Nieuwsbrief 3

Nieuws

aug 31

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: God zei tegen Noach (CD Alles=anders)
Groep 6,7 en 8: Ken je dit verhaal (CD Kom aan boord)

Voor de ouders van groep 8

Beste ouders van groep 8. Aanstaande maandag hebben wij een maandopening we willen jullie vragen of jullie willen komen kijken. Het begint ongeveer om half negen en het is in de grote hal. Alleen ouders van groep 8.
Groetjes groep 8.

Informatieavond voor alle groepen op 4 september

De informatieavond voor alle groepen is op dinsdag 4 september.

De avond is als volgt ingedeeld:
19.00 uur – 20.00 uur: groep 5, 6, 7, en 8.
pauze
20.15 – 21.15 uur: gr 1, 2, 3, 4

De informatieavond voor groep 1 is ook voor de ouders van de leerlingen die al ingeschreven zijn op school en dit schooljaar vier jaar worden.
We hopen op uw komst.

Overblijven

Willen de ouders van de leerlingen uit groep 1 en 2 die overblijven de namen op het bord zetten? Het bord hangt naast de ingang van het lokaal.
Graag de naam van uw kind in rood als het een vaste dag is waarop uw kind overblijft, in groen als het éénmalig overblijft. Kinderen uit de andere groepen die éénmalig overblijven, moeten dit ’s morgens even doorgeven bij Tineke.

Klassenlijsten

We willen dit jaar aan alle leerlingen weer een lijst met namen, adressen en telefoonnummers van klasgenoten meegeven. Mocht u bezwaar hebben dat de naam en het adres van uw kind daarop komen te staan, wilt u dit dan voor 4 september doorgeven via administratie@cbssamenopweg.nl. Als u aangeven hebt op het inschrijfformulier dat uw telefoonnummer een geheim nummer is, wordt deze uiteraard niet op de klassenlijst vermeld.

Schoolreis groep 3 t/m 7

Op maandag 17 september is de schoolreis voor groep 3 t/m 7. In de nieuwsbrief van volgende week komt meer informatie.
De groepen 1,2 en 8 gaan dan gewoon naar school.


Data om te onthouden

3 september maandopening groep 8
4 september informatieavond alle groepen
5 september oud papier

Groeten,
Inge Ros