Nieuwsbrief 29

Nieuws

mei 29

Pinksterfeest

Dit weekend vieren we het Pinksterfeest. We gedenken, dat de Heilige Geest werd gestuurd naar deze wereld. Door de Heilige Geest zijn we altijd verbonden met onze Hemelse Vader. Hij is voor ons, Hij is achter ons en altijd om ons heen! We wensen u gezegende Pinksterdagen.

School volledig open vanaf 8 juni

Tijdens de persconferentie van 19 mei is aangegeven dat de scholen per 8 juni weer volledig open gaan, tenzij uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord is. Hier krijgen we in de week van 1 juni meer duidelijkheid over.  

Op dit moment is in ieder geval duidelijk dat vanaf 8 juni de aangepaste manier van kracht blijft, waaronder de volgende maatregelen: 

  • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
  • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 
  • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
  • Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep. 
  • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

In de komende weken zal met het onderwijs afspraken gemaakt worden over de invulling van deze verdere openstelling en zullen we ons intern beramen over wat er nodig is om tot volledig open gaan over te kunnen gaan. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen we u daarover informeren.

Wilt u verder precies weten wat de regels van de overheid zijn die voor het basisonderwijs gelden, dan verwijzen we u naar de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

Noodopvang

De noodopvang wordt met een week verlengd. Voor onze school komt dat neer op woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni (i.v.m. Pinksteren en een studiedag met het team). Wilt u gebruik maken van de noodopvang, dan graag doorgeven aan Jolanda Mulder, jolanda@cbssamenopweg.nl.

Binnenkomst en vertrek

Groep Brengen Halen Ingang/Uitgang 
0/1/2a 8.15 13.55 Voor ingang (leerkracht staat bij de voordeur) 
2b 8.20 14.00 Voor ingang (leerkracht staat bij de voordeur) 
8.15 13.55 Zij ingang 
8.20 14.00 Zij ingang 
8.25 14.05 Zij ingang 
8.25 14.05 Achter ingang 
8.20 14.00 Achter ingang 
8.15 13.55 Achter ingang 

Is uw kind verkouden, snotterig of niet lekker, laat het dan thuis!

Pauzesport

Op maandag en dinsdag zijn de kinderen actief aan de slag gegaan met GIGA. De pauzetijd die ze hadden tijdens de ochtend- en lunchpauze hebben ze niet stil gezeten. Goede afwisseling tussen het harde werken door. Dit zal de komende twee weken ook het geval zijn.

Ledenvergadering

De ledenvergadering van onze school is dit jaar uitgesteld in verband met de beperkende maatregelen rond het Corona virus. De avond zal plaatsvinden op woensdag 24 juni aanstaande van 19:30 tot 20.30. Voor deze vergadering kan worden opgegeven door middel van inschrijving. In de volgende nieuwsbrief zal dit nader worden toegelicht.

COVID-19 gezinsstudie

De vakgroep Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding aan de Universiteit van Amsterdam doet belangrijk onderzoek naar hoe ouders en kinderen omgaan met de covid-19 pandemie. Deze onderzoeksgroep heeft ons gevraagd deze gezingsstudie onder uw aandacht te brengen. Zij bieden ouders met kinderen van 6-17 jaar de mogelijkheid om een korte online vragenlijst (<15 minuten) in te vullen over hun ervaring tijdens deze crisis. Voor dit onderzoek werken zij nauw samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en hebben wij regelmatig contact met de GGZ. Middels onderstaande documenten kunt u meedoen aan het onderzoek en de resultaten ervan bekijken.

De vragenlijst is op twee manieren te bereiken:

•             via een directe link:  https://bit.ly/2ygWEE6

•             of via onze website https://nl.covidfamilystudy.com/

Cultuur met Ben Bizzie

Hoi. De komende periode delen we leuke leskaarten rondom het thema ‘Alblasserwaard-Vijfheerenlanden – Verbonden door water’. Zo kun je ook thuis mee blijven doen aan leuke cultuuractiviteiten. En het mooie is: àlle scholen en àlle kinderen in Molenlanden mogen meedoen! We gaan de komende weken aan de slag met muziek, techniek, beeldende kunst en dans! Doe jij ook lekker mee? De filmpjes voor de Bovenbouw zijn zelfstandig uit te voeren, dus de kinderen kunnen zelf aan de slag. Voor de onderbouw is soms wat begeleiding van ouders nodig.

Website

Er is nieuws bij groep 1 en bij groep 2.

Data om te onthouden

  • 1 juni: 2e Pinksterdag
  • 2 juni: studiedag, leerlingen zijn vrij.
  • 3 juni: oud papier
  • 10-12 juni: schoolkamp groep 8
  • 12 juni: volgende nieuwsbrief