Nieuwsbrief 30

Nieuws

jun 12

School volledig open

In de afgelopen week is er weer gewerkt met volledige groepen. Het is fijn, dat de kinderen nu al hun klasgenootjes weer kunnen ontmoeten op school. We zijn tevreden hoe alles verlopen is. Helaas is juf Marlies nog even afwezig. Maar gelukkig is het gelukt om vervanging voor haar te regelen en kunnen de kinderen van groep 5 ook gewoon naar school.

U bent inmiddels vast al gewend aan alle regeltjes, maar toch nog even op een rijtje:

  • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
  • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 
  • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
  • Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep. 
  • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

Is uw kind verkouden, snotterig of niet lekker, laat het dan thuis!

Kamp groep 8

Groep 8 is afgelopen woensdag uitgezwaaid en vertrokken op de fiets naar kamphuis Teteringen. Zij zijn daar veilig en wel aangekomen en hebben genoten van de bosrijke omgeving om het kamphuis, de spellen, het weer en alles wat bij een kamp komt kijken. Na een heerlijke duik in het zwembad zullen zij vanmiddag weer thuiskomen. Waarschijnlijk moe, maar met een tas vol leuke herinneringen.

Opladers van laptops

Nu alle kinderen weer volledig naar school komen, zijn de uitgeleende laptops ook weer terug op school. Helaas missen we nog een aantal opladers. Wilt u nog even thuis controleren of u met de laptop óók de oplader hebt ingeleverd?

Schoolfoto

Door alle regels rondom het coronavirus hebben we de komst van de schoolfotograaf voor dit jaar moeten afzeggen. Toch willen we van de huidige situatie, met alle kinderen op school, gebruik maken om groepsfoto’s te maken. Dit zal plaatsvinden op dinsdag 16 juni. Marleen Marcus zal van alle groepen een foto maken. Portret foto’s of foto’s met broertjes en zusjes worden dit jaar niet gemaakt. Hopelijk kan dat volgend schooljaar weer.

Kleuterreisje

Zoals op veel kalenders in de afgelopen periode van alles geschrapt werd, zijn ook bij ons heel wat activiteiten van de school-jaarplanning niet doorgegaan. Zo is het kleuterreisje afgezegd. We hopen in het nieuwe schooljaar natuurlijk weer schoolreisjes op de planning te zetten. In de ouderbijdrage van het nieuwe schooljaar 20/21 zal uiteraard een verrekening meegenomen worden met betrekking tot betaling van de schoolreisjes. Wanneer u het niet eens bent met een verrekening in het nieuwe schooljaar, kunt u contact opnemen met Tineke (administratie).

Parro

Wij zullen voor de communicatie tussen school en ouders gebruik gaan maken van Parro. Parro is, net als Ouderportaal een communicatiemiddel van Parnassys. Parro heeft veel mogelijkheden, waaronder het (veilig) versturen van foto’s, nieuwsbrieven en berichten. Maar ook willen we in de toekomst bijvoorbeeld het plannen van oudergesprekken en vragen van vrijwilligers makkelijker maken. Uiteraard doen we dit stap voor stap. In het afgelopen schooljaar heeft het ouderpanel de app getest, waarna is besloten om dit in te gaan zetten. De app is te gebruiken via de computer en/of telefoon.

Komende week zult u informatie ontvangen over het aanmelden bij Parro. Mocht u alvast verder willen kijken, dan kan dat via: https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouder

Ledenvergadering

De ledenvergadering van onze school is dit jaar uitgesteld naar 24 juni. Alle leden ontvangen hiervoor een uitnodiging. Voor de leden met kinderen op school wordt deze met de kinderen meegegeven, de leden zonder schoolgaande kinderen ontvangen de uitnodiging per post. U kunt de uitnodiging (agenda) ook downloaden op de website van de school onder “downloads”. Mocht u nog geen lid zijn dan kan het formulier “lidmaatschap schoolvereniging” gedownload worden via de website. Dit kan worden gemaild naar de administratie van de school.

Gezien de maatregelen rond het Corona virus vragen wij u om zich in te schrijven voor de vergadering. Dit kan door een email te sturen naar: administratie@cbssamenopweg.nl.

In de ledenvergadering nemen wij afscheid van onze voorzitter Renske de Jong. Haar taak wordt overgenomen door Maarten Neuteboom, vorig jaar toegetreden tot het bestuur. De afgelopen maanden heeft het bestuur gezocht naar een kandidaat voor de functie van penningmeester. Een kandidaat voor deze specifieke functie is niet gevonden. Wel heeft het bestuur Johan Wondergem bereid gevonden om een algemene bestuursfunctie op zich te nemen. Door middel van een stemronde wordt aan de leden de gelegenheid geboden om de toetreding van Johan tot het bestuur te steunen. Annette van Oenen is bereid de functie van penningmeester een jaar langer in te vullen.

10 min. gesprekken

Voor het einde van het schooljaar worden nog 10 min. gesprekken gepland. Deze gesprekken zullen niet op school gehouden worden, maar via een (video-)belverbinding. De gesprekken staan gepland voor 7 juli. De gesprekken voor groep 3 vinden waarschijnlijk eerder plaats (als try-out). U krijgt hierover meer informatie via mail.

Stichting leergeld

Door de Corona crisis dreigt een grote groep mensen in de financiële problemen te raken. Onder hen ook veel gezinnen met kinderen. Stichting Leergeld is er ook voor deze gezinnen! Zij wil ervoor zorgen dat hun kinderen gewoon mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes en niet aan de zijlijn terecht komen …

Voor meer info: https://www.leergeldav.nl

Website

Er is nieuws bij groep 1 en bij groep 2.

Data om te onthouden

  • 16 juni: schoolfotograaf (alleen groepsfoto’s)
  • 18 juni: juf Gemma jarig
  • 24 juni: ledenvergadering
  • 26 juni: volgende nieuwsbrief