Nieuwsbrief 31

Nieuws

apr 14

Lied van de week

Groep 3 en 4: Lied 411:1 Wilhelmus
Groep 5 t/m 8: Lied 411:6 Mijn schild ende betrouwen

Schoolfruit

De leerlingen krijgen deze week een appel, een peer en een kiwi. Dit is de laatste schoolfruitlevering van dit schooljaar.

CITO toetsen

Afgelopen week werd de entreetoets afgenomen in groep 7. Drie dagdelen bogen de kinderen zich over vragen op het gebied van taal, spelling, rekenen en studievaardigheden. De komende week gaat groep 8 de eindcito maken. Ook zij gaan drie dagdelen intensief aan de slag. Deze toetsen vergen veel concentratie en energie van de kinderen. Gelukkig krijgen we volgende week vrijdag vakantie en kan iedereen twee weken lang ontspannen.

Tweede ledenvergadering woensdag 20 april

Afgelopen woensdag heeft de ledenvergadering plaatsgevonden. Voor de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement was niet de benodigde meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig.
Voor de tweede algemene vergadering op woensdag 20 april 2016 bent u daarom opnieuw uitgenodigd. De vergadering zal plaatsvinden in de school om 19.30 uur. Deze vergadering zal enkel het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement op de agenda hebben.

Koningsspelen voor groep 1 t/m 4

Vrijdag 22 april zal de onderbouw op school de Koningsspelen vieren. De leerlingen van groep 1 en 2 zijn ’s middags ook vrij, net als groep 3 en 4. De kinderen krijgen iets lekkers tussendoor en hoeven geen pauzehapje mee te nemen. Om het nog feestelijker te maken zou het leuk zijn om de kinderen zoveel mogelijk in het rood, wit, blauw en/of oranje te kleden. We hopen op een gezellige ochtend!

Sportdag voor groep 5 t/m 8

De groepen 5 t/m 8 gaan vrijdag 22 april sporten op de velden van Stedoco. Zij worden in sportkleding gewoon om 8.30 uur op school verwacht. Vanuit school zullen ze met de hele klas richting de sportvelden lopen.
Zij eten tussen de middag een meegebrachte lunch met elkaar en de dag is rond 15.15 uur afgelopen. Mocht de sportdag vanwege slechte weersomstandigheden niet doorgaan, dan krijgt u daar uiterlijk donderdagavond bericht over per mail.

EHBO examen en verkeersexamen

De kinderen van groep 7 hebben vorige week een drukke week gehad! Op donderdag hadden zij, net als groep 8, het EHBO examen. Hiervoor gingen ze in groepjes verschillende problemen oplossen. Bijvoorbeeld: wat doe je als iemand ergens in stikt? Hoe leg je een mitella om? Ook werden er nog vragen gesteld over de theorie. Op diezelfde dag hebben ze het praktische gedeelte van het verkeersexamen gedaan. En hoe! Iedereen heeft zich keurig aan de regels gehouden en daardoor zijn we allemaal geslaagd!

En dit is nog niet alles: op vrijdag heeft groep 7 óók nog het theoretische gedeelte van het verkeersexamen gemaakt. Gelukkig kunnen we melden dat ook voor dit examen iedereen geslaagd is. 13 vrolijke, opgeluchte gezichten met een welverdiend diploma 🙂 Foto’s kunt u vinden onder “foto’s” op de website.

Groep 7: Succes met het laatste stukje van de entreetoets komende maandag! Jullie kunnen het!

Schoolvoetbaltoernooi jongens

Woensdag hebben de jongens deelgenomen aan het schoolvoetbaltoernooi. Dit leverde een plaats op in de troostfinale. Deze finale hebben ze gewonnen en zijn daardoor op een prachtige derde plaats geëindigd. Onder “foto’s” staat beeldmateriaal van deze middag, onder groep 8 kunt u er een filmpje van bekijken.

Ophalers oud papier gezocht

Maandelijks wordt het oud papier opgehaald door ouders van de leerlingen van de Klim-op en van de CBS Samen op Weg. Dit levert voor beide scholen extra geld op om voor de leerlingen leuke dingen te bekostigen. We zijn nu weer op zoek naar enkele mannen die willen helpen met het inzamelen van het papier. U hoeft maar éénmaal per jaar te helpen. Wie geeft zich op? Aanmelden kan via een mailtje naar tineke@cbssamenopweg.nl. U moet wel in het bezit zijn van schoenen met stalen neuzen.

Schoolfotograaf

Dit jaar komt de schoolfotograaf op vrijdag 3 juni. Er worden individuele foto’s gemaakt en een groepsfoto. Ook bestaat de mogelijkheid om met alle kinderen uit het gezin op de foto te gaan, dus ook de kinderen die hier (nog) niet op school zitten. Deze foto’s worden waarschijnlijk voor schooltijd gemaakt. U hoort hier nog meer over.

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst.
Er staat nieuws onder groep 1, groep 3, de plusklas en groep 8. Er is een fotoalbum van de kanjerles in groep 3, het verkeersexamen van groep 7 en het schoolvoetbaltoernooi voor jongens.


Data om te onthouden

18 april juf Mariëtte jarig
19 t/m 21 april CITO eindtoets
22 april koningsspelen groep 1 t/m 4
22 april sportdag groep 5 t/m 8
23 april juf Janette jarig
25 april t/m 6 mei meivakantie

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security