Nieuwsbrief 31

Nieuws

apr 23

Lied van de week

Groep 3 t/m 5: Toen de Heer was opgestaan
Groep 6 t/m 8: Opw. 498

Vrijheid

Op 5 mei vieren we weer dat we in Nederland in een vrij land leven. Dat mensen daar bijna 70 jaar geleden hard voor gestreden hebben en ook soms hun leven hebben gegeven hiervoor. Wat goed ook dat er leerlingen van onze school bij de herdenking van deze mensen betrokken worden. Tijdens een moment in de kerk zullen zij een gedicht voordragen. De dag erna zal er overal feest gevierd worden.
Feest vierden we ook al vandaag. De Koningsdag valt in onze vakantie, dus komt het goed uit dat we de laatste dag voor de vakantie de Koningsspelen met de onderbouw kunnen vieren. De bovenbouw geniet van de sportdag, die na twee jaren van slecht weer, nu eindelijk weer plaatsvindt. Een mooie afsluiting van een schoolperiode en een mooi begin van de vakantie.
Twee weken van vrijheid voor de leerlingen, ouders (wat betreft het halen en brengen) en leerkrachten.
Twee weken om nog even energie op te doen voor de laatste schoolperiode van dit schooljaar.
Die laatste periode bevat ook nog een aantal vrije dagen, waardoor we al heel snel richting zomervakantie gaan.
U zult begrijpen dat we ook al bezig zijn met de alle plannen voor het nieuwe jaar. De groepsindeling is daar altijd een belangrijk onderdeel van. Na de studiedag van 26 mei zult u hierover verder geïnformeerd worden. We weten al wel dat we het nieuwe schooljaar gaan starten met 7 groepen en er dus combinatiegroepen gemaakt moeten worden. Altijd een heel gepuzzel maar we hebben er vertrouwen in dat we er uit komen.
We bedanken alle ouders die zich vandaag hebben ingezet om de koningsspelen en de sportdag weer tot een succes te maken! Zonder uw hulp zou dit niet gelukt zijn.
Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie toe! Geniet van de vrijheid!

Hartelijke groet, mede namens het team,

Hoofdluis

Er is hoofdluis geconstateerd bij één van de leerlingen. Wilt u in de vakantie even extra controleren en kammen? Na de vakantie zal er weer een controle zijn op hoofdluis, het zou fijn zijn als dan alles weer onder controle is.

Workshops vliegtuig en uiltjes maken

Donderdag 30 april is er een workshop gepland bij de BSO voor de kinderen vanaf groep 4. Je kunt een vliegtuig figuurzaken en een uiltje maken van stof.
Kosten € 10,=. Aanvang 10 uur, de dag eindigt om 16.00 uur. Voor lunch wordt gezorgd. Een machtiging vindt u op http://www.wasko.nl/wasko-locaties/bekijk/locatie/polderkids/pagina/news… Deze moet voor 28 april ingeleverd zijn op de BSO.
Er kunnen maximaal 8 kinderen meedoen met de workshop. Bij meerdere aanmeldingen gaan ze uit van wie het eerst ingeschreven heeft.

Kleden of oude gordijnen gezocht

Er is weer nieuw buitenspeelgoed aangeschaft waar de kinderen dankbaar gebruik van maken. We zijn nu nog op zoek naar kleden of oude gordijnen, zodat er ook hutten gebouwd kunnen worden. Heeft u deze misschien over?

Avondvierdaagse Giessenlanden

In de week van 29 juni tot 2 juli 2015 gaat het echt gebeuren! Voor het eerst in de geschiedenis van Giessenlanden wordt er in onze polder een avondvierdaagse georganiseerd. CBS Samen op weg Hoornaar, School met de Bijbel Noordeloos en CBS De Hoeksteen Giessenburg zijn de initiatiefnemers van deze eerste avondvierdaagse voor basisscholen (groep 1-8), verenigingen en sportclubs.
Op maandag 29 juni om 18.00 uur zal het startsein gegeven worden door burgemeester Ten Kate, waarna elke avond een afstand van 5 km gelopen wordt. Voor iedere avond is er een andere route uitgestippeld voorzien van EHBO-, drink- en stempelposten. Hoornaar, Noordeloos en Giessenburg zullen afwisselend als startpunt worden gekozen. Op donderdag 2 juli eindigt de vierdaagse op het Dirk IV-plein en zal er een feestelijke inhuldiging plaatsvinden. Natuurlijk ontvangt elke deelnemer een welverdiende medaille.
Alle ouders hebben een e-mail gekregen met een brief over de avondvierdaagse en de mogelijkheid om zich op te geven als vrijwilliger. De brief is ook te downloaden via de website van de school onder “downloads”.

Verkeersregelaars Avondvierdaagse

De Burgemeester van Giessenlanden benoemt voor de avondvierdaagse verkeersregelaars die worden opgesteld -op aangeven van politie- op belangrijke oversteekplaatsen/ kruispunten.
Wilt u verkeersregelaar zijn of kent u iemand die dat wil doen, geeft u zich dan op via administratie@cbssamenopweg.nl. Vrijwilligers dienen een digitale cursus te volgen en kunnen daarmee worden aangesteld als verkeersregelaar, incl. geel-oranje hesje.

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst.
Er is nieuws bij groep 2 en bij groep 8 en er zijn albums van het meisjesvoetbal, circusgym, de tennisclinic, het verkeersexamen van groep 7, de maandsluiting en de verjaardag van juf Mariëtte op de website.
Ook staan er foto’s van de Koningsspelen en de sportdag op de website.


Data om te onthouden

24 april groep 1 t/m 4 ’s middags vrij
27 april t/m 8 mei meivakantie
6 mei oud papier
14 mei Hemelvaartsdag, alle leerlingen vrij
15 mei alle leerlingen vrij
15 mei juf Inge A. jarig
25 mei Pinksteren, alle leerlingen vrij
26 mei studiedag, alle leerlingen vrij

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security