaalgiessenlanden@gmail.com

Website

U vindt onder “foto’s” fotoalbums van de schoolreis van groep 1 en 2, nieuwe foto’s van de excursie van groep 3 en 4 naar het bos, de maandopening van groep 3, foto’s van een bijzondere gymles en de stormbaan van groep 7 en groep 8.


Data om te onthouden

29 en 30 mei vrij
1 juni juf Jolanda jarig
4 juni oud papier
5 juni Pinksterviering in Het Bruisend Hart
9 juni vrij Pinksteren
10 juni alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag
17 juni schoolfotograaf
17 juni ouderavond

Groeten,
Inge Ros