Nieuwsbrief 3

Nieuws

okt 02

In de afgelopen week hebben we gemerkt, dat we als ouders, kinderen en leerkrachten flexibel moeten zijn. We proberen te voorkomen dat klassen thuis moeten blijven, maar in de huidige situatie lukt dat niet altijd.

Gelukkig kunnen leerkrachten zich nu versneld laten testen en voor kinderen met verkoudheid zijn de regels iets overzichtelijker. Door het raadplegen van de bijgevoegde beslisboom kunt u beslissen of uw kind gewoon naar school kan.

We zullen met elkaar de corona afspraken moeten blijven naleven. Samen zijn we verantwoordelijk voor de gezondheid van de kinderen en de leerkrachten. Daarom nog even op een rij:

Is uw kind niet lekker, laat het dan thuis!

  • Heeft iemand in het gezin koorts of benauwdheidsklachten, dan blijft het hele gezin thuis.
  • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
  • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 
  • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
  • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

Continurooster

De afgelopen periode hebben we aangegeven dat we tot de herfstvakantie intern aan de slag zouden gaan om te kijken of het continurooster past bij onze school.
We hebben er over gesproken met een externe en meerdere malen met het team. We zijn er nog niet helemaal uit, in die zin, we zien veel voordelen, maar er zijn nog vragen en wensen die open staan om er definitief achter te kunnen staan.
Ook zijn we als werkgroep bij elkaar gekomen om na te denken over het plan van aanpak. We hebben gesproken over hoe we u als ouder(s)/verzorger(s) in het proces kunnen betrekken. Om definitief een besluit te kunnen nemen, hebben we immers ook uw mening nodig!

We merken dat we nog tijd nodig hebben om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Daarnaast is het de vraag wat het opkomen van een tweede golf met betrekking tot corona voor het onderwijs zal betekenen. Dat maakt dat we het continurooster zoals we dat nu hanteren doorzetten tot de kerstvakantie. Dat geeft ook ons de tijd om u na de herfstvakantie te informeren en een enquête uit te zetten.

De uitkomst van het proces in het team, de input van de leerlingen en van u als ouder(s)/verzorger(s) zal meegenomen worden naar de werkgroep, waarna er een voorlopig besluit richting MR en bestuur zal gaan. Het streven is nu om ruim voor de kerstvakantie helderheid te hebben over hoe we definitief verder gaan in januari.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, leg ze gerust neer bij de werkgroep.

Jolanda Mulder (directeur), Edwin Dankaarts (leerkracht), Marlies de With (leerkracht), Elizabeth Zwakhals (vanuit het ouderpanel), Annemieke de Wit (vanuit MR) en Marjoke den Toom.

De 6 Molens bedankt leerlingen

Vorige week hebben alle leerlingen een tasje mee naar huis gekregen van de bewoners en begeleiders van ‘De 6 Molens’. Op deze manier bedanken zij alle kinderen en ouders die helpen en geholpen hebben om wat extra aandacht te geven aan de bewoners in deze coronatijd. Ook de tekeningen voor de Alzheimer dag werden erg gewaardeerd.

Kinderboekenweek 5-9 oktober ’20

Maandag 5 oktober is de opening van de kinderboekenweek 2020. Het thema van dit jaar is ‘…en toen…’. De kinderen gaan aan de slag met verschillende tijdvakken per klas. Door boeken, verhalen en creatieve lessen duiken de kinderen in de geschiedenis. Op vrijdag, als de week wordt afgesloten, kunnen de kinderen op bezoek in hun eigen museum.

Het is jammer dat we u als ouder nu niet kunnen uitnodigen om het museum te bezoeken. Maar vraag er eens naar bij uw kind. Ze weten er vast over te vertellen.

Maandviering door groep 3a

Op dinsdag 13 oktober wordt de maandviering verzorgd door groep 3a. Helaas is het niet mogelijk om ouder(s)/verzorger(s) hierbij aanwezig te laten zijn. Via parro zult u een impressie krijgen van wat de kinderen hebben gedaan.

Vakantiebijbelweek 2020

De vakantiebijbelweek die normaal in de herfstvakantie gehouden wordt, kan dit jaar niet doorgaan. Toch hebben de organisatoren iets leuks bedacht voor alle kinderen van de basisschool. Alle kinderen hebben hierover een flyer meegekregen naar huis.

Het thema van dit jaar is: “Duik erin!”. Als je de kleurplaat of de rebus inlevert, kun je aangeven of je een tas vol leuke dingen over dit thema wilt ontvangen. Het is ook mogelijk om een tas te bestellen via een mailtje naar: vbwhoornaar@outlook.com. Vermeldt dan je naam, adres, leeftijd en de groep waar je in zit.

Scholenmarkt Molenlanden

Op 9 november zou de scholenmarkt Molenlanden plaatsvinden. Helaas heeft de werkgroep, op advies van de gemeente Molenlanden, besloten dat de scholenmarkt niet doorgaat.

Wat gaan we wel doen?Momenteel onderzoeken we hoe we ouders en kinderen toch zo goed mogelijk kunnen informeren. We denken nu aan een website waar ouders alle informatie kunnen vinden over het aanbod van alle VO-scholen in onze en aangrenzende  regio’s. Zodra dit een duidelijke vorm gekregen heeft, laten wij jullie hier meer over weten.

Parro

Als u nog vragen heeft over Parro, of het lukt nog niet om de berichten te ontvangen, neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind. Het is van belang dat alles bij iedereen goed werkt. Kijkt u dan meteen in de app even naar de privacy voorkeuren. Deze kunt u vinden bij instellingen.

Koptelefoon / geluidsoortjes

Vanaf groep 3 heeft uw kind een eigen koptelefoon of geluidsoortjes nodig bij het werken op de laptop, tablet of computer. Wilt u dit meegeven als het nog niet op school aanwezig is (graag voorzien van naam)?

Data om te onthouden

  • 5-9 oktober kinderboekenweek
  • 13 oktober maandviering groep 3a
  • 15 oktober juf Marja jarig
  • 16 okt. volgende nieuwsbrief