Nieuwsbrief 3

Nieuws

sep 12

Lied van deze week

Groep 3 en 4: Ps 105:10
Groep 5 t/m 8: Gez. 429:1

Hoofdluis geconstateerd

Er is in verschillende groepen hoofdluis geconstateerd. Wilt u de haren van uw kinderen extra controleren? Onder “downloads” op de website vind u informatie over de bestrijding van hoofdluis.

Informatieavond

Maandag 16 september worden er op school informatieavonden gehouden. Voor de groepen 3, 4, 6 en 7 van 19.00 uur tot 19.45 uur. Voor de groepen 1, 2, 5 en 8 van 20.00 tot 20.45 uur. Op deze avond krijgt u informatie over het lesprogramma in de betreffende groep en de specifieke afspraken die voor deze groep gelden. U bent van harte uitgenodigd!

Schoolreis groep 3 t/m 7

Volgende week donderdag 19 september is het zover, dan gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis naar de Efteling. (Groep1, 2 en 8 hebben gewoon les.)
Om kwart voor 9 rijdt de bus voor en om 9 uur hopen we te vertrekken richting Kaatsheuvel. Rond 5 uur hopen we weer terug te zijn op school.
Wanneer u als ouder bent benaderd om mee te gaan, wilt u dan ook zorgen dat u uiterlijk om 8.45 uur op school bent? De kinderen worden gewoon om half 9 verwacht.

De volgende zaken zijn belangrijk om mee te nemen:
1) handige tas (liefst een rugzak).
2) lunchpakket en voldoende drinken.
3) bij slecht weer: regenkleding.
4) indien nodig (wellicht bij de jongere kinderen): een verschoningssetje voor wanneer er een ‘ongelukje’ gebeurt.
5) (evt.) zakgeld: liefst niet te veel. Het is niet de bedoeling dat de kinderen de hele dag in de winkeltjes vertoeven, dus geef vooral niet al te veel geld mee!
6) voor wagenzieke kinderen: een plastic zak!

Tijdens de schoolreis is juf Inge Ros telefonisch te bereiken voor noodgevallen: 06-26788517
Mochten er nog vragen zijn, stel ze dan gerust.
We hopen op een hele gezellige en geslaagde dag!

Hartelijke groeten, team CBS Samen op Weg

Entreetoets

Vorig schooljaar heeft groep 7 (nu groep 8) de entreetoets gemaakt. We hebben daarvan intussen het leerlingprofiel ontvangen. Deze zal aanstaande dinsdag met uw kind mee gaan in een gesloten envelop. Wilt u er samen met uw kind naar kijken? In de gesloten envelop zal ook een kopie zitten met daarop (nogmaals) de uitleg van het sterretjes-profiel. In november zal er naar aanleiding van de entreetoets een voorlopig leerlingrapport uitgegeven worden met de verwachte standaardscore op de Eindtoets 2014.
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van het leerlingprofiel, dan hoor ik het graag.
Jolanda Mulder.

Oudergespreksavond verzet van 8 oktober naar 1 oktober

Op dinsdagavond 1 oktober houden we de zogenaamde ‘oudervertelavond’. U krijgt allen hiervoor een uitnodiging van de groepsleerkracht om 10 minuten te komen vertellen over uw kind. We vinden het fijn en belangrijk om te horen hoe uw kind in elkaar steekt, met welke karaktereigenschappen we rekening kunnen houden, waar uw kind zich zorgen over maakt, welke vriendjes hij/zij heeft etc. Dit helpt ons om uw kind beter te begrijpen en te begeleiden. Op deze 10-minuten gesprekken is het dus echt de bedoeling dat u vertelt en de juf luistert. Er zal ook niet over resultaten gesproken worden. Dat komt pas in de 10 minuten gesprekken van december aan de orde. Een week van te voren ontvangt u een briefje met het tijdstip waarop u verwacht wordt.

Plusklas

Afgelopen week hebben de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen voor wie er een plaatsje in de plusklas is, een brief per mail ontvangen. Deze selectie is gemaakt, zoals stond in de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar, aan de hand van een screeningsinstrument en de observatie en argumentatie van de leerkrachten van vorig schooljaar. Komende week zullen er intakegesprekken plaatsvinden met de ouders, de week erop met de leerlingen. Vervolgens zal de plusklas starten op dinsdag 1 oktober van half 9 tot half 11 in het ICT lokaal. Verdere informatie zal volgen in de nieuwsbrief en/of de site.
Juf Jolanda

Typeles

Zoals voor de vakantie al genoemd, starten we volgende week met een nieuw programma voor de typelessen waaraan de kinderen van groep 6 kunnen deelnemen. Op dinsdagmiddag zal juf Janette van 15.30 tot 16.00 uur in het ICT lokaal de kinderen begeleiden. Daarnaast kunnen de kinderen thuis ook oefenen omdat het programma online is. De kosten hiervoor zijn € 13,50. Als u hiervoor belangstelling heeft kunt u zich opgeven bij info@cbssamenopweg.nl
U kunt het programma bekijken op www.typeworld.nl

Sporten na schooltijd voor groep 5 t/m 8

Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 worden er door de sportcoach van de gemeente Giessenlanden weer naschoolse activiteiten georganiseerd.
Om de week kan er gesport worden. Het begint op dinsdag 17 september om 15.30 uur en het duurt tot 17.00 uur. Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben een brief ervan meegekregen.

Voor in de agenda

Vanwege het succes van vorig jaar willen we ook dit jaar een kinderboekenmarkt organiseren. De boekenmarkt wordt gehouden op donderdag 10 oktober van 18.00 uur tot 20.00 uur. Zet u de datum alvast in uw agenda?

Zendingproject

Elke maandagmorgen wordt in de klas het zendingsgeld opgehaald. We sparen dit jaar voor het project ‘een volle maag’ van de organisatie ‘Red een kind’.
Elk jaar sterven er 6 miljoen kinderen door ondervoeding. Een onvoorstelbaar cijfer! Ondervoede kinderen zijn vatbaar voor allerlei ziektes. En met een lege maag kun je niet leren. Onze wens is dat alle kinderen genoeg te eten hebben. Een onbereikbaar doel? Niet als we allemaal ons steentje bijdragen. Donderdagmiddag heeft een medewerker van ‘Red een kind’ een presentatie op school gegeven, zodat we nu weten waar we met elkaar voor gaan sparen. We hopen vele magen te kunnen vullen dit jaar!


Data om te onthouden

14 september juf Marijke jarig
16 september informatieavond alle groepen
19 september schoolreis groep 3 t/m 7
1 oktober oudervertelavond

Groeten,
Inge Ros