Nieuwsbrief 32

Nieuws

mei 16

Lied van de week

Groep 3 en 4: Al ligt de hele stad aan stukken.
Groep 5 t/m 8: En daarom bidden wij. Opw. vk 97.

Schoolreisje groep 1 en 2

Maandag 19 mei is het zover, dan gaan de kinderen van groep 1 en 2 op schoolreis. We gaan naar Pukkemuk, Vaartweg 192a in Dongen. Daar kunnen de kinderen zowel binnen als buiten terecht. (www.pukkemuk.nl) De kinderen moeten gewoon om 8.30 uur op school zijn. We vertrekken om 9.15 uur. U kunt uw kind ’s middags om 14.30 uur weer ophalen bij school. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen, de dag is geheel verzorgd. Wilt u wel zorgen voor een stoelverhoger voor uw kind?

Maandopening groep 3

Op dinsdag 20 mei zal groep 3 de “maandopening” verzorgen. Alle ouders van de leerlingen van groep 3 worden hierbij uitgenodigd. De opening begint om 8.30 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Ledenvergadering 21 mei

De uitnodiging voor de leden van de school voor het bijwonen van de ledenvergadering is met de leerlingen meegegeven. In de agenda van de vergadering staat vermeld dat Jan van Heukelum kandidaat is bij de bestuursverkiezing, dit moet echter Anneke van Heukelum zijn. Op de achterzijde van de uitnodiging stellen de kandidaten zich voor. Mocht u wel lid zijn van de school en nog geen uitnodiging ontvangen hebben, wilt u dit dan doorgeven via Tineke@cbssamenopweg.nl. Mocht u nog geen lid zijn dan kan het formulier “lidmaatschap schoolvereniging” gedownload worden via de website. Het formulier kan ingeleverd worden bij de administratie van de school.

Schoolarts

Op 22 mei, 5 juni en 6 juni worden de leerlingen van groep 2 verwacht bij de schoolarts met een ouder of verzorger van het kind. Een uitnodiging daarvoor, met de tijd waarop u aanwezig moet zijn, heeft u toegestuurd gekregen via de GGDZHZ. Mocht het tijdstip niet uitkomen kunt u onderling ruilen. Wilt u dit dan ook aangeven op de lijst die bij de deur van het lokaal van groep 2 hangt?

Pinksterviering

Op donderdagavond 5 juni verzorgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 de Pinksterviering in Het Bruisend Hart. Alle ouders worden hiervoor van harte uitgenodigd, ook de ouders en de leerlingen van groep 1 en 2 zijn van harte welkom. De viering begint om 19.00 uur en zal ongeveer één uur duren.

Website

U vindt onder “foto’s” een fotoalbum van de viering van de verjaardag van juf Mariëtte in groep 1. Onder “nieuws” ziet u hoe de kinderen van groep 2 Pluk van de Petteflet naspelen en de bijzondere rekenles van groep 6.


Data om te onthouden

19 mei schoolreisje groep 1 en 2
20 mei maandopening groep 3
21 mei ledenvergadering schoolvereniging
29 en 30 mei vrij
1 juni juf Jolanda jarig
4 juni oud papier
5 juni Pinksterviering in Het Bruisend Hart
9 juni vrij Pinksteren
10 juni alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag
17 juni schoolfotograaf

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security