Nieuwsbrief 31

Nieuws

mei 06

Lied van de week

Groep 3 en 4: Dag en nacht, Heer
Groep 5 t/m 8: God wijst mij de weg. Opw. 429

Gezocht

Onze vaste interieurverzorgster Willie heeft dusdanige rugklachten dat zij voorlopig niet kan werken. We zijn daarom dringend op zoek naar een invaller voor 8 uur per week. Het betreft het schoonmaken van de schoollokalen en omringende ruimtes. De werktijden zijn in overleg. Wie lijkt dit wat of kent iemand die tijdelijk beschikbaar is? Graag reageren via de mail: directie@cbssamenopweg.nl

Naschools sporten voor de leerlingen van groep 5 t/m 8

Komen jullie weer sporten?
Vanaf 12 mei sporten we iedere keer buiten bij voetbalvereniging Ste.Do.Co. We beginnen om 15:30. Het is afgelopen om 17.00 uur.
Data: 12 mei, 2 juni, 16 juni, 30 juni.

Hoop jullie allen weer te zien,
Sander Vink
sportcoach gemeente Giessenlanden

Schoolsportdag 13 mei voor de groepen 5 t/m 8

Op dinsdag 13 mei wordt de schoolsportdag gehouden voor de groepen 5 t/m 8. Groep 1 t/m 4 hebben een gewone lesdag.
Hieronder meer informatie voor de ouders en de leerlingen.

Aangezien het alweer twee jaar geleden is dat we een sportdag hebben gehad èn dat er veel kinderen dus voor het eerst een sportdag meemaken, leek het ons verstandig om ouders en kinderen te informeren over de sportdag van dinsdag 13 mei op het terrein van SteDoCo.

Tijden/ Vervoer
Alle leerlingen worden dinsdag gewoon om 8.30 uur op school verwacht. Als de sportdag doorgaat (dat horen we maandagmiddag van de organisatie) wandelen we rond 9.00 uur richting de sportvelden. Wanneer de sportdag -door slecht weer- niet doorgaat, heeft iedereen een gewone schooldag. De sportdag is om ± 15.15 uur afgelopen, waarna alle scholen per school weer huiswaarts keren. Alle kinderen van de samen op Weg komen dus op school aan rond 15.45 uur. In uitzonderlijke gevallen kunnen kinderen rond 15.15 uur worden opgehaald bij het sportveld, maar laat dat dan wel even weten aan een meester of juf (!).

Teams/ Sportonderdelen
Alle leerlingen zijn ingedeeld in teams van ca. 15 kinderen. Daarbij zijn er teams gemaakt van kinderen uit groep 5/6 en 7/8 om grote niveauverschillen binnen de teams te beperken. Ook zijn de jongens en meiden in verschillende teams ondergebracht, zodat meiden altijd tegen andere meiden sporten en jongens altijd tegen andere jongens. ’s Morgens spelen de jongens trefbal (groepen 5/6) of slagbal (groepen 7/8) en ’s middags werken zij de sportonderdelen af. Deze onderdelen zijn o.a. touwtrekken, duurloop, 60 m sprint, bal werpen, doelschieten, korf mikken en behendigheidsproef. De meiden hebben ’s morgens de sportonderdelen en ’s middags de balspellen.

Doordat dit jaar alle basisscholen uit de Gemeente Giessenlanden meedoen aan de sportdag, zijn de teams ook opgebouwd uit de leerlingen van alle scholen. Bij het maken van de teams is er steeds voor gezorgd dat de kinderen bij minstens één klasgenoot in het team zitten. Natuurlijk lopen ze de rest van je klas/ school constant tegen het lijf tijdens de wissels.

Eten en drinken
Tussen de middag eten de kinderen ‘school bij school’, dus dat is een ideaal moment om ervaringen uit te wisselen en bij te kletsen met vrienden en vriendinnen. Voor de lunchpauze moeten alle kinderen zelf een lunchpakketje meenemen, incl. drinken. Tijdens de sportonderdelen is er ook tijd ingeruimd om met je team drinken te halen, maar een extra flesje is aan te raden. Een beetje extra suiker en/ of zout is ook niet verkeerd tijdens deze inspannende dag (:

Begeleiding/ Bezoek
Elk team wordt begeleid door een leerkracht en de sportonderdelen worden bemand door één of twee ouders. Wanneer u geïnteresseerd bent om in de toekomst mee te doen als ‘sportdaghulp’, kom dan gerust eens kijken hoe leuk het is. Ook als u gewoon even wilt spieken op de sportdag, dan kan dat natuurlijk ook.

Kleding
De sportonderdelen worden op het terrein van SteDoCo afgewerkt. Sportschoenen-voor-buiten zijn dan wel verplicht; deze kunnen dus ook nat worden. Wanneer je lekker in beweging bent, is het voldoende om een korte broek en een T-shirt aan te hebben, maar tijdens minder intensieve onderdelen/ wachten op je beurt bij slagbal of wanneer er een gure wind staat, is sportkleding met lange mouwen en broekspijpen (trainingspak) aan te raden.
Geef uw kind daarom voldoende warme kleding mee.

Diploma
Tijdens de sportdag worden de scores van de kinderen bijgehouden voor de duurloop, verspringen, 60 m sprint en balwerpen. Samen met de reeds bekende score voor hoogspringen (tijdens een gymles gescoord) komen deze scores op een prachtig diploma. Dit diploma volgt ca. 2 weken na de sportdag.

Nieuws uit groepen 3 en 4

Groep 3 en 4 zijn gisteren op excursie geweest naar het bos in Leersum. Onder “nieuws” vindt u een verslag van deze leuke en leerzame dag, onder ‘foto’s” treft u een fotoalbum.

Schoolarts

Op 15 mei is de assistente van de schoolarts aanwezig. Zij doet vooronderzoek bij de leerlingen van groep 2 en worden de leerlingen van groep 7 gemeten en gewogen. Daarbij zullen geen ouders aanwezig zijn.
Op 22 mei en 5 juni worden de leerlingen van groep 2 verwacht bij de schoolarts met een ouder of verzorger van het kind. Een uitnodiging daarvoor, met de tijd waarop u aanwezig moet zijn, krijgt u toegestuurd via de GGDZHZ.

Schoolreisje groep 1 en 2

Op maandag 19 mei hebben de kinderen van groep 1 en 2 hun schoolreisje. We gaan naar Pukkemuk in Dongen. De kinderen moeten gewoon om 8.30 uur op school zijn. We vertrekken om 9.15 uur. U kunt uw kind ’s middags om 14.30 uur weer ophalen bij school.
Ouders die willen rijden kunnen zich opgeven bij de juf.

Maandopening groep 3

Op dinsdag 20 mei zal groep 3 de “maandopening” verzorgen. Alle ouders van de leerlingen van groep 3 worden hierbij uitgenodigd. De opening begint om 8.30 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Ledenvergadering 21 mei

De uitnodiging voor de leden van de school voor het bijwonen van de ledenvergadering is met de leerlingen meegegeven. In de agenda van de vergadering staat vermeld dat Jan van Heukelum kandidaat is bij de bestuursverkiezing, dit moet echter Anneke van Heukelum zijn. Op de achterzijde van de uitnodiging stellen de kandidaten zich voor. Mocht u wel lid zijn van de school en nog geen uitnodiging ontvangen hebben, wilt u dit dan doorgeven via Tineke@cbssamenopweg.nl. Mocht u nog geen lid zijn dan kan het formulier “lidmaatschap schoolvereniging” gedownload worden via de website. Het formulier kan ingeleverd worden bij de administratie van de school.

Zomercursus plezier op school

De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor veel jongeren spannend. Speciaal voor deze jongeren is de cursus Plezier op School ontwikkeld.
Wanneer? Twee aaneengesloten dagen in de laatste week van de zomervakantie.
Locatie? Op een school voor voortgezet onderwijs in de regio.
Door wie? Schoolmaatschappelijk werker en preventiefunctionaris.
Kosten? Gratis
Aanmelden? www.voorkomeendipzhz.nl of via 078 770 8500
Er zijn ook folders verkrijgbaar bij de intern begeleider.

Website

U vindt onder “nieuws” weer veel informatie over activiteiten van diverse groepen.

Data om te onthouden

7 mei oud papier
13 mei sportdag voor groep 5 t/m 8. Groep 1 t/4 gewone lesdag.
15 mei juf Inge A. jarig
19 mei schoolreisje groep 1 en 2
20 mei maandopening groep 3
21 mei ledenvergadering schoolvereniging
29 en 30 mei vrij

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security