Nieuwsbrief 3

Nieuws

okt 08

De herfst heeft inmiddels zijn intrede gedaan. We merken het aan het weer, de verkleuring van de natuur en dat het langer donker blijft. We merken het ook aan de gezondheid van de kinderen. Een verkoudheid ligt op de loer en we steken elkaar makkelijk aan. Vooralsnog is er geen enkele COVID besmetting bij ons bekend, binnen de school of binnen de gezinnen van de kinderen. Gelukkig!

Wat nog steeds belangrijk is:

Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19. Bij twijfel: blijf thuis.

Bij twijfel kunt u ook altijd de beslisboom raadplegen via: www.boink.info/beslisboom

Als er sprake is van één of meer bevestigde besmettingen zal de school contact opnemen met de GGD en u informeren over het vervolg.  

Vacature groepsleerkracht groep 7/8

We zijn nog steeds op zoek naar vervanging voor juf Agnes (groep 7/8). Wilt u de vacature delen? De omschrijving van de functie vindt u op de site onder ‘vacatures’. Kent of bent u iemand die ons team graag zou versterken en die voldoet aan de omschrijving, neem dan contact met ons op via: bestuur@cbssamenopweg.nl.

Vacature groepsleerkracht groep 7/8 – CBS Samen op weg

Vacature onderwijsassistent

Voor de vacature onderwijsassistent zijn inmiddels de sollicitatiegesprekken gestart. We zijn heel blij met de reacties en hopen binnenkort een nieuwe collega aan u voor te stellen.

Vacature Onderwijsassistent – CBS Samen op weg

Berichtje van juf Agnes

Vorige week dinsdag heb ik mijn afscheid op de Samen op Weg ‘gevierd’. Ik heb ontzettend genoten van de gezellige dag en alle dingen die er voor me geregeld waren. 

De muziek- en rapworkshops waren ontzettend leuk, zowel voor de leerlingen om te spelen/ rappen, maar ook voor mij om te bekijken. 

Na een heerlijke, verzorgde lunch heb ik met groep 7 en 8 nog een high tea gehouden en zo hebben wij met elkaar dit hele korte schooljaar afgesloten. 

Later die middag was er nog een receptie, waarop ik een aantal ouders en oud-leerlingen heb gezien en gesproken. Ontzettend leuk om te horen hoe het nu met leerlingen gaat! 

Na de receptie hebben we de dag als team met elkaar afgesloten; met een geweldig lied, waarin alles over wie ik ben en hoe ik werk nog even de revue passeerde en een mooie speech van Jolanda, die de hoogtepunten uit de afgelopen 19 jaar aantikte. Tot slot hebben we heerlijk met elkaar gegeten en vooral heel veel gelachen.  Het was een prachtige dag en ik wil dan ook iedereen die er aan meegewerkt heeft, hiervoor hartelijk bedanken. Het einde was vooral heel emotioneel, huilend in de auto naar huis en ook de dag erna vloeiden de tranen nog regelmatig. Als je 40 bent, is 19 jaar toch bijna de helft van je leven en dat ging mij niet in de koude kleren zitten. Ik heb heel veel mooie jaren en nog veel meer mooie, waardevolle en bijzondere momenten meegemaakt in 19 jaar Samen op Weg. Bedankt aan alle collega’s, ouders èn leerlingen: ik heb me door jullie ontzettend gewaardeerd gevoeld en er is dan ook echt een stukje van mijn hart in Hoornaar achtergebleven. Het ga jullie goed! 

Dag van de leerkracht

5 Oktober was de dag van de leerkracht. Al jaren besteedt het bestuur hier aandacht aan en wordt al het personeel van school een dag extra in het zonnetje gezet. Dit jaar zijn we getrakteerd op een overheerlijke appeltaart.

Daarnaast hebben we ook een heerlijke slagroomtaart ontvangen van de Marnix academie. Met hen werken we samen voor het opleiden van de juffen en meesters van de toekomst.

Namens het personeel hartelijk dank voor deze attenties!

Kinderboekenweek

Donderdag 7 oktober hebben we met de school de Kinderboekenweek geopend. Dit jaar is het thema: ‘Worden wat je wil’. Met het team hebben we het stuk: ‘De boekenbus’ opgevoerd. Tijdens dit stuk wachtten de kinderen op de boekenbus. Als de bus dan eindelijk komt, krijgt deze een lekke band. De bus kan niet meer rijden en de chauffeur weet niet wat hij moet doen. Hij krijgt raad van verschillende mensen: een werkman, dokter, bakker, tuinierster en tandarts komen langs. Helaas werkt het allemaal niet. Uiteindelijk vinden ze een boek waarin staat hoe ze de lekke band kunnen verwisselen. 

De kinderen gaan deze week aan het werk over het beroep wat zij later willen worden. Op vrijdag 15 oktober sluiten we de Kinderboekenweek door het zingen en dansen van een lied. 

Studiemiddag

Maandag 11 oktober is er een studiemiddag. Alle leerlingen zijn vanaf 12.30 uur vrij.

Facturen schooljaar 2021-2022

Ook dit jaar krijgt u de facturen van het schooljaar via uw mail. Deze facturen worden aangemaakt via ons administratiesysteem. Helaas kunnen we niet instellen dat alles in één factuur terug te vinden is. Ook krijgt u als ouder/verzorger beiden een mail van deze facturen. Als door één van de ouder/verzorger de betaling voldaan is, wordt de betaling voor de andere ouder/verzorger automatisch geblokkeerd. U kunt dus nooit de factuur dubbel betalen. Via de link in de mail kunt u de betaling voldoen.

Dit jaar wordt u de mogelijkheid geboden om de facturen in twee termijnen te voldoen.

Vanwege de coronamaatregelen zijn de groepen vorig jaar niet op schoolreis geweest. U heeft, als uw kind al leerling was hier op school, wel betaald voor de schoolreis.

Zit uw kind nu nog in groep 1 of 2 dan wordt het kleuterreisje dit schooljaar niet berekend. De leerlingen van groep 3 t/m 7 gaan dit schooljaar tweemaal op schoolreis. De eerste schoolreis hebben zij al achter de rug (het reisje wat ze nog tegoed hadden van vorig schooljaar) , het tweede schoolreisje is gepland op 2 juni 2022.

De facturen van het schooljaar 2021/2022 zullen in de week van 11 oktober worden verstuurd.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de administratie via administratie@cbssamenopweg.nl

Herfst op school

De ouderraad heeft zich in de afgelopen tijd weer ingezet om in de school een gezellige herfstsfeer te creëren. Leuk om te zien hoe de kinderen zich verwonderen over de spinnen en andere knuffeldieren die verspreid door het gebouw te vinden zijn. Hartelijk dank voor jullie inzet!

Herfstvakantie – vakantiebijbelweek

In de herfstvakantie wordt de VakantieBijbelWeek weer gehouden in de Kerkbuurt met als thema ‘Hallo, contact?!’. De kinderen hebben op school een kleurplaat of puzzel meegekregen, deze mag uiterlijk 10 oktober ingeleverd worden bij Dorpsweg 10 (naast de kerk). Ook kan er opgegeven worden via de mail: vbwhoornaar@outlook.com. Kinderen uit groep 0, 1 en 2 zijn welkom op dinsdag 19 oktober, kinderen uit groep 3, 4 en 5 op woensdag 20 oktober en kinderen uit groep 6, 7 en 8 zijn op donderdag 21 oktober aan de beurt. Alle ochtenden zijn van 9.30 tot 12.30 uur en inclusief pannenkoeken eten!

Dankdag

Op woensdag 3 november is het Dankdag. Dit jaar is het thema op school: ‘Dankend doorgaan’. Hierbij vertellen we de verhalen van Noach.  Hoe zou Noach zich gevoeld hebben, toen de duif terugkwam met dat olijftakje in haar snavel? Ik kan me voorstellen dat er hoop omhoog borrelde. Zou het dan nu echt voorbij zijn? Zouden ze weer ‘normaal’ kunnen gaan leven? Vragen die wij in deze tijd ook kunnen hebben.  Voor Noach bleek dat olijftakje inderdaad een nieuw begin te zijn. Wat opvalt, is de keuze die hij maakt op het moment dat de deur van de ark weer opengaat. Je zou verwachten dat hij direct zou starten met instructies geven. ‘Cham, jij laat de dieren naar buiten gaan. Sem, ga jij vast hout verzamelen en Jafeth, ga eens op zoek naar vers eten voor de familie.’ Maar nee. Noach begint met een offer. Hij dankt zijn God en wijdt zichzelf opnieuw aan Hem toe. Hij gaat niet maar gewoon verder, terug naar het oude normaal. Nee, hij dankt God en al dankend gaan hij en zijn familie door – mét God. En wát een prachtige belofte krijgen ze van God mee in. Een belofte die nu nog steeds geldt. God zal zorgen voor zaai- en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter en dag en nacht – zo lang de aarde bestaat. Deze dankdag willen we daarom niet zomaar verder gaan waar we gebleven waren. We willen de kinderen helpen om dánkend door te gaan; om zich te richten op God, Hem te danken voor Zijn zorg en voor Hem te leven. Net als Noach mogen ze (steeds) opnieuw beginnen met God en erop vertrouwen dat Hij voor hen zorgt, wát er ook gebeurt en hoe het komende seizoen er ook uit zal zien.

Schooldammen

ln november en december worden er weer voorronden georganiseerd voor het schooldamkampioenschap. Vorig jaar hebben enkele leerlingen enthousiast meegedaan, onder begeleiding van ouders. Om dit jaar weer mee te kunnen doen willen we graag uw hulp inroepen. Vindt u het leuk om met een groepje leerlingen te oefenen en hen te begeleiden bij de voorronde? Laat het ons dan weten.

Webinar Jong JGZ ‘Mijn kind online’

Op 12 oktober organiseert Jong JGZ een webinar ‘Mijn kind online: als dat maar goed gaat’. Volg vanaf je eigen bank deze voorstelling vol met herkenbare en informatieve sketches en sprekers over hoe kinderen (8 t/m 12) online actief zijn en hoe je als ouder een oogje in het zeil kunt houden. Live interactie is mogelijk via de chat. Aanmelden kan via de QR-code op de flyer:

Volleyballen bij Vedo’70

Wij zijn ook zoek naar nieuwe jeugdleden binnen onze vereniging. Wij bieden voor de groepen 3 t/m 8 CMV (Cool Moves Volley) aan. Hierbij leren we de kinderen kennis maken met volleybal. We beginnen met gooien, vangen en serveren en breiden dit uit naar het echte spelletje volleybal.

Wij trainen op woensdagavond van 18.30 tot 19.30 in het Bruisend Hart te Hoornaar. De kinderen mogen de eerste 3 keer gratis meetrainen. Zie bijgevoegde flyer.

Data om te onthouden

  • 6 – 15 okt: kinderboekenweek
  • 11 okt: studiemiddag
  • 15 okt: juf Marja jarig
  • 18-22 okt: herfstvakantie
  • 30 okt: juf Paula jarig
  • 3 nov: dankdagviering in de klas
  • 5 nov: volgende nieuwsbrief