Nieuwsbrief 30

Nieuws

apr 12

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: Ps 150:1
Groep 6,7 en 8: Opw. 347 Ik geloof in God de Vader

Computeren

Op vrijdagmorgen gaan de leerlingen vanaf groep 2 naar het computerlokaal om daar onder begeleiding van ouders op de computers te werken. Er worden dan bijv. reken- of taalopdrachten gedaan of andere opdrachten die door de leerkracht opgegeven worden. Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar één ouder voor de bovenbouw (van 08.15 uur tot 10.00 uur) en naar drie ouders voor de onderbouw (van 10.00 – 11.30 uur) die eens in de veertien dagen daarbij willen helpen. Een combinatie van onderbouw en bovenbouw is ook mogelijk. Heeft u interesse, loop gerust op vrijdagmorgen even binnen om te kijken. U kunt zich opgeven via administratie@cbssamenopweg.nl.

Overblijven

Er zijn veel kinderen die op maandag, dinsdag en/of donderdag op school eten. Dit aantal wordt inmiddels zo groot ( soms > 50 kinderen) dat we aan het zoeken zijn naar mogelijkheden om het overblijven iets rustiger te laten verlopen voor de kinderen. Vanaf maandag 15 april gaan we de groep splitsen. Dat houdt in dat de kinderen van de groepen 1 t/m 3 meteen om 12.00 uur gaan eten met twee overblijfmoeders. De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen dan eerst buitenspelen onder toezicht van een overblijfmoeder (en bij regen op de computers). Om 12.25 uur gaat de bel en mogen de oudere kinderen naar binnen om te eten. De jongere kinderen gaan dan buitenspelen als ze klaar zijn met eten. We hopen hierdoor meer rust te creëren. We zullen dit tot de meivakantie proberen en dan kijken of het een verbetering is.


Data om te onthouden

17 april schoolvoetbal jongens
23 april ledenvergadering
26 april Koningsspelen, kinderen ’s middags vrijdag
29 april – 10 mei vakantie
23 mei ouderavond over lezen

Groeten,
Inge Ros