Nieuwsbrief 29

Nieuws

apr 05

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: zie jaarkalender
Groep 6,7 en 8: zie jaarkalender

Verdriet

Wij leven mee met Tineke nu zij zo plotseling haar man verloren heeft. Het is onbeschrijflijk hoe groot dit verdriet en gemis voor haar en haar gezin is. Wij zullen als school om haar heen staan en waarderen het ook enorm hoe u uw medeleven toont. U begrijpt dat zij voorlopig niet aanwezig zal zijn. Voor al u vragen of administratieve zaken kunt u voorlopig terecht bij ondergetekende. U kunt ook gebruik blijven maken van het mailadres administratie@cbssamenopweg.nl Deze mails komen ook bij mij binnen.

Mattheus Passion

De leerlingen van groep 8 hebben zich de afgelopen periode verdiept in de klassieke muziek en dan met name in de Mattheus Passion.
Juf Addie, die zelf meezingt in het koor, heeft er over verteld en een aantal fragmenten laten horen.
Onlangs kwam de dirigent Toon de Graaf een gastles geven en vertelde over dirigeren, een orkest en over de Mattheus Passion.
Donderdagavond gaat de klas luisteren bij de juf, want dan zullen ze een gedeelte van de generale repetitie bijwonen in de Grote kerk van Gorinchem.
Het is leuk om de kinderen op deze manier in contact te brengen met klassieke muziek en ook eens een orkest van dichtbij mee te maken.

GIPS

Dinsdag 26 maart hebben de leerlingen van groep 6 mee gedaan aan het GIPS-project(Gehandicapten Integratie Project Scholen).. Door middel van spelletjes en filmmateriaal hebben zij zich kunnen inleven in mensen die slecht ter been, slechtziend of slechthorend zijn. De kinderen vonden het erg leuk om in een rolstoel te rijden en hadden bewondering voor hoe een slechtziend persoon wel zijn werk kan doen. Het was leuk om te zien hoeveel begrip de kinderen hadden!

Koningsspelen

Zoals u al in media heeft kunnen lezen heeft het nationale Oranjecomité de Koningsspelen bedacht voor 26 april. Dit houdt in dat alle scholen die dag een sport en spel activiteit organiseren voor de kinderen.
Wij doen daar natuurlijk ook aan mee. Wij zoeken daarvoor nog wel dringend ouders, opa’s, oma’s of anderen die bij de spelletjes kunnen begeleiden. Heeft u tijd en zin om vrijdagochtend van 8.30 tot 12.00 te komen helpen, dan kunt u zich aanmelden op het volgende mailadres:
info@cbssamenopweg.nl
De ouderraadleden en de leerkrachten Govert, Carolien en Janette zitten in de organisatie. Bij vragen kunt u zich tot hen richten.

Maandopening groep 4

Maandagmorgen a.s. zal groep 4 de maandopening verzorgen. Alle ouders van de leerlingen van groep 4 worden daar van harte bij uitgenodigd. De maandopening begint om 8.30 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Afscheidsavond groep 8

Voor de agenda van de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8: de afscheidsavond vindt dit jaar plaats op dinsdag 16 juli.


Data om te onthouden

8 april maandopening groep 4
10 april schoolvoetbal
11 april verkeersexamen groep 7

Groeten,
Inge Ros