Nieuwsbrief 3

Nieuws

sep 11

Lied van de week

Groep 3 en 4: Noach
Groep 5 t/m 8: Opw. 337

Typecursus

Evenals vorig jaar bieden we de leerlingen van groep 6 een typcursus aan. Elke dinsdagmiddag na schooltijd wordt er in het ICT lokaal typeles gegeven door juf Janette. Daarnaast kunnen de kinderen thuis oefenen met dit programma. Op dinsdagmiddag 16 september geeft juf Janette een voorlichting over deze typcursus. Als u van plan bent uw kind mee te laten doen, zou het fijn zijn als u hierbij aanwezig bent, zodat u precies weet hoe alles werkt. U bent van harte welkom in het ICT lokaal om 15.30 uur met uw zoon/dochter.
De kosten voor deze cursus is mede afhankelijke van het aantal deelnemers en ligt rond de € 20,=.
Als uw kind in groep 7 of 8 zit en om een af andere reden nog geen typediploma heeft, is er een mogelijkheid om mee te gaan doen omdat het aantal kinderen in groep 6 vrij klein is.

Informatieavond

Donderdag 18 september wordt er op school een informatieavond gehouden. Op deze avond krijgt u informatie over het lesprogramma in de betreffende groep en de specifieke afspraken die voor deze groep gelden.
Wilt u op de hoogte zijn van het lesprogramma van de groep, de afspraken over o.a. huiswerk en kennis maken met de leerkracht, dan bevelen we deze avond van harte aan!
Indeling informatieavond:
19.00 – 20.00 uur: groep 3, 5, 7, 8
20.15 – 21.15 uur: groep 1, 2, 4, 6

Judolessen

Deze week zijn we gestart met de judolessen. Dimitri, de judoleraar, leerde de kinderen in de eerste les technieken aan voor vallen, elkaar vastpakken, omrollen, maar ook elkaar aankijken, elkaar helpen, respect tonen etc. De kinderen hadden er veel plezier in en kijken uit naar de volgende lessen. Op maandag gaan de kinderen van groep 3 en 8 en op donderdag de andere groepen. Dit programma duurt tot de herfstvakantie. Onder “foto’s” treft u een album van de judolessen.

Juf Leandra

Hallo,
Mijn naam is Leandra de Jong. Dit jaar doe ik mijn eindstage op de Samen op Weg school in groep 5. Sommige zullen mij misschien nog herkennen van twee jaar geleden, toen heb ik op deze school stage gelopen in groep 1/2 en groep 8. Ik ben 20 jaar en woon in Brandwijk. Ik zit nu in het vierde jaar van de Pabo op de Marnix Academie in Utrecht. Op maandag en dinsdag sta ik voor groep 5. Op woensdag ben ik wel op school aanwezig, maar doe ik taken voor mijn opleiding. Ik vind het erg leuk om nu zelfstandig voor de groep te staan en heb het deze twee weken al erg naar mijn zin gehad. Ik kijk er naar uit om er een leuk en gezellig jaar van te maken!

Voorstellen

Van links naar rechts: juf Kim, juf Marisca en juf Ranka.

Even voorstellen..
Ik ben Kim Treure, 19 jaar oud en woon in Streefkerk. Ik ben pabostudent aan de Marnix Academie in Utrecht. Dit wordt mijn 3e leerjaar, waarin ik stage mag lopen op de ‘Samen op Weg’. Op de woensdag en donderdag zal ik in groep 5/6, bij juf Rachel in de klas zijn. Er zullen soms stageweken zijn waarin ik de hele week te zien ben.
Naast mijn studie vind ik het heerlijk om te sporten. Ik turn 2 keer in de week bij gymvereniging W.I.K. Maar ik wandel ook graag met onze hond. Ik ben namelijk ook gek van dieren en daar ontbreekt het thuis gelukkig niet aan.
Ik kijk er naar uit om de komende tijd les te geven op deze school en hoop hiervan ook veel te leren en niet te vergeten ’te genieten van de kinderen’.
Mochten er vragen zijn, wees vrij en stel ze gerust!

Hallo, ik ben Marisca van Zee. Op woensdag en donderdag kunt u mij vinden in groep 4/5. Ik loop daar stage tot het eind van het jaar. Op de andere dagen ga ik naar de Marnix Academie in Utrecht. In het eerste jaar van mijn opleiding heb ik stage gelopen in Gorinchem en in mijn tweede jaar in Schoonhoven. Nu zit ik in het derde jaar van de PABO. Ik woon in Langerak met mijn ouders en broers. Naast studeren doe ik ook nog andere dingen, ik speel basketbal en saxofoon. Ik heb heel veel zin in dit komende schooljaar. In Hoornaar hoop ik veel te leren van de kinderen, maar vooral ook aan de kinderen.

Hallo allemaal,
Ik ben juf Ranka Dekker, ik ben 20 jaar en ik kom uit Hoogblokland. Ik doe nu het 3e jaar van de Pabo en ik ga hopelijk mijn gymopleiding gedeeltelijk doen. Ik zit op volleybal en ben na 8 jaar weer begonnen met saxofoon spelen. De leerlingen van groep 8 weten waar ze mij voor wakker kunnen maken.
Ik ga aankomend jaar stagelopen in groep 8 bij meester Govert en juf Agnes. Ik hoop samen met de kinderen een leuk en leerzaam jaar te hebben. Volgend jaar gaan deze leerlingen naar de middelbare school en ik wil graag mijn steentje bijdragen aan die voorbereiding.

Bericht van de overblijfmoeders

Dinsdag Tostidag!
Vanaf volgende week willen de moeders van de overblijf tosti’s gaan bakken op dinsdag. De kinderen die dat willen, nemen zelf brood met kaas en ham (alleen kaas mag natuurlijk ook) mee en moeten dit meteen om 8.30 uur in de keuken zetten. De overblijfmoeders kunnen dan voor 12.00 uur al beginnen met bakken. Zorg dat het brooddoosje voorzien is van naam!

Zending

Vorig jaar is er in de groepen hard gespaard voor kippen, koeien, geiten, schoolmaaltijden en groentetuinen. Dit jaar een nieuwe actie, maar eerst de opbrengst van vorig jaar.

Groep 1 en 2: 10 koeien

Groep 3: 37 kippen

Groep 4: 11 geiten

Groep 5/8: 19 schoolmaaltijden

Groep 6 en 7: 12 groentetuin.

In totaal wordt er een bedrag van €1470,- overgemaakt naar stichting ‘Red een Kind’. We willen iedereen bedanken voor hun bijdragen en tegelijkertijd aanmoedigen vooral door te gaan met geven!

Daarom dit jaar een nieuw project. Het komende jaar willen we geld inzamelen voor juf Carolien. Zij is afgelopen week naar Uganda afgereisd om daar een basisschool op te gaan zetten. Praktisch wordt het geld dan gebruikt om meubels, schoolboeken en andere materialen van te kopen. Tijdens de komende maandviering wordt het doel verder toegelicht aan de kinderen. Helpt u weer mee sparen?

Breien

Twee meiden uit groep 7 werden zo enthousiast van de breilessen, dat zij spontaan verder gingen. Zij maakten iets voor in de boom. Wie weet gaan er meer kinderen wildbreien?

Wijziging datum schoolreis groep 3 t/m 7

De schoolreis voor de groepen 3 t/m 7 is gewijzigd. I.p.v. maandag 29 september is de schoolreis op dinsdag 30 september, bestemming Archeon.


Data om te onthouden

14 sept juf Marijke jarig
16 sept informatie over de typecursus voor de leerlingen en de ouders van groep 6
18 sept informatieavond alle groepen
22 sept informatieavond voor de ouders van de leerlingen van de plusklas

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security