Nieuwsbrief 3

Nieuws

sep 13

Lied van de week

Groep 3 t/m 5 Opw.42: ‘k stel mijn vertrouwen
Groep 6 t/m 8 WK.285: Hier in uw Heiligdom

Leerkracht gezocht

Voor de woensdag in groep 6 zijn we nog op zoek naar een leerkracht. Wellicht kent u iemand die op zoek is naar (extra) werk, of graag weer voor de klas staat. Graag komen we met hem of haar in contact. De advertentie voor deze functie vindt u op de website.

Jaaroverzicht

Vandaag heeft uw kind het jaaroverzicht mee naar huis gekregen. Daarop staat informatie over de groepen, aanwezigheid van leerkrachten en ondersteunend personeel en een samenvatting van de jaarkalender. Heeft u dit jaaroverzicht (nog) niet thuis gezien, dan is het ook te vinden onder downloads, op de site.

Schoolbrengweek van 16 t/m 20 september

Een week waarin we ouders en leerlingen oproepen om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te gaan. Want lopen of fietsen naar school is:
– Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties,
– Goed voor de verkeersveiligheid bij school,
– Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen,
– Goed voor het milieu,
– en het is nog eens leuk ook!

Doet u ook mee?

Maandviering groep 3

Dinsdagmorgen verzorgd groep 3 de eerste maandviering van dit schooljaar. Ouders van de kinderen uit groep 3 zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De viering start direct om 8.30 uur en duurt ongeveer een half uur.

Koptelefoon/oortjes

Vanaf groep 3 heeft uw kind eigen geluidsoortjes of een koptelefoon nodig bij het werken op de laptop, tablet of computer. Wilt u dit meegeven als het nog niet op school aanwezig is (graag voorzien van naam)?

Typecursus

Ook dit jaar bieden we weer de mogelijkheid aan de kinderen van groep 6 t/m 8 om hun typediploma te halen. Er zal op dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.15 uur op school geoefend worden onder begeleiding van juf Paula. Wilt u meer informatie of uw kind hiervoor aanmelden? Stuur dan een mailtje naar paula@cbssamenopweg.nl. Bij voldoende aanmeldingen zal er na de herfstvakantie, op dinsdag 29 oktober, gestart worden.

Lezen met Yoleo


Lezen met Yoleo is leuker en makkelijker. Tienduizenden kinderen lezen met het online platform van Yoleo via een medium waar ze dol op zijn: hun computer of iPad. Met meer gemak dan normaal, want boeken worden bij Yoleo met een menselijke stem voorgelezen. En een handig karaokebalkje loopt mee met de tekst in het beeldscherm. Hoe meer je leest, hoe meer punten je verdient. En met die punten verrijk je je eigen online wereld. Dat motiveert! Zelfs kinderen die moeite hebben met lezen krijgen er zo weer plezier in. Alle kinderen van school zijn lid van de bibliotheek en kunnen met hun pasnummer en wachtwoord inloggen. Voor meer informatie kijk op www.yoleo.nl.

Giga activiteit: Sport en bewegen

Dinsdag 17 september staat er een activiteit gepland in het kader van de Nationale Sportweek. Op het schoolplein kun je allemaal super leuke verschillende spellen doen. Je krijgt van ons een stempelkaart. Heb je een spel gedaan dan krijg je een stempel. Is je stempelkaart vol? Dan mag je deze bij ons inleveren en maak je kans op een mooie prijs! Doe jij met ons mee? Schijf je snel in!
Groep 1 t/m 3 van 15:30 – 16:00 uur
Groep 4 t/m 8 van 16:00 – 16:45 uur
Vooraf aanmelden via onze site: https://www.gigamolenlanden.nl/activiteiten-Hoornaar/

Informatieavond 24 september

Dinsdag 24 september wordt de jaarlijkse informatieavond gehouden. Deze avond wordt u verteld wat er het komend jaar in de groep van uw kind wordt gedaan. U krijgt een inkijkje in het schoolleven van uw kind, hoe ziet de schoolweek eruit, welke vakken komen aan de orde en waar liggen dit schooljaar de accenten. Voor deze avond is het volgende schema opgesteld:
19.00-19.45 uur groep 0/1/2a, 3, 5, 6 en 7
19.45-20.00 uur koffie
20.00-20.15 uur uitleg over snappet door juf Leandra en juf Janette
20.15-21.00 uur groep 2, 4 en 8
Graag ontmoeten we u deze avond!

Hulp gezocht!

Met ingang van dit nieuwe schooljaar zijn we nog op zoek naar verschillende ouders die op een of andere manier ons willen helpen bij activiteiten. Wilt u graag betrokken zijn bij de school van uw kinderen, dan is er wellicht een activiteit, die bij u past. Kinderen en leerkrachten zijn heel blij met uw hulp!
– Biebouder (of opa / oma) gezocht!
Wij zoeken een ouder (of opa/oma) die het leuk vindt om ongeveer 1 x in de 3 weken op dinsdagmiddag of donderdagmiddag te komen helpen in de schoolbieb met het innemen en uitlenen van boeken. Op dinsdagmiddag lenen de kinderen van groep 1 t/m 4 boeken in de bibliotheek, op donderdag zijn dat de kinderen van de bovenbouw.
Vindt u het leuk om te helpen of kent u iemand die dit graag zou willen doen, dan kunt u dit doorgeven aan Tineke of Nicole van de administratie (administratie@cbssamenopweg.nl). Mocht u meer informatie willen hebben dan kunt u dit aan Marit Schippers of één van de andere biebmoeders vragen.
– Luizenpluizer
Ben jij voorstander van het buiten de schooldeur houden van luizen? Heb je een goed signaleringsvermogen? Ben je beschikbaar op donderdagmiddag na elke vakantie en een enkele keer voor een hercontrole bij signalering op een samen gezocht passend moment? Meld je dan nu aan! Vragen en/of aanmelden? jolanda@cbssamenopweg.nl.
– Handwerkouder
Iedere week krijgen de kinderen 1 uur per week handwerkles op donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur. Bent u een klein beetje creatief en wilt u helpen om de kinderen de eerste kneepjes van het handwerken bij te brengen, dan zijn we op zoek naar u. Voor informatie of aanmelden kunt u terecht bij administratie@cbssamenopweg.nl.
– Papierophaler
Iedere maand wordt oud papier opgehaald in samenwerking met OBS Klim-Op. Dit levert de school ieder jaar een mooi bedrag op. Bent u bereid om 1 keer per jaar mee te helpen bij het papier ophalen, laat het ons dan weten via administratie@cbssamenopweg.nl.

Wet bescherming persoonsgegevens

Vorig schooljaar heeft u als ouder(s)/verzorger(s) het toestemmingsformulier ingevuld als het gaat om plaatsen van o.a. foto’s op de website. Het ingevulde formulier blijft van kracht. Uiteraard is het altijd mogelijk om tussentijds een wijziging door te geven. Dit kan bij de administratie.

Flexibele verlofdag 2019/2020

Elk schooljaar komen er meerdere (malen) verzoeken voor verlof binnen, waarin onze verlofregeling voor toekenning geen ruimte biedt. Soms zijn het luxe aanvragen en soms zijn het aanvragen waarvoor begrip is, maar waarvoor geen toestemming verleend mag worden. Wederzijds leidt dit tot teleurstelling.
Komend schooljaar willen we proberen deze teleurstelling te voorkomen door voor elk gezin een flexibele verlofdag te reserveren. Dat houdt in dat elk gezin in het komende schooljaar één dag verlof mag/kan aanvragen met een verlofreden waarvoor volgens de geldende regels geen verlof mag worden gegeven.
Er zijn wel enkele voorwaarden, te weten:
– De dag kan niet worden opgenomen in de toets maanden januari en juni en in de twee eerste en twee laatste schoolweken.
– De dag kan niet in dagdelen worden opgenomen en dient voor alle schoolgaande kinderen in het gezin op dezelfde dag te worden opgenomen.
– Voor het aanvragen van deze verlofdag kunt u het standaard formulier ‘verlof aanvragen’ gebruiken (te vinden op de website of te verkrijgen bij de administratie).
– We willen u erop wijzen dat verlof minimaal 2 weken voor de verlofdatum aangevraagd moet worden.
Om de flexibele verlofdag te kunnen realiseren hebben we ervoor gekozen om de vrije middag voor de voorjaars- en kerstvakantie lesgebonden middagen te maken. De kinderen worden dan op school verwacht.
De laatste vrijdag voor de zomervakantie blijft wel een vrije middag voor de kinderen.

Data om te onthouden

17 sept: maandviering verzorgd door de leerlingen van groep 3
24 sept: informatieavond alle groepen
26 sept: schoolreis groep 3 t/m 7