Nieuwsbrief 33

Nieuws

mei 17

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: lied 447: 2b
Groep 6,7 en 8: Psalm 72:1

Sportdag

Zoals u heeft gemerkt is de geplande sportdag van donderdag 16 mei niet doorgegaan. We hopen dat het weer volgende week donderdag beter is zodat we de sportdag dán wel door kan gaan.
Hierbij nog wat feiten op een rijtje voor de duidelijkheid:
– De groepen 1 t/m 4 hebben vrij als de sportdag door gaat
– De kinderen van groep 5 t/m 8 worden op de sportdag om 9.30 uur op school verwacht. Zij gaan gezamenlijk, lopend, naar de sportvelden.
– Als de sportdag niet doorgaat worden alle kinderen gewoon om 8.30 uur op school verwacht.
– Kinderen moeten eten en drinken voor de lunch zelf meenemen.
– Kinderen moeten in sportkleding komen (geen voetbalschoenen)
– De dag duurt tot 15.15 uur
– Woensdag hoort u of de sportdag doorgaat.
– Donderdag 30 mei is nog een derde optie als het volgende week slecht weer is.
Omdat de regeling voor de onderbouw niet heel praktisch is voor werkende ouders, zullen we volgend jaar een andere organisatievorm zoeken hiervoor.

Studiedag

Dinsdag 21 mei hebben we een studiedag met het team. Alle plannen voor het volgend schooljaar worden daarin besproken. De kinderen zijn die dag vrij.

Musical

Dinsdag 11 juni is de grote musical van groep 7/8 in het Bruisend Hart.
Deze avond is voor de vaders, moeders , opa’s, oma’s en oudere broers en zussen.
Overdag wordt de musical namelijk al gespeeld voor de schoolkinderen.
De avond zal om half acht beginnen. Nadere informatie volgt nog.

Medezeggenschapsraad

Wist u dat:
• Onze school (zoals wettelijk verplicht is) een MR heeft?
• De MR ook informatie op de website zet?
• Dat onder het kopje “De School” bij “MR” te vinden is?
• U daar zeker een keer moet gaan kijken?
• We uw betrokkenheid erg waarderen?
Met vriendelijke groet, De MR: Inge Aanen, Marleen Duister, Marian den Toom en Judith Schut

Startevenement Sport en Cultuur

Zoals u wellicht in de krant heeft gelezen heeft de gemeente de basisscholen een subsidie verstrekt voor het bevorderen van sport en cultuur. Dit project wordt officieel gestart op vrijdag 24 mei. De wethouder zal die dag om 16.00 uur op het Dirk IV plein een sportieve activiteit openen waarna de kinderen van alle basisscholen van Giessenlanden de gelegenheid hebben om workshops te volgen op het gebied van sport en cultuur. U kunt hierbij denken aan streetdance, schilderen, fietsen, dammen, voetbal, gymnastiek, tennis etc. Deelname is vrijwillig en ieder kan op eigen gelegenheid komen en meedoen. Ter plaatse krijgen kinderen een stempelkaart voor de diverse activiteiten. Ook in de sportzalen van het Bruisend Hart worden workshops aangeboden. Het evenement duurt tot 20.00 uur. Vandaag krijgen de kinderen een flyer mee met informatie.

Ouderavond Lezen 23 mei

Zoals u heeft kunnen lezen in de mail is er donderdag 23 mei een ouderavond over lezen. De nieuwe leesmethodes zullen worden toegelicht en Vrouwke Klapwijk zal ons iets vertellen over het belang van lezen en voorlezen. Wij hopen op een grote opkomst zodat we als school en ouders gezamenlijk het lezen kunnen bevorderen bij onze kinderen! De avond begint om 20.00 uur. U kunt zich opgeven via de mail, administratie@cbssamenopweg.nl

Dankbetuiging

Bedankt voor uw stil gebed, uw handdruk vol troostende woorden, uw gebaren van liefde en vriendschap. Het is goed om te weten dat er zovelen met ons meevoelen na het overlijden van mijn innig geliefde man en onze lieve vader, Herman den Hartog. De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid geeft ons troost en vergroot de moed om verder te gaan.
Tineke den Hartog, Arninja en Eddie, Ageeth en André, Corina en Jesper, Wim.


Data om te onthouden

21 mei studiedag, alle leerlingen vrij
23 mei sportdag
23 mei ouderavond over lezen
24 mei startevenement Sport en Cultuur
11 juni musical groep 7 & 8
17 – 21 juni projectweek, 20 juni open avond projectweek
25 -28 juni kamp groep 8
16 juli afscheidsavond groep 8

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security