Nieuwsbrief 30

Nieuws

apr 08

Lied van de week

Groep 3 en 4: Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt.
Groep 5 t/m 8: Opw 544

Schoolfruit

De leerlingen krijgen deze week een banaan, een appel en een kiwi.

Schoolvoetbaltoernooi meisjes

Al een paar weken zijn de meiden van groep 8 (en Maud van groep 7) hard aan het oefenen voor het schoolvoetbaltoernooi. Dit alles gebeurde onder toeziend oog van Nicole Versteeg.
Woensdag 6 april was het dan zover. Het toernooi ging om half twee van start bij de voetbalvereniging van Arkel. Misschien wel even goed om nog te melden dat de meiden gewoon hebben gevoetbald in de blauw/witte schoolsportshirtjes. Vrijdag 1 april kwam Inge Ros samen met Isa Boer de klassen rond om de nieuwe sportshirtjes te showen. Isa Boer was gekleed in een mooi roze voetbalpak. Veel leerlingen waren erg enthousiast over de nieuwe sportshirts, maar andere kinderen waren niet erg gecharmeerd van de zuurstokroze kleur. Wij kunnen u bij deze melden dat dit natuurlijk een 1 april grap was en we geen roze sportshirts krijgen! Toch leuk dat alle kinderen (die zelf druk bezig waren met 1 aprilgrappen) hier allemaal in zijn getrapt! 
Nu weer terug naar het voetbaltoernooi… De meiden moesten om twee uur hun eerste wedstrijd spelen tegen ‘De Hoeksteen.’ Er waren verschillende ouders, broertjes en zusjes en leerkrachten aanwezig om de meiden aan te moedigen, maar er waren ook veel jongens uit groep 7 en 8 om de meiden tips te geven en misschien ook wel om vast tactiek af te kijken 😉
De eerste wedstrijd ging goed van start en de meiden waren vaak op de helft van de tegenstander. En na bijna 10 minuten gespeeld te hebben zonder doelpunt gaven (nou ja… riepen) de jongens Sophie een advies toe. Ze riepen dat Sophie gewoon een keer hard op doel moest schieten. Of Sophie dit heeft gehoord, of zelf ook al op dit topidee was gekomen is tot nu toe onbekend, maar de knal op doel was meteen raak! 1-0 voor CBS Samen op Weg! Dit hebben de meiden niet meer weggegeven en de eerste winst was binnen!
Er was nu een pauze van bijna een uur, dus de trouwe fans zochten bescherming tegen de regen en de kou en hebben zich even opgewarmd in kantine. De tweede wedstrijd was tegen de scholen uit Hoogblokland. Helaas moest onze keeper na ongeveer 2 minuten de bal al uit het net vissen en stonden we 1-0 achter. De meiden hebben hard geprobeerd om zelf ook nog te scoren, maar de keeper van Hoogblokland verdedigde haar doel goed. Helaas werd deze wedstrijd met 1-0 verloren.
Nog één wedstrijd stond er op het programma voordat bekend werd wie er door zou gaan naar de halve finale. Deze wedstrijd werd gespeeld tegen ‘Het Fundament’ uit Nieuwland. De meiden hebben zo goed verdedigd dat Annemarie bijna niets te doen heeft gehad als keeper. Helaas is het niet gelukt om te scoren, waardoor de wedstrijd in 0-0 is geëindigd. Dit was helaas niet goed genoeg om door te gaan naar de halve finale, maar complimenten voor de meiden die erg hun best hebben gedaan! Laten we hopen dat het weer volgende week beter is met het voetbaltoernooi van de jongens! 

Schoolvoetbaltoernooi jongens

Woensdag 13 april nemen de jongens deel aan het schoolvoetbaltoernooi op het terrein van ASV Arkel. Jongens, heel veel succes!

Ledenvergadering met aansluitend ouderavond over lezen

Op woensdag 13 april wordt er een ouderavond gehouden over lezen. Zoals u wel weet is lezen op onze school erg belangrijk. Kinderen lezen steeds minder boeken maar voor het leren is goed kunnen lezen erg belangrijk. We steken veel energie in het bevorderen van lezen en hopen dat u dat thuis ook doet. Om u daarbij te helpen willen we op deze avond ingaan op het leesproces in het algemeen, het nut van voorlezen, het kiezen van de juiste boeken voor uw kind, het leesonderwijs op onze school en de begeleiding en materialen voor kinderen met dyslexie. Juf Gerlinde is in opleiding tot Leesspecialist en zal deze avond verzorgen.
De avond start om 20.30 uur en zal ongeveer een uur duren. Van harte aanbevolen!

Voorafgaand aan deze ouderavond houden we onze jaarlijkse vergadering:

Ledenvergadering
De ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op woensdag 13 april a.s. U bent gewend dat wij u een aantal weken voor de ledenvergadering in de gelegenheid stellen om namen in te dienen voor vacante bestuursfuncties. Echter, dit jaar hebben de aftredende bestuursleden (Renske van Dijk, voorzitter; Jorieneke van Drenth, algemeen bestuurslid; en Nicole Versteeg, secretaris) te kennen gegeven nog een termijn verder te willen in het bestuur. Indien er geen tegenkandidaten worden ingediend, zullen deze personen tijdens de ledenvergadering worden herkozen. Dit jaar doen we als bestuur een voorstel tot statuten wijziging en wijziging van het huishoudelijk reglement tijdens de ledenvergadering. De reden hiervoor is dat onze huidige statuten verouderd zijn en niet meer voldoen aan de wettelijke norm die hoort bij de code goed bestuur. Ieder lid van de vereniging van de school heeft een uitnodiging voor de ledenvergadering ontvangen met daarbij de nodige informatie omtrent deze statutenwijziging. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn ook te lezen via “downloads” op de website van de school, evenals het jaarverslag 2015 en de notulen van de jaarvergadering 2015.
Het bestuur.

Open dag BSO Hanneshoeve

Bent u op zoek naar een BSO met veel buitenruimte, waar we uw kind(eren) leren over de natuur en dieren? En lekker buiten kunnen ravotten?
Kom kijken op de HannesHoeve! De open middag is op woensdag 13 april van 14.00 uur tot 17.00 uur.
U kunt ook terecht voor (losse) vakantieopvang!

Ouders gezocht voor hulp op sportdag vrijdag 22 april

Vrijdag 22 april wordt de jaarlijkse sportdag voor de groepen 5 t/m 8 georganiseerd. We zijn op zoek naar ouders die deze dag willen helpen. U kunt zich opgeven bij meester Govert via govert@cbssamenopweg.nl
We zijn op zoek naar ongeveer tien ouders die willen helpen bij:
-60 meter hardlopen
-verspringen
-kleine bal werpen
-grote bal werpen
-behendigheidsproef
-duurloop
-doelschieten
-op korf mikken.
U kunt uw voorkeur in de aanmeldingsmail aangeven.

Ouders gezocht voor Koningsspelen op vrijdag 22 april

Dit jaar worden de Koningsspelen op 22 april gehouden. De Koningsspelen zijn voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 4. We zijn op zoek naar ouders die deze dag willen helpen. U kunt zich opgeven bij juf Janette via janette@cbssamenopweg.nl

Schoolfotograaf

Dit jaar komt de schoolfotograaf op vrijdag 3 juni. Er worden individuele foto’s gemaakt en een groepsfoto. Ook bestaat de mogelijkheid om met alle kinderen uit het gezin op de foto te gaan, dus ook de kinderen die hier (nog) niet op school zitten. Deze foto’s worden waarschijnlijk voor schooltijd gemaakt. U hoort hier nog meer over.

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst.
Er staat nieuws onder groep 5/6a en groep 8.


Data om te onthouden

13 april jongensvoetbaltoernooi
18 april juf Mariëtte jarig
19 t/m 21 april CITO eindtoets
22 april koningsspelen groep 1 t/m 4
22 april sportdag groep 5 t/m 8
23 april juf Janette jarig
25 april t/m 6 mei meivakantie

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security