Nieuwsbrief 29

Nieuws

apr 08

Lied van deze week

Groep 3 en 4: Paasliederen
Groep 5 t/m 8: Paasliederen

Juf Annelies in groep 1

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen uit groep 1.
Sommigen zullen mij al gezien hebben afgelopen donderdag. Toch wil ik mij in het kort nog even voorstellen. Vanaf 10 april tot aan de zomervakantie zult u mij op maandag en donderdag zien als onderwijsassistent van juf Mariëtte. Het lijkt mij nu al een fantastische tijd die mij staat te wachten. Deze grote groep, uw kind, verdient juist die extra hulp, liefde en aandacht. Samen met juf Mariëtte hopen we op een gezellige en gezegende tijd. Vriendelijke groeten, juf Annelies Bakker

Paasviering in de klas

Volgende week donderdag zal het Paasfeest in de groepen gevierd worden. In de kleutergroepen zal dit ’s morgens plaatsvinden en in de groepen 3 t/m 8 gebeurt dit in de middag. De viering vindt plaats zonder de ouders.

Zomercursus plezier op school

De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor veel jongeren spannend. Speciaal voor deze jongeren is de cursus Plezier op School ontwikkeld.
Wanneer? Twee aaneengesloten dagen in de laatste week van de zomervakantie.
Locatie? Op een school voor voortgezet onderwijs in de regio.
Door wie? Schoolmaatschappelijk werker en preventiefunctionaris.
Kosten? Gratis
Aanmelden? www.voorkomeendipzhz.nl of via 078 770 8500
Er zijn ook folders verkrijgbaar bij de intern begeleider.

Schaken

De afgelopen periode hebben de kinderen van de plusklas les gehad van juf Milly (Nederlands meisjeskampioen schaken in haar leeftijdscategorie), of ook wel de schaakjuf! Aan de hand van een werkboekje en het digitale schoolbord hebben ze de basis van het schaken geleerd en gesproken over welke zet er nu het beste zou zijn bij een bepaalde opstelling. En natuurlijk hebben ze tegen elkaar gestreden! Alle kinderen hebben een certificaat van juf Milly in ontvangst genomen als bewijs van deelname. Natuurlijk hebben we juf Milly, die dit vrijwillig heeft gedaan, niet zomaar laten gaan. De kinderen hebben in tweetallen een theeglas beschilderd met als thema (hoe kan het ook anders) schaken. Samen met wat lekkers hebben de kinderen deze afgelopen dinsdag aan haar overhandigd. Juf Milly, bedankt!

Schoolvoetbal jongens

Woensdag a.s. 9 april vond het schoolvoetbaltoernooi plaats voor jongens. Onder leiding van Bianca den Hartog zijn de jongens tweede in de poule geworden. Bianca, heel hartelijk bedankt voor je inzet.

Verkeersexamen groep 7

Alle leerlingen van groep 7 hebben donderdag jl. meegedaan met het verkeersexamen. Op school hebben zij het theoretisch examen afgelegd, in de middag het praktische examen. U leest hier meer over onder “nieuws” van groep 7.

Tennisclinic voor groep 7 en 8

Donderdagmorgen hebben de leerlingen van groep 7 en 8 een tennisclinic gehad bij tennisvereniging “In de Bogerd” in Hoornaar. De leerlingen hebben op deze manier kennis kunnen maken met de grondbeginselen van tennis.

Dringende oproep hulp sportdag

We zijn nog dringend op zoek naar ouders van leerlingen uit groep 5 t/m 8 die willen helpen tijdens de sportdag op 13 mei a.s. We komen nog twee ouders tekort. Wie wil helpen? Graag opgeven bij meester Govert of via govert@cbssamenopweg.nl

Muzikale begeleiding Pinksterviering

Op donderdagavond 5 juni willen we een Pinksterviering houden in Het Bruisend Hart. We zijn op zoek naar muzikale begeleiding voor deze avond. Bespeelt u een instrument of kent u iemand die voor de begeleiding zou willen zorgen, wilt u dit dan doorgeven aan meester Govert via govert@cbssamenopweg.nl?

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt op dinsdag 17 juni. Dit jaar worden weer portretfoto’s gemaakt en groepsfoto’s. Tevens bieden we u dan de mogelijkheid om uw kind(eren) met andere kinderen uit het gezin die hier niet op school zitten op de foto te gaan. Als uw kinderen hier allemaal op school zitten wordt er via de school voor een gezinsfoto gezorgd.

Website

Zoals u in de nieuwsbrief al kunt lezen heeft er deze week veel plaats gevonden. Op de website treft u onder “nieuws” bij alle groepen meer informatie.


Data om te onthouden

18 april (Goede Vrijdag) t/m maandag 5 mei meivakantie
18 april juf Mariëtte jarig
23 april juf Janette jarig
7 mei oud papier
13 mei sportdag voor groep 5 t/m 8

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security