Nieuwsbrief 30

Nieuws

apr 14

Lied van de week

Groep 3 en 4: Ps 9:1
Groep 5 t/m 8: Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn

Pasen

In het rijk van de dood is Hij neer gedaald
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan
maar de steen van het graf is nu weg gehaald
Jezus leeft! Hij is opgestaan!

Deze tekst is een onderdeel van een bekend paaslied (“Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem”). Ook in een aantal groepen is dit lied aangeleerd. Het geeft heel mooi weer wat wij vieren met Pasen; de opstanding van Jezus. Het allerbelangrijkste feest want Jezus heeft door zijn dood en opstanding het ultieme offer gebracht voor onze zonden. Wij mogen leven uit zijn genade en die boodschap geven we deze week ook mee aan de kinderen. De paasvieringen vinden dit jaar in de groepen plaats.
In het couplet van bovengenoemd lied danken we God voor zijn genade;

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor ons droeg
U bewijst Uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is ons genoeg

Vakantie

Dit jaar hebben wij een lange meivakantie. U hebt wellicht gehoord dat er ook scholen in de omgeving zijn die deze vakantie hebben verspreid over mei en juni. Het ministerie geeft ons richtlijnen voor de vakanties en er zijn scholen die hiervan afwijken. Onze school kiest er echter voor om de richtlijnen van het ministerie te volgen. In een regionaal overleg worden n.a.v. deze richtlijnen samen met scholen en Bureau Leerplicht de vakanties vastgesteld. Op het moment dat je als school hiervan afwijkt, kan het voorkomen dat gezinnen met kinderen op Samen op Weg en met kinderen op het voortgezet onderwijs verschillende vakanties hebben en dat vinden wij niet wenselijk. Dus: vrijdag 18 april begint onze meivakantie en op dinsdag 6 mei hopen we iedereen om 08.30 uur weer te verwelkomen. Goede Paasdagen en een fijne vakantie allemaal!

Juf Carolien

Helaas voor ons, heeft juf Carolien aangegeven aan het einde van dit schooljaar te stoppen met het werken op onze school. Zij hoopt in september voor een jaar naar Uganda te vertrekken. Hieronder vertelt zij zelf haar beweegredenen:

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, heb ik na mijn afstuderen ook bijna een half jaar in een Afrikaans land (Gambia) gewerkt. Deze ervaring heeft mij niet meer los gelaten en Afrika bleef steeds een beetje trekken. Ik zie het als een groot voorrecht en een zegen dat ik opgegroeid ben in het mooie Nederland.
Wat zijn wij hier gezegend met voedsel, onderdak, veiligheid, goed onderwijs en godsdienstvrijheid en wat staan we daar weinig bij stil!
Er zijn veel landen waar mensen niet de kansen hebben om naar school te gaan. Er zijn nog meer landen waar de kwaliteit van scholen te wensen overlaat door gebrek aan scholing van het personeel. Ik denk dat de uitspraak die Nelson Mandela eens deed nog steeds volledig op waarheid berust, namelijk: ”Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”. Ik hoop in Uganda zelf les te gaan geven, maar mijn grootste taak zal bestaan uit het opleiden van Ugandese leerkrachten. Ook zal ik o.a. meehelpen met het oprichten van een nursery school en lessen weerbaarheid gaan geven aan tienermeiden.
Ik zie het als een ‘missie’ die God in mijn hart gelegd heeft om de kennis die ik hier in Nederland opgedaan heb, te delen met anderen die geen kans op goed onderwijs hebben. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar dat wil niet zeggen dat het een makkelijke beslissing was. Alle zekerheden hier opzeggen en verkopen en volledig ‘in het diepe springen’. Gelukkig blijft God altijd dezelfde: Hij is trouw en Hij zal het maken!

Het betekent voor ons team dat we op zoek gaan naar een nieuwe leerkracht (parttime). Zodra hier mee over bekend is, zullen we dat melden.

Nieuws uit groepen 3 en 4

Zoals wij al eerder vermeld hebben gaan wij met de groepen 3 en 4 op donderdag 8 mei op excursie. Wij lopen die dag met de boswachter in Leersum mee. Hij zal ons van alles leren over het bos.
Daarbij is het wel belangrijk om het volgende mee te nemen:
– Stevige schoenen die vies mogen worden
– Een lunchpakket inclusief drinken
– Een stoelverhoger
Wij vertrekken om 8.45 uur vanaf school. De kinderen moeten gewoon 8.30 aanwezig zijn. De excursie zal duren tot 11.30 uur. Dan willen we nog met elkaar eten op de hei. We hopen rond 14.00 uur weer terug te zijn op school. De lesdag duurt gewoon tot 15.15 uur. Eventuele andere kinderen uit uw gezin kunnen dus gewoon overblijven.
Zoals u weet zitten er teken in het bos. Let hierop bij de kledingkeus. Het is goed om uw kind ’s avonds goed te controleren op teken.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er vragen zijn, kunt u de leerkrachten van groep 3 en 4 altijd aanspreken.

Studiedag 27 maart

Donderdag 27 maart hadden we met het team een leerzame studiedag. Twee onderwerpen kwamen daarbij aan bod en hierover willen we u graag informeren.
Ten eerste hebben we ons verdiept in onze nieuwe methode voor Beeldende vorming (handvaardigheid). De methode die we gaan gebruiken (en nu al uitproberen) heet “Laat maar zien”. Deze methode wordt geheel digitaal aangeboden en is bedoeld voor de groepen 1 t/m 8. De methode biedt lessen die gegeven worden volgens een vaste opbouw. Dit betekent dat de kinderen veel verschillende technieken aanleren maar ook bij de introductie van de les achtergronden leren kennen van kunst, cultuur, techniek. Hiermee hopen we de lessen handvaardigheid op een hoger niveau te krijgen én de creativiteit van de kinderen beter tot ontwikkeling te laten komen. Over de achtergronden van de methode zijn we donderdag voorgelicht maar we hebben ook gewerkt aan onze eigen creativiteit.
Vanaf het nieuwe schooljaar gaat deze methode ingezet worden in alle groepen. Nu al worden er lessen gegeven om uit te proberen.
Het tweede gedeelte van de dag hebben we les gehad over ‘gesprekken met kinderen’. Hiermee zijn we gelijk aan de slag gegaan

10-minutengesprekken met leerlingen

Deze week zijn we gestart met het voeren van 10-minutengesprekken met alle kinderen. In deze gesprekken betrekken we de kinderen bij de plannen die we opstellen en de doelen die we stellen voor ieder kind. Als een kind daarvan beter op de hoogte is en wellicht mee kan denken over zijn of haar onderwijsbehoefte, zal de motivatie en betrokkenheid worden vergroot. Dus als uw kind thuiskomt en vertelt te hebben gepraat met de juf is dat dus niet omdat er iets bijzonders aan de hand is maar juist om de kinderen meer te betrekken bij ons onderwijs.

Schoolarts

Op 15 mei is de assistente van de schoolarts aanwezig. Zij doet vooronderzoek bij de leerlingen van groep 2 en worden de leerlingen van groep 7 gemeten en gewogen. Daarbij zullen geen ouders aanwezig zijn.
Op 20 mei en 22 mei worden de leerlingen van groep 2 verwacht bij de schoolarts met een ouder of verzorger van het kind. Een uitnodiging daarvoor, met de tijd waarop u aanwezig moet zijn, krijgt u toegestuurd via de GGDZHZ.

Ledenvergadering 21 mei

Op 21 mei wordt de ledenvergadering van de school gehouden. De uitnodiging hiervoor zal na de paasvakantie verzonden worden aan de leden.

Zomercursus plezier op school

De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor veel jongeren spannend. Speciaal voor deze jongeren is de cursus Plezier op School ontwikkeld.
Wanneer? Twee aaneengesloten dagen in de laatste week van de zomervakantie.
Locatie? Op een school voor voortgezet onderwijs in de regio.
Door wie? Schoolmaatschappelijk werker en preventiefunctionaris.
Kosten? Gratis
Aanmelden? www.voorkomeendipzhz.nl of via 078 770 8500
Er zijn ook folders verkrijgbaar bij de intern begeleider.

Muzikale begeleiding Pinksterviering

Op donderdagavond 5 juni willen we een Pinksterviering houden in Het Bruisend Hart. We zijn op zoek naar muzikale begeleiding voor deze avond. Bespeelt u een instrument of kent u iemand die voor de begeleiding zou willen zorgen, wilt u dit dan doorgeven aan meester Govert via govert@cbssamenopweg.nl?

Website

U vindt onder “nieuws” weer veel informatie over activiteiten van diverse groepen. Bij groep 3 staat een filmpje over de grote lettershow.


Data om te onthouden

18 april (Goede Vrijdag) t/m maandag 5 mei meivakantie
18 april juf Mariëtte jarig
23 april juf Janette jarig
7 mei oud papier
13 mei sportdag voor groep 5 t/m 8

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security