Nieuwsbrief 29

Nieuws

apr 05

Lied van de week

Groep 3 t/m 5 Paasliederen
Groep 6 t/m 8 Paasliederen

Schoolfruit

De kinderen krijgen op woensdag waspeen, op donderdag sinaasappel en op vrijdag komkommer.

 

Mobieltjes op school

Naar aanleiding van het bespreken van dit onderwerp tijdens het ouderpanel, willen we graag ons beleid op het gebied van mobiele telefoontjes (nogmaals) aan de orde stellen. Op de Samen op Weg zijn mobiele telefoons niet toegestaan tijdens schooltijd, ook niet op het schoolplein.

Studiedag

Vorige week donderdag was een dag vol met denken en spreken over diverse onderwerpen.
Zo hebben we met elkaar gesproken over burgerschap, wat doen we al en wat zouden we nog willen op dit gebied. Hebben we de voor- en nadelen van de muziekmethodes waar nu lessen uit gegeven worden door meester Simon naast elkaar gezet. Is er afgesproken dat alle leerkrachten een keer een les gaan bijwonen in groep 6 en worden andere vragen die nog leven meegenomen om vervolgens te kijken welke stappen passend zijn voor onze school op het gebied van Snappet.
Heeft juf Janette (als rekenspecialist) ons meegenomen op het gebied van goed rekenonderwijs en wat er van ons verwacht wordt aan basisondersteuning op dit gebied.
Als laatste hebben we de uitkomst van de scan over werkdruk besproken die door alle teamleden vooraf was ingevuld. Daaruit voortkomend hebben we de inzet van de gelden vanuit het ministerie voor dit schooljaar geëvalueerd en gaan we de komende tijd gebruiken om met elkaar af te wegen hoe we de gelden komend schooljaar gaan inzetten, zodat er vervolgens een formatieplaatje gemaakt kan worden.
Een intensieve, maar zinvolle dag, waarop we met elkaar stappen zetten richting de toekomst!

 

Koningsspelen

Voor de koningsspelen wordt nog gezocht naar een aantal attributen. Er is nog nodig:
2 kinderzwaardjes (plastic) en 2 kinderkruiwagentjes.
Kunt u ons helpen aan deze spullen? Neem even contact op met juf Marijke.
Bedankt!

Grote Rekendag

Woensdag 3 april was het de eerste Grote Rekendag bij ons op school. We startten de dag met een opening in de hal. Iedere groep had voorwerpen verzameld die uit verhouding waren. Een wereldbol, muziekinstrumenten en het bestek voor een reus. Daarna hadden we in de groep een eigen programma. In groep 3 en 4 was er een klein deurtje en werd alles half zo groot. In groep 5 en 6 maakte ze kennis met de grote rekenreus en werd alles drie keer zo groot. Ze maakte een reuze zwembroek en een hinkelspel op het plein. Groep 7 en 8 hadden diverse andere activiteiten, bijvoorbeeld opdrachten over gezichtsbedrog en schaduw.
Op de website zijn een aantal fotomappen aangemaakt om u mee te laten genieten.

Schoolvoetbal


Afgelopen woensdag hebben een aantal meiden van groep 7 en 8 meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi.
Met 2 x winst en 2x gelijkspel, 9 doelpunten gescoord en maar 2 doelpunten tegen, hebben ze het uitstekend gedaan.
De teamspirit en het enthousiasme spatte ervan af, zelfs een fikse regenbui kon daar niets aan doen.
Goed gedaan meiden, jullie mogen trots zijn op jezelf en op elkaar!

 

De jongens gaan 10 mei de strijd aan met hun leeftijdgenoten, veel succes woensdag! Supporters zijn van harte welkom.

 

Volleybalclinic

Vorige week hebben de kinderen uit groep 5, 6 en 7 tijdens de gymles een volleybalclinic gehad. Afgelopen donderdag waren de kinderen uit groep 3, 4 en 8 aan de beurt. Er zijn foto’s van de clinic te vinden in het fotoalbum.
Deze clinic is georganiseerd door volleybalvereniging Vedo ’70 uit Hoornaar en GiGa. Wilt uw kind ook eens kijken of volleybal een leuke sport is? Dat kan! Kinderen kunnen al meedoen aan volleybal als zij een bal kunnen gooien en vangen. Volleybal voor 6 t/m 12 jaar bestaat uit zes niveaus en op ieder niveau leer je er weer nieuwe volleybaltechnieken bij.
Bij volleybalvereniging Vedo ’70 zijn de eerste 3 trainingen gratis! Er wordt getraind op woensdagavond van 18.00-19.00 uur in Het Bruisend Hart. Meld je van te voren even aan door een mail te sturen naar: info@vedo70.nl.

Verkeersexamen


Alle leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor hun theorie- en praktijkexamen! Van harte gefeliciteerd allemaal!

Typediploma


De afgelopen weken hebben er weer een aantal kinderen hun typediploma behaald. We feliciteren hen van harte!

De geheime voorlezer

Deze week is er in elke groep een brief gekomen van een geheim persoon. Volgende week is het namelijk de week van de geheime voorlezer. In iedere groep komt er iemand voorlezen, maar wie dat is….? Een aantal aanwijzingen waren te vinden in de brief, maar tot het echte bezoek volgende week blijft het een verrassing!

Ledenvergadering met ouderavond

Maandag 15 april zal de jaarlijkse ledenvergadering gehouden worden. Het bestuur stelt u op de hoogte van alle ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Alle leden ontvangen deze week een uitnodiging per brief. Ook als u geen lid bent van de vereniging bent u van harte uitgenodigd om de ledenvergadering bij te wonen. De agenda en andere documenten voor de ledenvergadering zijn te vinden op de website, onder ‘downloads’.

Aansluitend aan de ledenvergadering wordt er een ouderavond georganiseerd met als thema ‘Ieder kind een eigen aanpak’.
Geen enkel kind is een kopie van zijn vader of moeder. Kinderen uit hetzelfde gezin zijn allemaal verschillend. Het is voor ouders de kunst om te ontdekken hoe hun kinderen ‘in elkaar zitten’ en hun opvoeding daaraan aan te passen. Dat betekent voor ieder kind een eigen aanpak. Het is niet meten met twee maten of onrechtvaardig, het is verstandig om om te gaan met verschillen. Een prachtig hulpmiddel om aangeboren gedragspatronen van je kind (en jezelf) te ontdekken, is het DISC-profiel. Tijdens deze ouderavond zal het DISC profiel worden toegelicht. Door te ontdekken wat voor type mens jij zelf bent en wat voor type mens je kind is, krijg je inzicht in waar er voor jou als opvoeder uitdagingen liggen en waar je als ouder sterk in bent. Tevens zullen er handreikingen worden gegeven om om te gaan met de verschillen tussen jou en je kind(eren).
De ledenvergadering start om 19.30 uur, de ouderavond rond 20.30 uur.

Spullen gezocht techniekweek

Een aantal weken geleden hebben we een oproep gedaan voor het sparen van allerlei spullen. Inmiddels hebben we genoeg schoenendozen, keuken- en wc-rollen en plastic flesjes. Hartelijk dank voor het meesparen!
We zijn nu nog op zoek naar het volgende:
– kartonnen fruitdozen (geen bananendozen)
– bierdoppen en plastic doppen
– afvalhout

Wat de projectweek verder inhoudt, hoort u binnenkort!

Oprichting kinderkoor Noordeloos

In april zal er in de Christelijk Gereformeerde Kerk te Noordeloos gestart worden met een nieuw kinderkoor, genaamd: ‘Rejoice’. Alle kinderen tussen ca. 6 en 15 jaar die van uitdaging houden zijn van harte welkom.
Naar aanleiding van het succesvol optreden en enthousiasme van het projectkinderkoor tijdens het kerstconcert in Noordeloos is besloten om dit niet bij een project te houden, maar een vast kinderkoor op te richten. Een aantal vrijwilligers en dirigent Reinier Korver, tevens dirigent van gemengd koor Con Amore ter plaatse, hebben de koppen bij elkaar gestoken om een prachtig nieuw kinderkoor samen te stellen met de naam ‘REJOICE’, wat betekent: ‘met vreugde’. De doelstelling van het koor is in de eerste plaats om te zingen tot Gods eer. Daarnaast willen ze graag de zangtalenten van kinderen uit de gemeente en directe omgeving laten ontplooien. Met daarbij zowel oog voor de jongere kinderen als ook wat oudere kinderen/tieners, door ook hen voldoende uitdaging te bieden op het koor.
De repetities zullen eens per 2 weken op woensdagmiddag plaatsvinden van 16:15 – ca 17:00 uur. Adres: CGK Noordeloos, Noordzijde 1a. De eerste repetitiedata zijn DV 3 en 17 april. Hartelijk welkom om vrijblijvend eens te komen kijken.
De contributie zal rond de 30 euro per jaar gaan bedragen. Omdat dit niet voldoende is om het koor te laten draaien, zijn sponsoring en giften van harte welkom op: NL04 RABO 0321 7336 57 t.n.v. A.J. Otten.
Voor vragen of meer informatie kunt u bellen of mailen met Ruth Vink (0615478379) / ruth.vink@solcon.nl

Website

In het fotoalbum vindt u foto’s van de Grote Rekendag en van de volleybalclinic. Bij groep 1 is er nieuws van het bezoek aan de bloemenwinkel en van een verjaardag.

Data om te onthouden

10 april schoolvoetbal jongens
12 april Koningsspelen, groep 0 t/m 4 ’s middags vrij / Sportdag
15 april ledenvergadering met ouderavond

Namens,
Jolanda Mulder
directeur