Nieuwsbrief 3

Nieuws

sep 03

Binnenbrengen leerlingen

We zijn inmiddels al weer aardig gewend op school. De juffen hebben de kinderen leren kennen, de kinderen de juffen en er wordt al weer hard geleerd. Van de kinderen in groep 3 en 4 wordt vanaf volgende week verwacht dat zij zelfstandig naar binnen gaan, hun jas ophangen en hun tas uitpakken. Wilt u helpen om de kinderen dit aan te leren, door ze alleen naar binnen te laten gaan? Als u nog iets door te geven heeft aan de juf of meester, dan het liefst na schooltijd. De leerkrachten kunnen zich voor schooltijd dan echt richten op de ontvangst van de kinderen en de les op tijd starten. Bedankt!

Informatieavond voor groep 4 op 14 september

De jaarlijkse informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 4 is dit jaar niet gelijk met de andere groepen. Voor groep 4 is dit op maandag 14 september van 19.00 uur tot 19.45 uur.
Ook voor de ouders van de leerlingen van de plusklas is er deze avond om 19.00 uur een informatieavond.

Informatieavond 15 september

Voor de ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 3 en groep 5 t/m 8 is de jaarlijkse informatieavond op dinsdag 15 september. Ook de ouders van de ingeschreven leerlingen die dit schooljaar vier jaar worden, zijn van harte uitgenodigd voor deze avond.
Voor groep 1, 2 en 5/6 is informatieronde van 19.00 uur tot 19.45 uur.
Voor groep 3, 6/7 en 8 is de informatieronde van 20.00 uur tot 20.45 uur.
Tussen de twee informatierondes door is er een pauze met koffie en thee.

Schoolgids

De schoolgids voor 2015-2016 is te downloaden via de website.

Bezwaar vermelding op klassenlijst

Eind volgende week willen we de klassenlijsten uitdelen in de groepen. Mocht u bezwaar hebben dat het adres en/of telefoonnummer van u op de lijst komt, wilt u dit dan voor donderdag 10 september kenbaar maken door een mail te sturen naar Tineke@cbssamenopweg.nl

Zending

Vorig jaar merkten we al dat de opbrengst van het zendingsgeld steeds minder werd. Daarom willen we dit jaar een andere aanpak proberen. De kinderen bewust maken van de wereld om hen heen vinden we een belangrijke opdracht. Dit schooljaar kiezen we elke twee maanden voor een actueel onderwerp. Daar halen we geld voor op. Dit doen we door de kinderen geld mee te laten nemen, maar ook bij vieringen collectes te houden. We zullen in de klassen de onderwerpen ook regelmatig aandacht geven, zodat het gaat leven bij de kinderen.
De beelden van de vluchtelingen die Europa binnen willen komen zijn op dit moment wijd verbreid. De foto van het driejarig jongetje heeft de hele wereld geschokt. Er starten in het hele land acties voor vluchtelingen. Wij zullen daarom in september en oktober voor deze vluchtelingen geld ophalen. Dit onderwerp zal ook in de klassen besproken worden. Wilt u meehelpen door de kinderen op vrijdag geld mee te laten nemen? Er zal in de klas een grote pot staan waar het geld in kan, dus andere dagen inleveren is ook geen probleem. We zullen u ook regelmatig op de hoogte houden van de opbrengst.

Knutselmiddag

Silvia Bervoets (moeder van Pasqualle en Sven) zet zich actief in voor de Samenloop voor Hoop (KWF). Zij organiseert daarvoor op donderdagmiddag 10 september een knutselmiddag op school. Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen vanaf 15.15 uur een uur komen knutselen in het technieklokaal van de school. De spullen die gemaakt worden zullen verkocht worden op de informatieavond. U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor deze knutselmiddag bij silvia.bervoets@gmail.com
Over de actie ontvangt u ook uitgebreidere informatie in een brief.

Klusser gezocht

Jaren hebben we een beroep mogen doen bij klussen in en om de school op Ruud den Dunnen. Ruud wil hiermee stoppen, zijn kinderen zijn al jaren van school. Welke handige man (vader/opa) wil deze taak van Ruud overnemen? Graag mailen naar info@cbssamenopweg.nl
Ruud, heel hartelijk bedankt voor alles wat je in en om de school gedaan hebt!

Overblijfmoeders

Er wordt op dinsdag voorlopig geen tosti gebakken tussen de middag. Zodra we daar weer mee gaan starten komt er een bericht in de nieuwsbrief.
We zijn nog op zoek naar moeders/oma’s die ons team van overblijfmoeders wil komen versterken. Heeft u tijd om op maandag, dinsdag of donderdag met de kinderen te eten, meldt u dit dan bij administratie@cbssamenopweg.nl

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst. Er is nieuws bij groep 4. Ook staan er foto’s van de optochtwagen op de website.


Data om te onthouden

10 september knutselmiddag Samenloop voor hoop
14 september juf Marijke jarig
14 september informatieavond groep 4 en plusklas
15 september informatieavond groep 1 t/m 4, 5 t/m 8
24 september schoolreis groep 3 t/m 7

Groeten,
Inge Ros